25.1.8. Instrumentele modelatorului

Atenționare

Aceste instrumente sunt disponibile numai în Modelatorul Grafic. Ele nu sunt disponibile în Instrumentele de Procesare.

25.1.8.1. Ramura Condițională

Adaugă o ramură condiționată într-un model, permițând executarea unor părți ale modelului pe baza rezultatului evaluării unei expresii. Mai ales prin utilizarea dependențelor instrumentelor, pentru a controla fluxul unui model.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Câmp

RAMURĂ

[șir]

Numele condiției

Câmp

CONDIȚIE

[expresie]

Expresia de evaluat

Rezultate

Fără.

Cod Python

ID Algoritm: nativ:condition

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

25.1.8.2. Creează director

Creează un director nou pe un sistem de fișiere. Directoarele vor fi create recursiv, creând toate directoarele părinte necesare pentru a construi calea completă a directorului specificat. Nu vor fi generate erori dacă directorul există deja.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Calea directorului

CALE

[șir]

Calea dosarului de creat

Rezultate

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Rezultat

IEȘIRE

[folder]

Folder creat

Cod Python

ID Algorithm: nativ:createdirectory

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

25.1.8.3. Filtrare entitate

Filtrează entitățile din stratul de intrare și le redirecționează către una sau mai multe ieșiri. Dacă nu cunoașteți numele atributelor care sunt comune tuturor straturilor de intrare posibile, filtrarea este posibilă numai pentru geometria entităților și mecanismele generale de înregistrare, cum ar fi $id și uuid.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INTRARE

[vector: oricare]

Stratul de intrare.

Rezultate și filtre

(una sau mai multe)

OUTPUT_<name of the filter>

[la fel ca intrarea]

Straturile de ieșire cu filtre (atât timp cât există filtre).

Rezultate

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Rezultat

(una sau mai multe)

nativ:filter_1:OUTPUT_<name of filter>

[la fel ca intrarea]

Straturile de ieșire cu entitățile filtrate (atât timp cât există filtre).

Cod Python

ID Algorithm: nativ:filter

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

25.1.8.4. Filtrează după tipul geometriei

Filtrează entitățile după tipul geometriei lor. Entitățile primite vor fi direcționate către diferite ieșiri, în funcție de tipul geometriei: punct, linie sau poligon.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INTRARE

[vector: oricare]

Stratul de evaluat

Rezultate

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Entitățile punctuale

Opţional

PUNCTE

[vector: punct]

Strat cu puncte

Entitățile liniare

Opţional

LINII

[vector: linie]

Strat cu linii

Entitățile poligonale

Opţional

POLIGOANE

[vector: poligon]

Strat cu poligoane

Funcții fără geometrie

Opţional

NO_GEOMETRY

[tabelă]

Stratul vectorial fără geometrie

Cod Python

ID Algorithm: nativ:filterbygeometry

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

25.1.8.5. Filtrează straturile după tip

Filtrează straturile după tipul lor. Straturile de intrare vor fi direcționate către diferite ieșiri, după genul straturilor: vectorial sau raster.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INTRARE

[strat]

Strat de Hartă Generic

Rezultate

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Entități vectoriale

Opţional

VECTOR

[vector]

Un Strat Vectorial al intrării, dacă este compatibil

Strat raster

Opţional

RASTER

[raster]

Un Strat Raster al intrării, dacă este compatibil

Cod Python

ID Algorithm: nativ:filterlayersbytype

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

25.1.8.6. Încarcă stratul în proiect

Încarcă un strat în proiectul curent.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat

INTRARE

[strat]

Stratul de încărcat în legendă

Numele stratului încărcat

NAME

[șir]

Numele stratului încărcat

Rezultate

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat

IEȘIRE

[la fel ca intrarea]

Stratul încărcat (redenumit)

Cod Python

ID Algorithm: nativ:loadlayer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

25.1.8.7. Generare excepție

Raises an exception and cancels a model’s execution. The exception message can be customized, and optionally an expression based condition can be specified. If an expression condition is used, then the exception will only be raised if the expression result is true. A false result indicates that no exception will be raised, and the model execution can continue uninterrupted.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Mesaj

MESSAGE

[șir]

Mesajul de afișat

Condiție

Opţional

CONDIȚIE

[expresie]

Expresia de evaluat în cazul true

Rezultate

A message in the log panel.

