Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Elementul Etichetă

Pentru a adăuga o etichetă, faceți clic-stânga pe pictograma de label Adăugare etichetă, plasați elementul pe canevasul Compozitorului de Hărți, apoi personalizați-i poziția și aspectul în fila Proprietăților Elementului.

Fila Proprietăților elementului pentru un element de tip etichetă oferă următoarele funcționalități (v. Figure_composer_label):

Figure Composer Label:

../../../../_images/label_mainproperties.png

Fila Proprietăților Elementului Etichetă nix

Proprietăți principale

  • The main properties dialog is where the text (HTML or not) or the expression needed to fill the label is added to the Composer canvas.
  • Labels can be interpreted as HTML code: check checkbox Render as HTML. You can now insert a URL, a clickable image that links to a web page or something more complex.
  • You can also insert an expression. Click on [Insert an expression] to open a new dialog. Build an expression by clicking the functions available in the left side of the panel. Two special categories can be useful, particularly associated with the atlas functionality: geometry functions and records functions. At the bottom, a preview of the expression is shown.

Aspectul

  • Define Font by clicking on the [Font...] button or a Font color selecting a color using the color selection tool.
  • Se pot specifica diferite margini orizontale și verticale în mm. Aceasta este distanța față de marginea elementului din compozitor. Eticheta poate fi poziționată în afara limitelor etichetei, de exemplu, pentru a alinia etichetele față de alte elemente. În acest caz, trebuie să utilizați valori negative pentru margine.

  • Using the Alignment is another way to position your label. Note that when e.g. using the Horizontal alignment in radioButtonOnCenter Position the Horizontal margin feature is disabled.