Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Dialogul Proprietăților Rasterului

Pentru a vizualiza și seta proprietățile pentru un strat raster, faceți dublu clic pe numele stratului din harta legendei, sau faceți clic dreapta pe numele stratului și alegeți Properties din meniul contextual. Acest lucru va deschide dialogul Raster Layer Properties (v. figure_raster_1).

Există câteva meniuri în dialog:

 • General
 • Stil

 • Transparență

 • Piramide

 • Histogramă

 • Metadate

Figure Raster 1:

../../../_images/rasterPropertiesDialog.png

Raster Layers Properties Dialog nix

Meniu General

Informații despre strat

Meniul General afișează informații de bază despre rasterul selectat, incluzând calea stratului sursă, numele afișat în legendă (care poate fi modificat), numărul de coloane, de rânduri și valorile fără-date ale rasterului.

Sistemul de coordonate de referinţă

Aici, veți găsi informațiile sistemului de coordonate de referință (CRS), afișate sub formă de șir PROJ.4. Dacă această setare nu este corectă, ea poate fi modificată făcând clic pe butonul [Specify].

Vizibilitate în Funcţie de Scară

În plus, în această filă poate fi stabilită vizibilitatea dependentă de scară. Va trebui să bifați caseta și să stabiliți o scară corespunzătoare pentru afișarea datelor dvs. în canevasul hărții.

În partea de jos, puteți vedea o miniatură a stratului, simbolul legendei sale, și paleta.

Meniul Stilului

Randare bandă

QGIS offers four different Render types. The renderer chosen is dependent on the data type.

 1. Culoare multibandă - Dacă fișierul vine ca o multibandă compusă din diferite benzi (de exemplu, utilizând o imagine prin satelit cu mai multe benzi)

 2. Paletă de culori - în cazul în care un singur fișier bandă vine cu o paletă indexată (de exemplu, utilizată cu o hartă topografică digitală)

 3. Singleband gray - (one band of) the image will be rendered as gray; QGIS will choose this renderer if the file has neither multibands nor an indexed palette nor a continous palette (e.g., used with a shaded relief map)
 4. Pseudoculoare simpla bandă - acest render este posibil pentru fișierele cu o paleta continuă, sau o harta de culoare (ex: folosită cu o hartă de elevații)

Culoare multibandă

Cu renderul de culoare multibandă, trei benzi selectate din imagine vor fi randate, fiecare bandă reprezentând componenta de culoare roșie, verde sau albastră, care vor fi folosite pentru a crea o imagine color. Puteți alege mai multe metode de Îmbunătățire a Contrastului: ‘Fără Îmbunătățire’, ‘Întindere la MinMax’, ‘Întindere și decupare la MinMax’ și ‘Decupare la min max’.

Figure Raster 2:

../../../_images/rasterMultibandColor.png

Raster Renderer - Multiband color nix

This selection offers you a wide range of options to modify the appearance of your raster layer. First of all, you have to get the data range from your image. This can be done by choosing the Extent and pressing [Load]. QGIS can radiobuttonon Estimate (faster) the Min and Max values of the bands or use the radiobuttonoff Actual (slower) Accuracy.

Now you can scale the colors with the help of the Load min/max values section. A lot of images have a few very low and high data. These outliers can be eliminated using the radiobuttonon Cumulative count cut setting. The standard data range is set from 2% to 98% of the data values and can be adapted manually. With this setting, the gray character of the image can disappear. With the scaling option radiobuttonoff Min/max, QGIS creates a color table with all of the data included in the original image (e.g., QGIS creates a color table with 256 values, given the fact that you have 8 bit bands). You can also calculate your color table using the radiobuttonoff Mean +/- standard deviation x selectnumber. Then, only the values within the standard deviation or within multiple standard deviations are considered for the color table. This is useful when you have one or two cells with abnormally high values in a raster grid that are having a negative impact on the rendering of the raster.

All calculations can also be made for the radiobuttonoff Current extent.

Tip

Vizualizarea unei singure benzi dintr-un Raster Multibandă

Dacă doriți să vizualizați o singură bandă a unei imagini multibandă (de exemplu, Roșie), ați putea crede că ați setat benzile Verde și Albastră pe “nespecificat”. Dar acest lucru nu este modul corect. Pentru a afișa banda Roșie, setați tipul de imagine la ‘Singleband gri’, apoi selectați Roșu ca bandă de utilizat pentru Gri.

