Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Plug-in DB Manager

De plug-in DB Manager maakt officieel deel uit van de bron van QGIS en is bedoeld als hoofdgereedschap om alle indelingen van ruimtelijke databases die worden ondersteund door QGIS (PostGIS, SpatiaLite, GeoPackage, Oracle Spatial, Virtuele lagen) in één gebruikersinterface te integreren en te beheren. De plug-in dbManager DB Manager verschaft verschillende mogelijkheden. U kunt lagen uit de QGIS Browser in de DB Manager slepen en het zal uw laag in uw ruimtelijke database importeren. U kunt tabellen tussen ruimtelijke databases slepen en neerzetten en zij zullen worden geïmporteerd.

../../../_images/db_manager.png

Dialoogvenster DB Manager

Het menu Database stelt u in staat te verbinden met een bestaande database, het venster SQL te starten en de plug-in DB Manager te verlaten. Als u eenmaal verbonden bent met een bestaande database verschijnen aanvullend de menu’s Schema en Tabel.

Het menu Schema bevat gereedschappen om (lege) schema’s te maken en te verwijderen en, indien topologie beschikbaar is (bijv., PostGIS 2), een TopoViewer te starten.

Het menu Tabel stelt u in staat tabellen te maken en te verwijderen en tabellen en views te bewerken. Het is ook mogelijk om tabellen leeg te maken en tabellen te verplaatsen van het ene schema naar het andere. Als verdere functionaliteit kunt u een VACUUM uitvoeren en dan een ANALYZE uitvoeren voor elke geselecteerde tabel. Platte VACUUM verzamelt eenvoudigweg niet gebruikte ruimte en maakt die beschikbaar voor hergebruik. ANALYZE werkt statistieken bij om de meest efficiënte manier te bepalen om een query uit te voeren. Tenslotte kunt u lagen/bestanden importeren als zij zijn geladen in QGIS of bestaan in het bestandssysteem. En u kunt databasetabellen exporteren naar shape met de mogelijkheid Export naar bestand.

Het venster Tree vermeldt alle bestaande databases die worden ondersteund door QGIS. Met een dubbelklik kunt u met de database verbinden. Met de rechter muisknop kunt u bestaande schema’s en tabellen hernoemen en verwijderen. Tabellen kunnen ook aan het kaartvenster van QGIS worden toegevoegd met het contextmenu.

Indien verbonden met een database biedt het hoofd-venster van de DB Manager drie tabs. De tab Info tab verschaft informatie over de tabel en de geometrie daarvan, als ook over bestaande velden, voorwaarden en indexen. Het stelt u ook in staat Vacuum Analyze uit te voeren en om een ruimtelijke index te maken voor een geselecteerde tabel, indien dat nog niet is gebeurd. De tab Tabel geeft alle attributen weer en de tab Voorvertoning rendert de geometrieën als voorbeeld.

Met het venster SQL werken

U kunt ook de DB Manager gebruiken om query’s van SQL uit te voeren op uw ruimtelijke database en dan de ruimtelijke uitvoer voor de query’s bekijken door de resultaten toe te voegen aan QGIS als een querylaag. Het is mogelijk om een gedeelte van de SQL te accentueren en dan zal alleen dat gedeelte worden uitgevoerd wanneer u op F5 drukt of klikt op de knop Uitvoeren (F5).

../../../_images/db_manager_sql.png

SQL-query’s in het SQL-venster van DB Manager uitvoeren

Notitie

Het venster SQL kan ook worden gebruikt om Virtuele lagen te maken. Selecteer in dat geval, in plaats van een database, QGIS Lagen onder Virtuele Lagen vóór het openen van het venster SQL. Zie Creating virtual layers voor instructies over de te gebruiken syntaxis voor SQL.