Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Vector selectie

Uitnemen op attribuut

Omschrijving

Maakt een nieuwe vectorlaag die alleen bepaalde objecten uit een invoerlaag bevat. De criteria voor het toevoegen van objecten aan de resulterende laag is gebaseerd op de waarden van een attribuut van de invoerlaag.

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Attribuut om te selecteren [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Operator [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — =
 • 1 — !=
 • 2 — >
 • 3 — >=
 • 4 — <
 • 5 — <=
 • 6 — begint met

 • 7 — bevat

Standaard: 0

Waarde [string]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: (niet ingesteld)

Uitvoer

Uitgenomen (attribuut) [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:extractbyattribute', input, field, operator, value, output)

Zie ook

Extract by location

Omschrijving

Maakt een nieuwe vectorlaag die alleen bepaalde objecten uit een invoerlaag bevat. De criteria voor het toevoegen van objecten aan de resulterende laag is gebaseerd op de ruimtelijke relatie tussen elk object en de objecten in een aanvullende laag.

Parameters

Laag om uit te selecteren [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Aanvullende laag (kruisende laag) [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Predicaat [array van tekenreeksen in Unicode]

Voorwaarde voor de selectie. Array van één of meer van de volgende predicaten:

 • raakt niet

 • kruist met

 • bevat

 • is gelijk aan

 • raakt

 • overlapt

 • binnen

 • kruist

Voor gebruik in de console moeten de predicaten zijn gedefinieerd als een array van Unicode strings, bijv. [u’intersects’,u’contains’]

Precisie [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Uitgenomen (locatie)

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:extractbylocation', input, intersect, predicates, precision, output)

Zie ook

Random extract

Omschrijving

Gebruikt een vectorlaag en genereert een nieuwe die alleen een subset van de objecten in de invoerlaag bevat. De subset wordt willekeurig gedefinieerd, met behulp van een percentage of waarde voor telling om het totale aantal objecten in de subset te definiëren.

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Methode [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — Aantal geselecteerde objecten

 • 1 — Percentage geselecteerde objecten

Standaard: 0

Aantal/percentage geselecteerde objecten [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 10

Uitvoer

Uitgenomen (willekeurig) [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:randomextract', input, method, number, output)

Zie ook

Willekeurige selectie binnen subsets

Omschrijving

Gebruikt een vectorlaag en genereert een nieuwe die alleen een subset van de objecten in de invoerlaag bevat. De subset wordt willekeurig gedefinieerd, met behulp van een percentage of waarde voor telling om het totale aantal objecten in de subset te definiëren. De waarde van het percentage/aantal wordt niet op de gehele laag toegepast, maar in plaats daarvan op elke categorie. Categorieën worden gedefinieerd overeenkomstig een opgegeven attribuut, die ook is gespecificeerd als een parameter voor de invoer voor het algoritme.

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Veld ID [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Methode [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — Aantal geselecteerde objecten

 • 1 — Percentage geselecteerde objecten

Standaard: 0

Aantal/percentage geselecteerde objecten [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 10

Uitvoer

``Uitgenomen (willekeurig gelaagd) [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:randomextractwithinsubsets', input, field, method, number, output)

Zie ook

Willekeurige selectie

Omschrijving

Gebruikt een vectorlaag en selecteert een subset van de objecten daarvan. Er wordt door het algoritme geen nieuwe laag gegenereerd. De subset wordt willekeurig gedefinieerd, met behulp van een percentage of waarde voor telling om het totale aantal objecten in de subset te definiëren.

