Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Elementul Scării Grafice

Pentru a adăuga o scară grafică, faceți clic-stânga pe pictograma de scaleBar Adăugare scară nouă, plasați elementul pe canevasul Compozitorului de Hărți, apoi personalizați-i poziția și aspectul în fila Proprietăților Elementului.

Proprietățile elementului de pe fila elementului de tip scală oferă următoarele funcționalități (v. figure_composer_scalebar_1):

Figure Composer Scalebar 1:

../../../../_images/scalebar_properties.png

Fila de proprietăți a Elementului Scării Grafice nix

Proprietăți principale

Dialogul Proprietăților principale de pe fila Proprietăților Elementului de tip scară grafică, oferă următoarele functionalități (v. figure_composer_scalebar_2):

Figure Composer Scalebar 2:

../../../../_images/scalebar_mainproperties.png

Dialogul Proprietăților Principale ale Scării Grafice nix

 • În primul rând, alegeți scara grafică, pentru a o atașa hărții.

 • Apoi, alegeți stilul scării grafice. Sunt disponibile șase stiluri :

  • Stilurile O singură casetă și Casetă dublă, care conțin una sau două linii de casete cu culori contrastante.

  • Opțiunile Mijloc, Sus sau Jos pentru linie.

  • Numeric, în care este imprimat raportul scării (ex.: 1:50000).

Unități și Segmente

Dialogul Unităților și Segmentelor scării grafice de pe fila Proprietăților Elementului, oferă următoarele funcționalități (v. figure_composer_scalebar_3):

Figure Composer scalebar 3:

../../../../_images/scalebar_units.png

Dialogurile Unităților și Segmentelor Scării Grafice nix

În aceste două dialoguri, puteți seta modul în care va fi reprezentată scara grafică.

 • Select the units you want to use with Scalebar units. There are four possible choices: Map Units, the default one and Meters, Feet or Nautical Miles which may force unit conversions.
 • The Label unit multiplier specifies how many scalebar units per labeled unit. Eg, if your scalebar units are set to “meters”, a multiplier of 1000 will result in the scale bar labels in “kilometers”.
 • The Label for units field defines the text used to describe the units of the scale bar, eg “m” or “km”. This should be matched to reflect the multiplier above.
 • You can define how many Segments will be drawn on the left and on the right side of the scale bar.
 • You can set how long each segment will be (fixed width), or limit the scale bar size in mm with Fit segment width option. In the latter case, each time the map scale changes, the scale bar is resized (and its label updated) to fit the range set.
 • Height is used to define the height of the bar.

Afișarea

The Display dialog of the scale bar Item Properties tab provide the following functionalities (see figure_composer_scalebar_4):

Figure Composer Scalebar 4:

../../../../_images/scalebar_display.png

Afișarea Scării Grafice nix

Puteți defini modul în care va fi afișată scara grafică în cadrul său.

 • Box margin : spațiul dintre bordurile textului și ale cadrului

 • Labels margin : spațiul dintre textului și desenul scării grafice

 • Lățimea Liniei : lățimea liniei de desenare a scării grafice

 • Join style : Corners at the end of scalebar in style Bevel, Rounded or Square (only available for Scale bar style Single Box & Double Box)
 • Cap style : End of all lines in style Square, Round or Flat (only available for Scale bar style Line Ticks Up, Down and Middle)
 • Alignment : Puts text on the left, middle or right side of the frame (works only for Scale bar style Numeric)

Fonturi și culori

The Fonts and colors dialog of the scale bar Item Properties tab provide the following functionalities (see figure_composer_scalebar_5):

Figure Composer Scalebar 5:

../../../../_images/scalebar_fonts.png

Dialogurile Fonturilor și Culorilor Scării Grafice nix

Puteți defini fonturile și culorile folosite pentru scara grafică.

 • Use the [Font] button to set the font of scale bar label
 • Font color: setează culoarea fontului

 • Fill color: setează prima culoare de umplere

 • Secondary fill color: setează a doua culoare de umplere

 • Stroke color: setează culoarea liniilor Scării grafice

Fill colors are only used for scale box styles Single Box and Double Box. To select a color you can use the list option using the dropdown arrow to open a simple color selection option or the more advanced color selection option, that is started when you click in the colored box in the dialog.