Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Instrumente generale

Combinații de taste

QGIS provides default keyboard shortcuts for many features. You can find them in section Bara de Meniuri. Additionally, the menu option Settings ‣ Configure Shortcuts.. allows you to change the default keyboard shortcuts and to add new keyboard shortcuts to QGIS features.

Figure Shortcuts 1:

../../../_images/shortcuts.png

Define shortcut options nix (Gnome)

Configuration is very simple. Just select a feature from the list and click on [Change], [Set none] or [Set default]. Once you have finished your configuration, you can save it as an XML file and load it to another QGIS installation.

Ajutor contextual

Când aveți nevoie de ajutor pe un anumit subiect, puteți accesa ajutorul contextual prin intermediul butonului [Ajutor], disponibil in cele mai multe dialoguri — vă rugăm să rețineți că plugin-urile terțe pot avea pagini web dedicate.

Randare

By default, QGIS renders all visible layers whenever the map canvas is refreshed. The events that trigger a refresh of the map canvas include:

 • Adăugarea unui strat

 • Deplasare și transfocare

 • Resizing the QGIS window
 • Schimbarea vizibilității unuia sau mai multor straturi

QGIS allows you to control the rendering process in a number of ways.

Randarea Dependentă de Scară

Randarea dependentă de scară vă permite să specificați scările minimă și maximă la care un strat va fi vizibil. Pentru a seta o randare dependentă de scară, deschideți Properties printr-un dublu-clic pe stratul din legendă. În fila General, faceți clic pe caseta checkbox :guilabel:`Scale dependent visibility`pentru a activa funcția, apoi setați valorile pentru scările minimă.și maximă.

You can determine the scale values by first zooming to the level you want to use and noting the scale value in the QGIS status bar.

Controarea Randării Hărților

Map rendering can be controlled in the various ways, as described below.

Suspendarea Randării

To suspend rendering, click the checkbox Render checkbox in the lower right corner of the status bar. When the checkbox Render checkbox is not checked, QGIS does not redraw the canvas in response to any of the events described in section Randare. Examples of when you might want to suspend rendering include:

 • Adăugarea mai multor straturi și simbolizarea lor înainte de desenare

 • Adăugarea unuia sau a mai multor straturi mari, și stabilirea dependenței de scară înainte de desenare

 • Adăugarea unuia sau a mai multe straturi mari, și transfocarea la o vizualizare specifică înainte de desenare

 • Orice combinație a celor de mai sus

Bifarea casetei checkbox Randare activează randarea și provoacă o reîmprospătare imediată a canevasului hărții.

Setarea Opțiunilor de Adăugare a Stratului

Puteți seta o opțiune pentru a încărca mereu noi straturi, fără a le desena. Acest lucru înseamnă că stratul va fi adăugat la hartă, dar caseta sa de vizibilitate din legendă va fi debifată din oficiu. Pentru a seta această opțiune, selectați opțiunea de meniu Settings ‣ Options, apoi faceți clic pe fila Rendering. Debifați caseta checkbox În mod implicit, straturile nou adăugate pe hartă ar trebui să fie vizibile. Orice strat adăugat ulterior pe harta va fi stins (invizibil), în mod implicit.

Oprirea Randării

Pentru a opri desenarea hărții, apăsați tasta ESC. Acest lucru va opri reîmprospătarea canevasului, lăsând harta parțial desenată. Este posibil să dureze ceva timp între apăsarea tastei ESC și momentul în care desenarea hărții se oprește.

Note

În acest moment nu este posibilă oprirea randării — acest lucru a fost dezactivat în portarea de Qt4, din cauza problemelor și a defectelor Interfeței cu Utilizatorul (UI).

Updating the Map Display During Rendering

You can set an option to update the map display as features are drawn. By default, QGIS does not display any features for a layer until the entire layer has been rendered. To update the display as features are read from the datastore, choose menu option Settings ‣ Options and click on the Rendering tab. Set the feature count to an appropriate value to update the display during rendering. Setting a value of 0 disables update during drawing (this is the default). Setting a value too low will result in poor performance, as the map canvas is continually updated during the reading of the features. A suggested value to start with is 500.

