Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Vector op elkaar leggen

Clippen

Omschrijving

Dit algoritme knipt een vectorlaag met behulp van de polygonen van een aanvullende polygoonlaag. Alleen de delen van de objecten op de invoerlaag die vallen binnen de polygonen van de te knippen laag zullen worden toegevoegd aan de laag met resultaten.

De attributen van de objecten worden niet aangepast, hoewel eigenschappen zoals het gebied of de lengte van objecten wel zullen worden aangepast door de bewerking knippen. Als dergelijke eigenschappen worden opgeslagen als attributen, moeten deze attributen handmatig worden bijgewerkt.

Dit algoritme gebruikt ruimtelijke indexen voor de providers, vooraf bereide geometrieën en past een bewerking kruisen toe als de geometrie niet geheel wordt omsloten door de masker-geometrie.

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

De laag die de objecten bevat die moeten worden geclipt.

Laag om te clippen [vector: elke]

De laag die de objecten bevat die worden gebruikt om de objecten in de invoerlaag te clippen.

Uitvoerbestand openen na uitvoeren van algoritme

Kies of de geclipte laag moet worden geladen in het kaartvenster als de bewerking clippen is voltooid.

Uitvoer

Geclipt [vector]

Waar de geclipte laag moet worden opgeslagen. Kan worden opgeslagen in een bestand, een tijdelijk bestand of een geheugenlaag.

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:clip', input, overlay, output)

Zie ook

Verschil

Omschrijving

Dit algoritme neemt objecten uit de invoerlaag die niet vallen binnen de grenzen van de objecten op de Difference-laag. Objecten van de invoerlaag die gedeeltelijk vallen binnen object(en) van de Difference-laag worden gesplitst langs de grenzen van de object(en) op de cliplaag. Indien objecten zijn geselecteerd in de lagen Invoer en Difference, dan worden alleen die objecten gebruikt voor de bewerking. Indien er geen objecten zijn geselecteerd dan wordt de bewerking uitgevoerd met behulp van alle objecten.

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

De laag die de objecten bevat die zullen worden gereduceerd.

Laag voor verschil [vector: elke]

De laag die de objecten bevat die worden gebruikt om de invoerlaag te reduceren.

Uitvoer

Verschil [vector]

Waar de laag van Difference moet worden opgeslagen. Kan worden opgeslagen in een bestand, een tijdelijk bestand of een geheugenlaag.

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:difference', input, overlay, output)

Zie ook

Kruisen

Omschrijving

Dit algoritme combineert objecten van de invoerlaag en de Intersectie van laag wat resulteert in objecten die de objecten op beide lagen bedekken. Object(en) van de invoerlaag die alleen gedeeltelijk vallen binnen object(en) van de andere laag worden gesplitst langs de grenzen van de object(en) op de andere laag. Indien objecten zijn geselecteerd in de lagen Invoer en Intersectie van laag, dan worden alleen die objecten gebruikt voor de bewerking. Indien er geen objecten zijn geselecteerd dan wordt de bewerking uitgevoerd met behulp van alle objecten.

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

Een laag die object(en) bevat die moeten worden gecombineerd.

Laag voor kruisen [vector: elke]

Tweede laag die object(en) bevat die moeten worden gecombineerd.

Uitvoer

Kruising [vector]

Waar de laag van Intersectie moet worden opgeslagen. Kan worden opgeslagen in een bestand, een tijdelijk bestand of een geheugenlaag.

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:intersection', input, input2, output)

Zie ook

Kruisingen van lijnen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: lijn]

<plaats omschrijving parameter hier>

Laag om te kruisen [vector: lijn]

<plaats omschrijving parameter hier>

Invoer veld unieke ID [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Kruising veld unieke ID [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

Waar de laag van Lijn-intersectie moet worden opgeslagen. Kan worden opgeslagen in een bestand, een tijdelijk bestand of een geheugenlaag.

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:lineintersections', input_a, input_b, field_a, field_b, output)

Zie ook

Lijnen met lijnen splitsen

Omschrijving

Dit algoritme splitst de lijnen in een laag met lijnen met behulp van de lijnen in een andere laag met lijnen om de breekpunten te definiëren. Kruisingen tussen geometrieën in beide lagen worden als punten om te splitsen beschouwd.

Parameters

Invoerlaag [vector: lijn]

Lijnenlaag die de lijnen bevat die moeten worden gesplitst.

Laag splitsen [vector: lijn]

Lijnenlaag waarvan de lijnen worden gebruikt om de breekpunten te definiëren.

Uitvoer

Gesplitst [vector]

Uitvoerlaag met gesplitste lijnen van de invoerlaag.

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:splitlineswithlines', input_layer, split_layer, splitted)

Zie ook

Symmetrisch verschil

Omschrijving

Dit algoritme maakt een laag die alle object(en) bevat die zijn opgenomen in slechts één van de twee invoerlagen. Object(en) van de invoerlaag die alleen gedeeltelijk vallen binnen object(en) van de andere laag worden gesplitst langs de grenzen van de object(en) op de andere laag. Indien objecten zijn geselecteerd in de lagen Invoer en Verschil, dan worden alleen die objecten gebruikt voor de bewerking. Indien er geen objecten zijn geselecteerd dan wordt de bewerking uitgevoerd met behulp van alle objecten.

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

Een laag die object(en) bevat die moeten worden vergeleken.

Laag voor verschil [vector: elke]

Tweede laag die object(en) bevat die moeten worden vergeleken.

Uitvoer

Symmetrisch verschil [vector]

Waar de laag van Symmetrisch verschil moet worden opgeslagen. Kan worden opgeslagen in een bestand, een tijdelijk bestand of een geheugenlaag.

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:symetricaldifference', input, overlay, output)

Zie ook

Verenigen

Omschrijving

Dit algoritme combineert de object(en) van de beide lagen. Objecten die gedeeltelijk vallen binnen objecten van de andere laag worden gesplitst. Gebieden die in beide lagen liggen zullen worden toegevoegd als nieuwe objecten. Indien objecten zijn geselecteerd in een van beide de lagen, dan worden alleen die objecten gebruikt voor de bewerking. Indien er geen objecten zijn geselecteerd dan wordt de bewerking uitgevoerd met behulp van alle objecten.

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

Een laag die object(en) bevat die moeten worden verenigd.

Invoerlaag 2 [vector: elke]

Tweede laag die object(en) bevat die moeten worden verenigd.

Uitvoer

Verenigd [vector]

Waar de laag van Union moet worden opgeslagen. Kan worden opgeslagen in een bestand, een tijdelijk bestand of een geheugenlaag.

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:union', input, input2, output)

Zie ook