Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Plug-in Dxf2Shp Converter

De plug-in Dxf2shape converter kan worden gebruikt om vectorgegevens te converteren vanuit de indeling DXF naar shapefile. Het vereist dat de volgende parameters worden gespecificeerd vóór het uitvoeren:

../../../_images/dxf2shape_dialog.png

Plug-in Dxf2Shp Converter

  • DXF invoerbestand: Voer het pad in naar het DXF-bestand dat moet worden geconverteerd.

  • Uitvoerbestand: Voer de gewenste naam in voor het maken shapefile-bestand.

  • Bestandstype uitvoer: Specificeer het type geometrie voor het shapefile-uitvoerbestand. De momenteel ondersteunde typen zijn polylijn, polygoon en punt.

  • Exporteer tekstlabels: Wanneer dit keuzevak is ingeschakeld zal een aanvullende shapefile puntenlaag worden gemaakt en de geassocieerde DBF-tabel zal informatie bevatten over de velden “TEXT” die werden gevonden in het DXF-bestand en de tekst-tekenreeksen zelf.

Gebruik van de plug-in

  1. Start QGIS, laad de plug-in Dxf2Shape in Plug-ins beheren en installeren (bekijk Het dialoogvenster Plug-ins) en klik op het pictogram dxf2shpConverter Dxf2Shape Converter, dat verschijnt in het menu met werkbalken van QGIS. Het dialoogvenster van de plug-in Dxf2Shape verschijnt, zoals weergegeven Figure_dxf2shape.

  2. Voer het invoerbestand van DXF in, een naam voor het uitvoerbestand in shapefile en het type shapefile.

  3. Schakel het keuzevak checkbox Exporteer tekstlabels in als u een extra puntenlaag met labels wilt maken.

  4. Klik op [OK].