Paletă

This is the standard render option for singleband files that already include a color table, where each pixel value is assigned to a certain color. In that case, the palette is rendered automatically. If you want to change colors assigned to certain values, just double-click on the color and the Select color dialog appears. Also, in QGIS 2.2. it’s now possible to assign a label to the color values. The label appears in the legend of the raster layer then.

Figure Raster 3:

../../../_images/rasterPaletted.png

Raster Renderer - Paletted nix

Îmbunătăţirea contrastului

Note

When adding GRASS rasters, the option Contrast enhancement will always be set automatically to stretch to min max, regardless of if this is set to another value in the QGIS general options.

O singură bandă gri

This renderer allows you to render a single band layer with a Color gradient: ‘Black to white’ or ‘White to black’. You can define a Min and a Max value by choosing the Extent first and then pressing [Load]. QGIS can radiobuttonon Estimate (faster) the Min and Max values of the bands or use the radiobuttonoff Actual (slower) Accuracy.

Figure Raster 4:

../../../_images/rasterSingleBandGray.png

Raster Renderer - Singleband gray nix

With the Load min/max values section, scaling of the color table is possible. Outliers can be eliminated using the radiobuttonon Cumulative count cut setting. The standard data range is set from 2% to 98% of the data values and can be adapted manually. With this setting, the gray character of the image can disappear. Further settings can be made with radiobuttonoff Min/max and radiobuttonoff Mean +/- standard deviation x selectnumber. While the first one creates a color table with all of the data included in the original image, the second creates a color table that only considers values within the standard deviation or within multiple standard deviations. This is useful when you have one or two cells with abnormally high values in a raster grid that are having a negative impact on the rendering of the raster.

Pseudoculoare cu bandă unică

This is a render option for single-band files, including a continous palette. You can also create individual color maps for the single bands here.

Figure Raster 5:

../../../_images/rasterSingleBandPseudocolor.png

Raster Renderer - Singleband pseudocolor nix

Sunt disponibile trei tipuri de interpolare de culoare:

 1. Discret

 2. Liniar

 3. Exact

In the left block, the button mActionSignPlus Add values manually adds a value to the individual color table. The button mActionSignMinus Remove selected row deletes a value from the individual color table, and the mActionArrowDown Sort colormap items button sorts the color table according to the pixel values in the value column. Double clicking on the value column lets you insert a specific value. Double clicking on the color column opens the dialog Change color, where you can select a color to apply on that value. Further, you can also add labels for each color, but this value won’t be displayed when you use the identify feature tool. You can also click on the button mActionDraw Load color map from band, which tries to load the table from the band (if it has any). And you can use the buttons mActionFileOpen Load color map from file or mActionFileSaveAs Export color map to file to load an existing color table or to save the defined color table for other sessions.

In the right block, Generate new color map allows you to create newly categorized color maps. For the Classification mode selectstring ‘Equal interval’, you only need to select the number of classes selectnumber and press the button Classify. You can invert the colors of the color map by clicking the checkbox Invert checkbox. In the case of the Mode selectstring ‘Continous’, QGIS creates classes automatically depending on the Min and Max. Defining Min/Max values can be done with the help of the Load min/max values section. A lot of images have a few very low and high data. These outliers can be eliminated using the radiobuttonon Cumulative count cut setting. The standard data range is set from 2% to 98% of the data values and can be adapted manually. With this setting, the gray character of the image can disappear. With the scaling option radiobuttonoff Min/max, QGIS creates a color table with all of the data included in the original image (e.g., QGIS creates a color table with 256 values, given the fact that you have 8 bit bands). You can also calculate your color table using the radiobuttonoff Mean +/- standard deviation x selectnumber. Then, only the values within the standard deviation or within multiple standard deviations are considered for the color table.

Randarea culorii

Pentru fiecare Randare de bandă, este posibilă o Randare de culoare.

Puteți obține, de asemenea, efecte speciale de rendare pentru fișier(ele) raster, folosind unul din modurile de amestecare (v. Dialogul Proprietăților Vectoriale).

Further settings can be made in modifiying the Brightness, the Saturation and the Contrast. You can also use a Grayscale option, where you can choose between ‘By lightness’, ‘By luminosity’ and ‘By average’. For one hue in the color table, you can modify the ‘Strength’.

Reeşantionare

Opțiunea Reeșantionare își face apariția atunci când măriți și micșorați o imagine. Modurile de reeșantionare pot optimiza aspectul hărții. Eie calculează o nouă matrice cu valori de gri, printr-o transformare geometrică.

