Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Elementul Hartă

Efectuați clic pe butonul de addMap Adăugare a unei noi hărți, din bara de instrumente a Compozitorului, pentru a adăuga canevasul hărții QGIS. Apoi, ținând apăsat butonul stâng al mouse-ului, trasați un dreptunghi pe canevas, pentru a adăuga harta. Pentru afișarea hărții curente, puteți alege între trei moduri diferite, în fila Proprietăților Elementului.

 • Rectangle reprezintă setarea implicită. Se afișează doar o casetă goală, alături de mesajul ‘Harta va fi imprimată aici’.

 • Cache randează harta la rezoluția ecranului curent. Dacă ați mări sau ați micșora fereastra Compozitorului, harta nu va mai fi randată, însă imaginea va fi scalată.

 • Randarea se referă la faptul că, atunci când transfocați fereastra Compozitorului, harta va fi randată din nou, însă, din motive de spațiu, numai până la o rezoluție maximă.

Cache reprezintă modul de previzualizare implicit pentru hărțile nou adăugate în Compozitorul de Hărți.

You can resize the map item by clicking on the select Select/Move item button, selecting the element, and dragging one of the blue handles in the corner of the map. This button also helps to move the map to another place. Select the item and while holding the left mouse button, move to the new place and release the mouse button. After you have found the right place for an item, you can lock the item position within the Print Composer canvas. Select the map item and use the toolbar locked Lock Selected Items or the Items tab to Lock the item. A locked item can only be selected using the Items tab. Once selected you can use the Items tab to unlock individual items. The unlocked Unlock All Items icon will unlock all locked composer items. With the map selected, you can now adapt more properties in the map Item Properties tab.

Pentru a deplasa straturile în cadrul elementului hartă, mai întăi selectați harta, faceți clic pe pictograma de moveItemContent Mutare a conținutului elementului, apoi deplasați straturile, utilizând butonul din stânga al mouse-ului.

Proprietăți principale

Dialogul Proprietăților principale de pe fila Proprietăților Elementului hărții, oferă următoarele functionalități (v. figure_composer_map_1):

Figure Composer Map 1:

../../../../_images/map_mainproperties.png

Fila Proprietăților Elementului de pe Hartă

 • The Preview area allows you to define the preview modes ‘Rectangle’, ‘Cache’ and ‘Render’, as described above. If you change the view on the QGIS map canvas by changing vector or raster properties, you can update the Print Composer view by selecting the map element in the Print Composer and clicking the [Update preview] button.

 • Câmpul Scării selectNumber setează o scară manuală.

 • The field Map rotation selectNumber allows you to rotate the map element content clockwise in degrees. The rotation of the map view can be imitated here. Note that a correct coordinate frame can only be added with the default value 0 and that once you defined a Map rotation it currently cannot be changed.

 • checkbox Draw map canvas items lets you show annotations that may be placed on the map canvas in the main QGIS window.

 • You can choose to lock the layers shown on a map item. Check checkbox Lock layers for map item. After this is checked, any layer that would be displayed or hidden in the main QGIS window will not appear or be hidden in the map item of the Composer. But style and labels of a locked layer are still refreshed according to the main QGIS interface. You can prevent this by using Lock layer styles for map item.

 • The showPresets button allows you to add quickly all the presets views you have prepared in QGIS. Clicking on the showPresets button you will see the list of all the preset views: just select the preset you want to display. The map canvas will automatically lock the preset layers by enabling the checkbox Lock layers for map item: if you want to unselect the preset, just uncheck the checkbox and press the draw button. See Panoul Straturilor to find out how to create presets views.

  Locked layers in the map can also be data-defined, using the dataDefined icon beside the option. When used, this overrides the selection set in the drop-down list. You need to pass a list of layers separated by | character. The following example locks the map item to use only layers layer 1 and layer 2:

  concat ('layer 1', '|', 'layer 2')
  

Extinderi

Dialogul Extinderilor de pe fila elementului hărții oferă următoarele functionalități (v. figure_composer_map_2):

Figure Composer Map 2:

../../../../_images/map_extents.png

Dialogul Extinderilor Hărții

 • The Map extents area allows you to specify the map extent using X and Y min/max values and by clicking the [Set to map canvas extent] button. This button sets the map extent of the composer map item to the extent of the current map view in the main QGIS application. The button [View extent in map canvas] does exactly the opposite, it updates the extent of the map view in the QGIS application to the extent of the composer map item.