Influențarea Calității Randării

To influence the rendering quality of the map, you have two options. Choose menu option Settings ‣ Options, click on the Rendering tab and select or deselect following checkboxes:

 • checkbox Make lines appear less jagged at the expense of some drawing performance
 • checkbox Fix problems with incorrectly filled polygons

Accelerează randarea

There are two settings that allow you to improve rendering speed. Open the QGIS options dialog using Settings ‣ Options, go to the Rendering tab and select or deselect the following checkboxes:

 • checkbox Enable back buffer. This provides better graphics performance at the cost of losing the possibility to cancel rendering and incrementally draw features. If it is unchecked, you can set the Number of features to draw before updating the display, otherwise this option is inactive.
 • checkbox Se folosește memoria tampon, acolo unde este posibil, pentru a se accelera redesenarea

Măsurarea

Measuring works within projected coordinate systems (e.g., UTM) and unprojected data. If the loaded map is defined with a geographic coordinate system (latitude/longitude), the results from line or area measurements will be incorrect. To fix this, you need to set an appropriate map coordinate system (see section Lucrul cu Proiecții). All measuring modules also use the snapping settings from the digitizing module. This is useful, if you want to measure along lines or areas in vector layers.

To select a measuring tool, click on mActionMeasure and select the tool you want to use.

Measure length, areas and angles

mActionMeasure Measure Line: QGIS is able to measure real distances between given points according to a defined ellipsoid. To configure this, choose menu option Settings ‣ Options, click on the Map tools tab and select the appropriate ellipsoid. There, you can also define a rubberband color and your preferred measurement units (meters or feet) and angle units (degrees, radians and gon). The tool then allows you to click points on the map. Each segment length, as well as the total, shows up in the measure window. To stop measuring, click your right mouse button. Note that you can interactively change the measurement units in the measurement dialog. It overrides the Preferred measurement units in the options. There is an info section in the dialog that shows which CRS settings are being used during measurement calculations.

Figure Measure 1:

../../../_images/measure_line.png

Measure Distance nix (Gnome)

mActionMeasureArea Measure Area: Areas can also be measured. In the measure window, the accumulated area size appears. In addition, the measuring tool will snap to the currently selected layer, provided that layer has its snapping tolerance set (see section Setarea Toleranței Acroșării și Căutarea Razei). So, if you want to measure exactly along a line feature, or around a polygon feature, first set its snapping tolerance, then select the layer. Now, when using the measuring tools, each mouse click (within the tolerance setting) will snap to that layer.

Figure Measure 2:

../../../_images/measure_area.png

Measure Area nix (Gnome)

mActionMeasureAngle Measure Angle: You can also measure angles. The cursor becomes cross-shaped. Click to draw the first segment of the angle you wish to measure, then move the cursor to draw the desired angle. The measure is displayed in a pop-up dialog.

Figure Measure 3:

../../../_images/measure_angle.png

Measure Angle nix (Gnome)

Salvarea și deselectarea entităților

The QGIS toolbar provides several tools to select features in the map canvas. To select one or several features, just click on mActionSelect and select your tool:

 • mActionSelect Select Single Feature
 • mActionSelectRectangle Select Features by Rectangle
 • mActionSelectPolygon Select Features by Polygon
 • mActionSelectFreehand Select Features by Freehand
 • mActionSelectRadius Select Features by Radius

To deselect all selected features click on mActionDeselectAll Deselect features from all layers.

mIconExpressionSelect Select feature using an expression allow user to select feature using expression dialog. See Expresii chapter for some example.

Users can save features selection into a New Memory Vector Layer or a New Vector Layer using Edit ‣ Paste Feature as ... and choose the mode you want.

Identificare entități

The Identify tool allows you to interact with the map canvas and get information on features in a pop-up window. To identify features, use View ‣ Identify features or press Ctrl + Shift + I, or click on the mActionIdentify Identify features icon in the toolbar.

If you click on several features, the Identify results dialog will list information about all the selected features. The first item is the number of the layer in the list of results, followed by the layer name. Then, its first child will be the name of a field with its value. The first field is the one selected in Properties ‣ Display. Finally, all information about the feature is displayed.

Această fereastră poate fi setată pentru a afișa câmpuri personalizate, dar, în mod implicit, ea va afișa trei tipuri de informații:

 • Actions: Actions can be added to the identify feature windows. When clicking on the action label, action will be run. By default, only one action is added, to view feature form for editing.
 • Derived: This information is calculated or derived from other information. You can find clicked coordinate, X and Y coordinates, area in map units and perimeter in map units for polygons, length in map units for lines and feature ids.
 • Data attributes: This is the list of attribute fields from the data.

