Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Plug-in Coördinaat klikken

De plug-in Coödinaat klikken is eenvoudig te gebruiken en verschaft de mogelijkheid om coördinaten weer tegeven in het kaartvenster voor twee geselecteerde coördinaten referentie systemen (CRS).

../../../_images/coordinate_capture_dialog.png

Plug-in Coördinaat klikken

  1. Start QGIS, select options Project Properties from the Settings (KDE, Windows) or File (Gnome, macOS) menu and click on the Projection tab. As an alternative, you can also click on the projectionEnabled CRS status icon in the lower right-hand corner of the status bar.
  2. Klik op het keuzevak checkbox Gelijktijdige CRS-transformatie gebruiken en selecteer een geprojecteerd coördinatensysteem van uw keuze (zie ook Werken met projecties).

  3. Activate the coordinate capture plugin in the Plugin Manager (see Het dialoogvenster Plug-ins) and ensure that the dialog is visible by going to View ‣ Panels and ensuring that checkbox Coordinate Capture is enabled. The coordinate capture dialog appears as shown in Figure figure_coordinate_capture. Alternatively, you can also go to Vector ‣ Coordinate Capture and see if checkbox Coordinate Capture is enabled.
  4. Klik op het pictogram geographic Klik om het CRS te selecteren voor het tonen van de coördinaten en selecteer een ander CRS dan dat welke u hierboven selecteerde.

  5. To start capturing coordinates, click on [Start capture]. You can now click anywhere on the map canvas and the plugin will show the coordinates for both of your selected CRS.
  6. Klik op het pictogram tracking Muis volgen om het traceren van coördinaten met de muis in te schakelen.

  7. U kunt de geselecteerde coördinaten ook kopiëren naar het klembord.