Cod Python

ID Algorithm: nativ:raiseexception

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

25.1.8.8. Generare excepție

Raises a warning message in the log. The warning message can be customized, and optionally an expression based condition can be specified. If an expression condition is used, then the warning will only be logged if the expression result is true. A false result indicates that no warning will be logged.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Mesaj

MESSAGE

[șir]

Mesajul de afișat

Condiție

Opţional

CONDIȚIE

[expresie]

Expresia de evaluat în cazul true

Rezultate

A message in the log panel.

Cod Python

ID Algorithm: nativ:raisewarning

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

25.1.8.9. Redenumire strat

Redenumește un strat.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat

INTRARE

[strat]

Stratul de redenumit

New name

NAME

[șir]

The new name of the layer

Rezultate

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat

IEȘIRE

[la fel ca intrarea]

The (renamed) output layer

Cod Python

ID Algorithm: nativ:renamelayer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

25.1.8.10. Salvare jurnal în fișier

Saves the model’s execution log to a file. Optionally, the log can be saved in a HTML formatted version.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Utilizează HTML

USE_HTML

[Boolean]

Implicit: False

Use HTML formatting

Rezultate

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

File

IEȘIRE

[șir]

Destination of the log

Cod Python

ID Algorithm: nativ:savelog

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

25.1.8.11. Set project variable

Sets an expression variable for the current project.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Numele variabilei

NAME

[șir]

Numele variabilei

Valoarea variabilei

VALUE

[șir]

Valoarea de înmagazinat

Rezultate

Fără.

Cod Python

ID Algorithm: nativ:setprojectvariable

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

25.1.8.12. String concatenation

Concatenates two strings into a single one in the Processing Modeler.

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Intrare 1

INTRARE_1

[șir]

First string

Intrare 2

INTRARE_2

[șir]

Second string

Rezultate

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Concatenation

CONCATENATION

[șir]

The concatenated string

Cod Python

ID Algorithm: nativ:stringconcatenation

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

25.1.8.13. Variable distance buffer

Atenționare

This algorithm is deprecated and can be removed anytime. Prefer using Buffer algorithm instead.

Computes a buffer area for all the features in an input layer.

The size of the buffer for a given feature is defined by an attribute, so it allows different features to have different buffer sizes.

Vezi și

Buffer

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INTRARE

[vector: oricare]

Stratul vectorial de intrare

Distance field

DISTANCE

[tablefield: numeric]

Attribute for the distance radius of the buffer

Segments

SEGMENTS

[number]

Default: 5

Controls the number of line segments to use to approximate a quarter circle when creating rounded offsets.

Dissolve result

DISSOLVE

[boolean]

Implicit: False

Choose to dissolve the final buffer, resulting in a single feature covering all input features.

../../../../_images/buffer_dissolve1.png

Fig. 25.8 Normal and dissolved buffer

End cap style

END_CAP_STYLE

[enumeration]

Default: Round

Controls how line endings are handled in the buffer.

../../../../_images/buffer_cap_style.png

Fig. 25.9 Round, flat and square cap styles

Join style

JOIN_STYLE

[enumeration]

Default: Round

Specifies whether round, miter or beveled joins should be used when offsetting corners in a line.

Miter limit

MITER_LIMIT

[number]

Implicit: 2.0

Only applicable for mitered join styles, and controls the maximum distance from the offset curve to use when creating a mitered join.

Rezultate

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Buffer

IEȘIRE

[vector: poligon]

Buffer polygon vector layer.

Cod Python

Algorithm ID: qgis:variabledistancebuffer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.