Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Vector tabel

Automatisch ophogend veld toevoegen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:addautoincrementalfield', input, output)

Zie ook

Veld aan attributentabel toevoegen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Veldnaam [string]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: (niet ingesteld)

Type veld [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — Integer (geheel getal)

 • 1 — Float
 • 2 — String (tekenreeks)

Standaard: 0

Veldlengte [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 10

``Precisie veld `` [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:addfieldtoattributestable', input_layer, field_name, field_type, field_length, field_precision, output_layer)

Zie ook

Geavanceerde Python veldberekening

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Naam veld resultaat [string]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: NewField

Type veld [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — Integer (geheel getal)

 • 1 — Float
 • 2 — String (tekenreeks)

Standaard: 0

Veldlengte [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 10

``Precisie veld `` [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0

Globale expressie [string]

Optioneel.

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: (niet ingesteld)

Formule [string]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: value =

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:advancedpythonfieldcalculator', input_layer, field_name, field_type, field_length, field_precision, global, formula, output_layer)

Zie ook

Basisstatistieken voor numerieke velden

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoer vectorlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Veld waarop statistieken moeten worden berekend [tabelveld: numeriek]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Statistieken voor numeriek veld [html]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Coëfficiënt van variatie [getal]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Minimum waarde [getal]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Maximum waarde [getal]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Som [getal]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gemiddelde waarde [getal]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Aantal [getal]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Bereik [getal]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Mediaan [number]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Aantal unieke waarden: [getal]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Standaard afwijking [getal]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:basicstatisticsfornumericfields', input_layer, field_name, output_html_file)

Zie ook

Basisstatistieken voor tekstvelden

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoer vectorlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

``Veld waarop statistieken moeten worden berekend `` [tabelveld: string]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Statistieken voor tekstveld [html]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Minimumlengte [getal]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Maximumlengte [getal]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gemiddelde lengte [getal]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Aantal [getal]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Aantal lege waarden [getal]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Aantal niet-lege waarden [getal]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Aantal unieke waarden: [getal]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:basicstatisticsfortextfields', input_layer, field_name, output_html_file)

Zie ook

Equivalent numeriek veld maken

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Veld Klasse [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:createequivalentnumericalfield', input, field, output)

Zie ook

Kolom verwijderen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Te verwijderen veld [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Uitvoer [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:deletecolumn', input, column, output)

Zie ook

Geometriekolommen exporteren/toevoegen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Berekenen met [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — Laag-CRS

 • 1 — Project-CRS

 • 2 — Ellipsoïde

Standaard: 0

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:exportaddgeometrycolumns', input, calc_method, output)

Zie ook

Veldberekening

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Naam veld resultaat [string]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: (niet ingesteld)

Type veld [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — Float
 • 1 — Integer (geheel getal)

 • 2 — String (tekenreeks)

 • 3 — Datum

Standaard: 0

Veldlengte [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 10

``Precisie veld `` [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 3

Nieuw veld maken [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Formule [string]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: (niet ingesteld)

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:fieldcalculator', input_layer, field_name, field_type, field_length, field_precision, new_field, formula, output_layer)

Zie ook

Lijst unieke waarden

Omschrijving

Vermeldt unieke waarden van een veld in een attributentabel en telt hun aantal.

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

Laag om te analyseren.

Doelveld [tabelveld: elk]

Veld om te analyseren.

Uitvoer

Unieke waarden [html]

Analyseresultaten in indeling HTML.

Totaal unieke waarden: [getal]

Totaal aantal unieke waarden in het opgegeven veld.

Unieke waarden [string]

Lijst van alle unieke waarden in een opgegeven veld.

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:listuniquevalues', input_layer, field_name, output)

Zie ook

Aantal unieke waarden in klassen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

invoer [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Veld Klasse [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

veld waarde [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Uitvoer [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:numberofuniquevaluesinclasses', input, class_field, value_field, output)

Zie ook

Bijgewerkte velden

Omschrijving

Bijgewerkte velden voor laag:

 • Veldnamen en types wijzigen.

 • Velden toevoegen en verwijderen.

 • Velden opnieuw sorteren.

 • Nieuwe velden berekenen op basis van expressies.

 • Velden uit laag laden vanuit andere laag.

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

Bronlaag.

Velden in kaart brengen [fieldsmapping]

Velddefinities uitvoer

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

Doellaag

Gebruik van console

processing.runalg("qgis:refactorfields",
         input,
         [{'name': output_field_name,
          'type': output_field_type,
          'length': output_field_length,
          'precision': output_field_precision,
          'expression': expression_based_on_input_layer
         }],
         output)

Zie ook

Statistieken op categorieën

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoer vectorlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Veld waarop statistieken moeten worden berekend [tabelveld: numeriek]

<plaats omschrijving parameter hier>

Veld met categorieën [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Statistieken [tabel]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:statisticsbycategories', input_layer, values_field_name, categories_field_name, output)

Zie ook

Tekst naar float

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Tekstattribuut te converteren naar float [tabelveld: string]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Uitvoer [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:texttofloat', input, field, output)

Zie ook