31.5. Anexa E: Conexiuni de Rețea ale Aplicației QGIS

Aceasta este o listă a conexiunilor de rețea pre-configurate/automatizate pe care le realizează QGIS. Unele dintre conexiuni sunt inițiate de utilizator, întrucât necesită o intervenție anterioară pentru a se desfășura, altele au loc automat.

Denumire

Scop

Mod UX

Server

Informații trimise către server

Informații stocate pe server

qgis.org

Documentație API Python

Documentația online PyQGIS

Inițiere de către utilizator

https://qgis.org/pyqgis/%1/search.html?q=%2

IP, versiune QGIS, OS

Jurnalul IP-urilor de la care s-a accesat serverul

version.qgis.org

Verificare acțiune nouă

Notifică utilizatorul despre disponibilitatea noilor versiuni QGIS

Automat

https://version.qgis.org

IP, versiune QGIS, OS

Jurnalul IP-urilor de la care s-a accesat serverul

feed.qgis.org

Flux QGIS

Preia din flux știrile despre QGIS

Automat

https://feed.qgis.org

IP, QGIS version, language code, last download timestamp, OS

IP in server log; QGIS version, OS and IP are aggregated and used to collect some statistics

plugins.qgis.org

Verifică actualizările pluginurilor

Notifică utilizatorul despre actualizările pluginurilor

Inițiat de utilizator/automat (configurabil)

https://plugins.qgis.org

IP, versiune QGIS, OS

Jurnalul IP-urilor de la care s-a accesat serverul

Lista Pluginurilor

Preia lista pluginurilor

Inițiere de către utilizator

https://plugins.qgis.org

IP, versiune QGIS, OS

Jurnalul IP-urilor de la care s-a accesat serverul

Instalare plugin

Descarcă și instalează pachetul unui plugin

Inițiere de către utilizator

https://plugins.qgis.org

IP, versiune QGIS, OS

Incrementează cu o unitate contorul de descărcare a pluginurilor

Stiluri

Listează stilurile transmise de către utilizatori

Inițiere de către utilizator

https://plugins.qgis.org/styles

IP, versiune QGIS, OS

Incrementează cu o unitate contorul descărcărilor

Părți t3rțe

Date despre teren

Generează un DEM pentru vizualizări 3D

Inițiere de către utilizator

https://s3.amazonaws.com/elevation-tiles-prod/terrarium/{z}/{x}/{y}.png

IP, versiune QGIS, OS

consultați Amazon TOS

Google Map Geocoder

Servicii de geocodificare

Inițiere de către utilizator

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json

IP, versiune QGIS, OS

Consultați Google Maps API TOS

Geocoder Nominatim

Servicii de geocodificare

Inițiere de către utilizator

https://nominatim.qgis.org/ui/search.html

IP, versiune QGIS, OS

Grilă geodezică

Adaugă o nouă grilă PROJ

Inițiere de către utilizator

https://cdn.proj.org

IP, versiune PROJ

Jurnalele de acces sunt șterse definitiv după o zi