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Methode [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — Aantal geselecteerde objecten

 • 1 — Percentage geselecteerde objecten

Standaard: 0

Aantal/percentage geselecteerde objecten [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 10

Uitvoer

Dezelfde vector invoerlaag met geselecteerde objecten

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:randomselection', input, method, number)

Zie ook

Willekeurige selectie binnen subsets

Omschrijving

Gebruikt een vectorlaag en selecteert een subset van de objecten daarvan. Er wordt door het algoritme geen nieuwe laag gegenereerd. De subset wordt willekeurig gedefinieerd, met behulp van een percentage of waarde voor telling om het totale aantal objecten in de subset te definiëren. De waarde van het percentage/aantal wordt niet op de gehele laag toegepast, maar in plaats daarvan op elke categorie. Categorieën worden gedefinieerd overeenkomstig een opgegeven attribuut, die ook is gespecificeerd als een parameter voor de invoer voor het algoritme.

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Veld ID [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Methode [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — Aantal geselecteerde objecten

 • 1 — Percentage geselecteerde objecten

Standaard: 0

Aantal/percentage geselecteerde objecten [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 10

Uitvoer

Dezelfde vector invoerlaag met geselecteerde objecten

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:randomselectionwithinsubsets', input, field, method, number)

Zie ook

Geometrieën null verwijderen

Omschrijving

Verwijdert alle objecten die geen geometrie in een vectorlaag hebben. Alle andere objecten zullen ongewijzigd worden gekopieerd.

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Selectie [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:removenullgeometries', input, output)

Zie ook

Op attribuut selecteren

Omschrijving

Maakt een selectie in een vectorlaag. De criteria voor de te selecteren objecten zijn gebaseerd op de waarden van een attribuut van de invoerlaag.

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

Te verwerken laag.

Attribuut om te selecteren [tabelveld: elk]

Veld waarop de selectie moet worden uitgevoerd.

Operator [selectie]

Vergelijkings-operator.

Opties:

 • 0 — =
 • 1 — !=
 • 2 — >
 • 3 — >=
 • 4 — <
 • 5 — <=
 • 6 — begint met

 • 7 — bevat

Standaard: 0

Waarde [string]

Te vergelijken waarde.

Standaard: (niet ingesteld)

Uitvoer

Dezelfde vector invoerlaag met geselecteerde objecten

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:selectbyattribute', input, field, operator, value)

Zie ook

Op som attributen selecteren

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Attribuut om te selecteren [tabelveld: getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Waarde [getal]

Te vergelijken waarde.

Standaard: 0

Uitvoer

Uitvoer [vector]

<plaats omschrijving parameter hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:selectbyattributesum', input, field, value)

Zie ook

Selecteren met expressie

Omschrijving

Maakt een selectie in een vectorlaag. De criteria voor het selecteren van objecten is gebaseerd op een expressie van QGIS.

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Expressie [string]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: (niet ingesteld)

Bestaande selectie aanpassen met: [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — nieuwe selectie maken

 • 1 — toevoegen aan bestaande selectie

 • 2 — verwijderen uit bestaande selectie

 • 3 — binnen huidige selectie selecteren

Standaard: 0

Uitvoer

Dezelfde vector invoerlaag met geselecteerde objecten

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:selectbyexpression', layername, expression, method)

Zie ook

Selecteren op plaats

Omschrijving

Maakt een selectie in een vectorlaag. De criteria voor het selecteren van objecten is gebaseerd op de ruimtelijke relatie tussen elk object en de objecten in een aanvullende laag.

Parameters

Laag om uit te selecteren [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Aanvullende laag (kruisende laag) [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Predicaat [array van tekenreeksen in Unicode]

Voorwaarde voor de selectie. Array van één of meer van de volgende predicaten:

 • raakt niet

 • kruist met

 • bevat

 • is gelijk aan

 • raakt

 • overlapt

 • binnen

 • kruist

Voor gebruik in de console moeten de predicaten zijn gedefinieerd als een array van Unicode strings, bijv. [u’intersects’,u’contains’]

Bestaande selectie aanpassen met: [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — nieuwe selectie maken

 • 1 — toevoegen aan bestaande selectie

 • 2 — verwijderen uit bestaande selectie

Standaard: 0

Uitvoer

Dezelfde vector invoerlaag met geselecteerde objecten

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:selectbylocation', input, intersect, predicate, precision, method)

Zie ook