Figure Identify 1:

../../../_images/identify_features.png

Identify feaures dialog nix (Gnome)

At the top of the window, you have five icons:

 • mActionIdentifyExpand Expand tree
 • mActionIdentifyCollapse Collapse tree
 • mActionIdentifyDefaultExpand Default behaviour
 • mActionIdentifyCopyAttributes Copy attributes
 • mActionIdentifyPrint Print selected HTML response

At the bottom of the window, you have the Mode and View comboboxes. With the Mode combobox you can define the identify mode: ‘Current layer’, ‘Top down, stop at first’, ‘Top down’ and ‘Layer selection’. The View can be set as ‘Tree’, ‘Table’ and ‘Graph’.

The identify tool allows you to auto open a form. In this mode you can change the feautures attributes.

Alte funcții pot fi găsite în meniul contextual al elementului identificat. De exemplu, din meniul contextual puteți:

 • Vizualiza formularul entității

 • Transfocare pe entitate

 • Copia entități: Copierea tuturor entităților geometrice și a atributelor

 • Toggle feature selection: adds identified feature to selection
 • Copia valoarea atributului: Copie doar valoarea atributului pe care faceți clic

 • Copy feature attributes: Copy only attributes
 • Șterge rezultatele: Elimină rezultatele din fereastră

 • Elimina evidențierea: Anulează evidențierea entităților de pe hartă

 • Evidențiază tot

 • Evidențiere strat

 • Activa stratul: Alegeți un strat pentru a fi activat

 • Afișa proprietățile straturilor: Deschide fereastra de proprietăți a unui strat

 • Expandează tot

 • Restrânge tot

Decorațiuni

The Decorations of QGIS include the Grid, the Copyright Label, the North Arrow and the Scale Bar. They are used to ‘decorate’ the map by adding cartographic elements.

Grilă

transformed Grid vă permite să adăugați o rețea de coordonate și să coordonați adnotările din canevasul hărții.

Figure Decorations 1:

../../../_images/grid_dialog.png

The Grid Dialog nix

 1. Selectați din meniul View ‣ Decorations ‣ Grid. Se va lansa dialogul (vedeți figure_decorations_1).

 2. Activează caseta checkbox Enable grid și stabiliți definiții de grile în funcție de straturile încărcate în canevasul hărții.

 3. Activați caseta checkbox Draw annotations și stabiliți definițiile adnotărilor în conformitate cu straturile încărcate în canevasul hărții.

 4. Click [Apply] to verify that it looks as expected.
 5. Click [OK] to close the dialog.

Săgeata Nordului

north_arrow North Arrow places a simple north arrow on the map canvas. At present, there is only one style available. You can adjust the angle of the arrow or let QGIS set the direction automatically. If you choose to let QGIS determine the direction, it makes its best guess as to how the arrow should be oriented. For placement of the arrow, you have four options, corresponding to the four corners of the map canvas.

Figure Decorations 3:

../../../_images/north_arrow_dialog.png

The North Arrow Dialog nix

Scara Grafică

scale_bar Scale Bar adds a simple scale bar to the map canvas. You can control the style and placement, as well as the labeling of the bar.

Figure Decorations 4:

../../../_images/scale_bar_dialog.png

The Scale Bar Dialog nix

QGIS only supports displaying the scale in the same units as your map frame. So if the units of your layers are in meters, you can’t create a scale bar in feet. Likewise, if you are using decimal degrees, you can’t create a scale bar to display distance in meters.

Pentru a adăuga o scară grafică:

 1. Selectați meniul View ‣ Decorations ‣ Scale Bar. Fereastra de dialog se lansează (vedeți figure_decorations_4).

 2. Choose the placement from the Placement selectstring combo box.
 3. Choose the style from the Scale bar style selectstring combo box.
 4. Select the color for the bar Color of bar selectcolor or use the default black color.
 5. Set the size of the bar and its label Size of bar selectnumber.
 6. Asigurați-vă că este bifată caseta checkbox Enable scale bar.

 7. Optionally, check checkbox Automatically snap to round number on resize.
 8. Click [OK].

Tip

Setările Decorațiunilor

Când salvați un proiect .qgs, orice modificări pe care le-ați adus Grilei, Săgeții Nordului, Scării Grafice și drepturilor de autor, vor fi salvate în cadrul proiectului și vor fi restaurate data viitoare când încărcați proiectul.