Figure Raster 6:

../../../_images/rasterRenderAndRessampling.png

Raster Rendering - Resampling nix

Atunci când se aplică metoda ‘Celui mai apropiat vecin ‘, harta poate avea o structură pixelată, la efectuarea unei transfocări. Aceasta aspect poate fi îmbunătățit prin utilizarea metodei ‘Biliniară’ sau ‘Cubică’, care poate determina ca entitățile ascuțite să fie neclare. Efectul constă într-o imagine mai fină. Această metodă poate fi aplicată, de exemplu, pentru hărți raster, topografice, digitale.

Meniul de Transparenţă

QGIS has the ability to display each raster layer at a different transparency level. Use the transparency slider slider to indicate to what extent the underlying layers (if any) should be visible though the current raster layer. This is very useful if you like to overlay more than one raster layer (e.g., a shaded relief map overlayed by a classified raster map). This will make the look of the map more three dimensional.

În plus, puteți introduce o valoare raster care ar trebui să fie tratată ca FĂRĂDATE în meniul Additional no data value.

Un mod chiar mai flexibil de a personaliza transparența este disponibil în secțiunea Custom transparency options. Transparența fiecărui pixel poate fi setată aici.

As an example, we want to set the water of our example raster file landcover.tif to a transparency of 20%. The following steps are neccessary:

 1. Încărcați fișierul raster landcover.tif.

 2. Deschideți dialogul Proprietăților printr-un dublu-clic pe numele rasterului din legendă, sau printr-un clic-dreapta urmat de selectarea Proprietăților din meniul care se deschide.

 3. Selectați meniul Transparență.

 4. Pentru Banda de transparență alegeți ‘None’.

 5. Click the mActionSignPlus Add values manually button. A new row will appear in the pixel list.
 6. Introduceți valoarea raster în coloanele ‘From’ și ‘To’ (vom folosi 0 aici), și vom ajusta transparența la 20.

 7. Clic pe butonul [Apply], apoi aruncați o privire hărții.

Puteți repeta pașii 5 și 6 pentru a stabili mai multe valori cu transparență personalizate.

As you can see, it is quite easy to set custom transparency, but it can be quite a lot of work. Therefore, you can use the button mActionFileSave Export to file to save your transparency list to a file. The button mActionFileOpen Import from file loads your transparency settings and applies them to the current raster layer.

Meniul Piramidelor

Large resolution raster layers can slow navigation in QGIS. By creating lower resolution copies of the data (pyramids), performance can be considerably improved, as QGIS selects the most suitable resolution to use depending on the level of zoom.

Trebuie să aveți acces de scriere în directorul în care sunt stocate datele originale, pentru a construi piramide.

Mai multe metode de reproiectare pot dfi folosite pentru a calcula piramidele:

 • cel mai apropiat vecin

 • Medie

 • Gauss
 • Cubic
 • Mod

 • Niciuna

If you choose ‘Internal (if possible)’ from the Overview format menu, QGIS tries to build pyramids internally. You can also choose ‘External’ and ‘External (Erdas Imagine)’.

Figure Raster 7:

../../../_images/rasterPyramids.png

The Pyramids Menu nix

Rețineți că realizarea piramidelor interne poate modifica fișierul de date original, iar o dată create ele nu mai pot fi eliminate! Dacă doriți să păstrați o versiune ‘fără-piramide’ a rasterului dvs., faceți o copie de rezervă înainte de construirea piramidelor.

Meniul Histogramei

The Histogram menu allows you to view the distribution of the bands or colors in your raster. The histogram is generated automatically when you open the Histogram menu. All existing bands will be displayed together. You can save the histogram as an image with the mActionFileSave button. With the Visibility option in the mAction Prefs/Actions menu, you can display histograms of the individual bands. You will need to select the option radiobuttonoff Show selected band. The Min/max options allow you to ‘Always show min/max markers’, to ‘Zoom to min/max’ and to ‘Update style to min/max’. With the Actions option, you can ‘Reset’ and ‘Recompute histogram’ after you have chosen the Min/max options.

Figure Raster 8:

../../../_images/rasterHistogram.png

Raster Histogram nix

Meniu Metadate

Meniul Metadate afişează o multitudine de informaţii despre stratul raster, inclusiv statistici despre fiecare bandă din stratul raster curent. Prin intermediul acestui meniu, se pot accesa Descriere, Atribuire, guilabel: ‘MetadataUrl’ şi Proprietăți. În Proprietăți, statisticile sunt colectate pe tipicul ‘bine de știut’, astfel încât este posibil ca pentru un anumit strat statisticile să nu fie colectate încă.

Figure Raster 9:

../../../_images/rasterMetadata.png

Raster Metadata nix