If you change the view on the QGIS map canvas by changing vector or raster properties, you can update the Print Composer view by selecting the map element in the Print Composer and clicking the [Update preview] button in the map Item Properties tab (see figure_composer_map_1).

Grile

The Grids dialog of the map Item Properties tab provides the possibility to add several grids to a map item.

 • Cu butoanele plus și minus puteți adăuga sau elimina o grilă selectată.

 • Cu ajutorul butoanelor în sus și în jos puteți muta o grilă în listă, pentru a seta prioritatea de desenare.

Dacă faceți dublu clic pe grila adăugată îi puteți da un alt nume.

Figure Composer Map 3:

../../../../_images/map_grids.png

Dialogul Grilelor Hărții

After you have added a grid, you can activate the checkbox checkbox Draw grid to overlay a grid onto the map element. Expand this option to provide a lot of configuration options, see Figure_composer_map_4.

Figure Composer Map 4:

../../../../_images/map_draw_grid.png

Dialogul de Desenare a Grilei

As grid type, you can specify to use a ‘Solid’, ‘Cross’, ‘Markers’ or ‘Frame and annotations only’. ‘Frame and annotations only’ is especially useful when working with rotated maps or reprojected grids. In the divisions section of the Grid Frame Dialog mentioned below you then have a corresponding setting. Symbology of the grid and its rendering mode can be chosen. See Modul de randare. Furthermore, you can define an interval in the X and Y directions, an X and Y offset, and the width used for the cross or line grid type.

Figure Composer Map 5:

../../../../_images/map_grid_frame.png

Dialogul Cadrului Grilei

 • There are different options to style the frame that holds the map. Following options are available: No Frame, Zebra, Interior ticks, Exterior ticks, Interior and Exterior ticks and Lineborder.
 • With ‘Latitude/Y only’ and ‘Longitude/X only’ setting in the divisions section you have the possibility to prevent a mix of latitude/y and longitude/x coordinates showing on a side when working with rotated maps or reprojected grids.
 • De asemenea, modul de randare avansat este disponibil pentru rețele.

 • The checkbox Draw coordinates checkbox allows you to add coordinates to the map frame. You can choose the annotation numeric format, the options range from decimal to degrees, minute and seconds, with or without suffix, aligned or not and a custom format using the expression dialog. You can choose which annotation to show. The options are: show all, latitude only, longitude only, or disable(none). This is useful when the map is rotated. The annotation can be drawn inside or outside the map frame. The annotation direction can be defined as horizontal, vertical ascending or vertical descending. Finally, you can define the annotation font, the annotation font color, the annotation distance from the map frame and the precision of the drawn coordinates.

Figure Composer map 6:

../../../../_images/map_grid_draw_coordinates.png

Dialogul de Desenare a Coordonatelor Grilei

Prezentare generală

Dialogul Vizualizărilor de pe fila hărții cu Proprietățile Elementului oferă următoarele functionalități:

Figure Composer Map 7:

../../../../_images/map_overview.png

Dialogul Vederilor Hărții

You can choose to create an overview map, which shows the extents of the other map(s) that are available in the composer. First you need to create the map(s) you want to include in the overview map and the map you want to use as the overview map, just like a normal map.

Then expand Overviews option and press the green plus icon-button to add an overview. Initially this overview is named ‘Overview 1’ (see Figure_composer_map_7). You can change the name when you double-click on the overview item in the list named ‘Overview 1’ and change it to another name.

 • Cu butoanele plus și minus puteți adăuga sau elimina o vizualizare.

 • Cu ajutorul butoanelor în sus și în jos puteți muta o vizualizare în listă, pentru a seta prioritatea de desenare.

Când selectați elementul imaginii de ansamblu în lista, îl puteți personaliza.

 • The checkbox Draw “<name_overview>” overview needs to be activated to draw the extent of selected map frame.
 • The Map frame combo list can be used to select the map item whose extents will be drawn on the present map item.
 • Stilul Cadrului vă permite să schimbați stilul cadrului pentru imaginea de ansamblu.

 • The Blending mode allows you to set different transparency blend modes.
 • The checkbox Invert overview creates a mask around the extents when activated: the referenced map extents are shown clearly, whereas everything else is blended with the frame color.
 • The checkbox Center on overview puts the extent of the overview frame in the center of the overview map. You can only activate one overview item to center, when you have added several overviews.