Instrumente de Adnotare

The mActionTextAnnotation Text Annotation tool in the attribute toolbar provides the possibility to place formatted text in a balloon on the QGIS map canvas. Use the Text Annotation tool and click into the map canvas.

Figure annotation 1:

../../../_images/annotation.png

Annotation text dialog nix

Efectuând dublu clic pe element se va deschide un dialog cu diverse opțiuni. Cu ajutorul editorului de text se va introduce textul formatat și alte setări de elemente. De exemplu, apare opțiunea de a poziționa elementul pe hartă (atribuindu-i un simbol de marcare) sau de a-l poziționa pe ecran (neavând legătură cu harta). Elementul poate fi deplasat prin poziționarea pe hartă (prin glisarea marcajului) sau prin deplasarea numai a balonului. Pictogramele sunt parte a temei GIS, ele fiind utilizate, în mod implicit, și în alte teme.

The mActionAnnotation Move Annotation tool allows you to move the annotation on the map canvas.

Adnotări de tip html

The mActionFormAnnotation Html Annotation tools in the attribute toolbar provides the possibility to place the content of an html file in a balloon on the QGIS map canvas. Using the Html Annotation tool, click into the map canvas and add the path to the html file into the dialog.

Adnotări SVG

The mActionSaveAsSVG SVG Annotation tool in the attribute toolbar provides the possibility to place an SVG symbol in a balloon on the QGIS map canvas. Using the SVG Annotation tool, click into the map canvas and add the path to the SVG file into the dialog.

Adnotări de tip formular

Additionally, you can also create your own annotation forms. The mActionFormAnnotation Form Annotation tool is useful to display attributes of a vector layer in a customized Qt Designer form (see figure_custom_annotation). This is similar to the designer forms for the Identify features tool, but displayed in an annotation item. Also see this video https://www.youtube.com/watch?v=0pDBuSbQ02o from Tim Sutton for more information.

Figure annotation 2:

../../../_images/custom_annotation.png

Customized qt designer annotation form nix

Note

Dacă apăsați Ctrl+T, atât timp cât instrumentul Annotation este activ (deplasare adnotare, adnotare text, formular de adnotare), starea de vizibilitate a elementelor este inversată.

Semne de Carte Spațiale

Spatial Bookmarks allow you to “bookmark” a geographic location and return to it later.

Crearea unui Semn de Carte

Pentru a crea un semn de carte:

 1. Deplasare sau transfocare în zona de interes.

 2. Select the menu option View ‣ New Bookmark or press Ctrl-B.
 3. Introduceți un nume descriptiv pentru marcaj (până la 255 de caractere).

 4. Press Enter to add the bookmark or [Delete] to remove the bookmark.

Rețineți că puteți avea mai multe marcaje cu același nume.

Lucrul cu Marcaje

To use or manage bookmarks, select the menu option View ‣ Show Bookmarks. The Geospatial Bookmarks dialog allows you to zoom to or delete a bookmark. You cannot edit the bookmark name or coordinates.

Zooming to a Bookmark

From the Geospatial Bookmarks dialog, select the desired bookmark by clicking on it, then click [Zoom To]. You can also zoom to a bookmark by double-clicking on it.

Deleting a Bookmark

To delete a bookmark from the Geospatial Bookmarks dialog, click on it, then click [Delete]. Confirm your choice by clicking [Yes], or cancel the delete by clicking [No].

Import or export a bookmark

To share or transfer your bookmarks between computers you can use the Share pull down menu in the Geospatial Bookmarks dialog.

Imbricarea Proiectelor

Dacă doriți să încorporați conținutul din alte fișiere de proiect în proiectul dumneavoastră, puteți alege Layer ‣ Embed Layers and Groups.

Încapsularea straturilor

Urmatorul dialog vă permite să încorporați straturile din alte proiecte. Iată un mic exemplu:

 1. Press browsebutton to look for another project from the Alaska dataset.
 2. Select the project file grassland. You can see the content of the project (see figure_embed_dialog).
 3. Press Ctrl and click on the layers grassland and regions. Press [OK]. The selected layers are embedded in the map legend and the map view now.

Figure Nesting 1:

../../../_images/embed_dialog.png

Select layers and groups to embed nix

Atât timp cât straturile încapsulate sunt editabile, nu le puteți schimba proprietățile, cum ar fi stilul și etichetarea.

Eliminare straturi încapsulate

Right-click on the embedded layer and choose mActionRemoveLayer Remove.