24.1. Bevezetés

Ez a fejezet bemutatja a QGIS feldolgozó keretrendszerét, egy téradat-feldolgozó környezetet, amely beépített és külső algoritmusok hívására használható a QGIS-ből, így a térbeli elemzési feladatait hatékonyabbá és egyszerűbbé teszi.

Beépített bővítményként a Feldolgozás alapértelmezés szerint telepítve van, de aktiválnia kell:

  1. Kattintson a Modulok ► Modulok kezelése és telepítése… menüpontra

  2. Kattintson a Telepítve fülre a bal oldalon

  3. Jelölje be a processingAlgorithm Feldolgozás melletti jelölőnégyzetet

  4. Zárja be a párbeszédablakot.

    A Feldolgozás menü innentől elérhető a felső menüsorban. Innen érheti el a keretrendszer fő összetevőit.

A következő részekben áttekintjük, hogyan használhatjuk a keretrendszer grafikus elemeit, és hogyan lehet a legtöbbet kihozni belőlük.

A keretrendszer grafikus felhasználói felületének négy alapvető eleme van, amelyek különböző célokra szolgáló algoritmusok futtatására szolgálnak. Az egyik vagy másik eszköz kiválasztása az elvégzendő elemzés típusától, valamint az egyes felhasználók és projektek sajátosságaitól függ. Mindegyik (kivéve a kötegelt feldolgozási felületet, amely az eszköztárból vagy az algoritmus végrehajtási párbeszédablakából hívható meg, mint látni fogjuk) a Feldolgozás menüpontból érhető el (ennél több bejegyzést fog látni, a maradék nem használható algoritmusok végrehajtására, és ebben a fejezetben később lesz kifejtve).

  • Az Eszköztár: A grafikus felhasználói felület fő eleme, egy-egy algoritmus végrehajtására vagy az azon alapuló kötegelt folyamat futtatására szolgál.

../../../_images/toolbox3.png

24.1. ábra Feldolgozás eszköztár

  • A Grafikus modellező: Egy munkafolyamat meghatározásához számos algoritmus kombinálható a modellezőben grafikus felületen keresztül, így egyetlen folyamat jön létre, amely több részfolyamatot foglal magában.

../../../_images/models.png

24.2. ábra Feldolgozás modellező

  • Az Előzménykezelő: Minden, a fent említett elemekkel végrehajtott művelet egy előzményfájlban tárolódik, és később könnyen reprodukálható az előzménykezelővel.

../../../_images/history2.png

24.3. ábra Feldolgozási előzmények

  • A Kötegelt feldolgozó felület: Ez az felület lehetővé teszi kötegelt folyamatok végrehajtását és egyetlen algoritmus végrehajtásának automatizálását több adathalmazon.

../../../_images/batch_processing.png

24.4. ábra Kötegelt feldolgozó felület

A következő szakaszokban ezen elemek mindegyikét részletesen áttekintjük.