Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Vector maken

Grid maken

Omschrijving

Maakt een grid (raster).

Parameters

Type grid [selectie]

Type grid.

Opties:

  • 0 — Rechthoek (lijn)

  • 1 — Rechthoek (polygoon)

  • 2 — Diamant (polygoon)

  • 3 — Hexagoon (polygoon)

Standaard: 0

Breedte [getal]

Horizontale bereik van het grid.

Standaard: 360.0

Hoogte [getal]

Verticale bereik van het grid.

Standaard: 180.0

Horizontale afstand [getal]

Afstand van de X-assen tussen de lijnen.

Standaard: 10.0

Verticale afstand [getal]

Afstand van de Y-assen tussen de lijnen.

Standaard: 10.0

Centrum X [getal]

X-coördinaat van het midden van het grid.

Standaard: 0.0

Centrum Y [getal]

Y-coördinaat van het centrum van het grid.

Standaard: 0.0

Uitvoer CRS [crs]

Coördinaten referentiesysteem voor het grid.

Standaard: EPSG:4326

Uitvoer

Uitvoer [vector]

De resulterende laag voor het grid (lijnen of polygonen).

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:creategrid', type, width, height, hspacing, vspacing, centerx, centery, crs, output)

Zie ook

Puntenlaag uit tabel

Omschrijving

Maakt een puntenlaag uit een tabel zonder geometrie met kolommen die puntcoördinaten bevatten.

Parameters

Invoerlaag [tabel]

Invoertabel

Veld X [tabelveld: elk]

Tabelkolom die de X-coördinaat bevat.

Veld Y [tabelveld: elk]

Tabelkolom die de Y-coördinaat bevat.

Doel CRS [crs]

Coördinaten referentiesysteem te gebruiken voor de laag.

Standaard: EPSG:4326

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

De resulterende laag.

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:pointslayerfromtable', input, xfield, yfield, target_crs, output)

Zie ook

Punten naar pad

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoer puntenlaag [vector: punt]

<plaats omschrijving parameter hier>

Veld voor groeperen [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Veld voor volgorde [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Datumindeling (als veld voor volgorde DateTime is) [string]

Optioneel.

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: (niet ingesteld)

Uitvoer

Paden [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Map [map]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:pointstopath', vector, group_field, order_field, date_format, output_lines, output_text)

Zie ook

Willekeurige punten langs lijn

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: lijn]

<plaats omschrijving parameter hier>

Aantal punten [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1

Minimale afstand [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Uitvoer

Willekeurige punten [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:randompointsalongline', vector, point_number, min_distance, output)

Zie ook

Willekeurige punten in bereik

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerbereik [bereik]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0,1,0,1

Aantal punten [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1

Minimale afstand [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Uitvoer

Willekeurige punten [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:randompointsinextent', extent, point_number, min_distance, output)

Zie ook

Willekeurige punten binnen grenzen van laag

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: polygoon]

<plaats omschrijving parameter hier>

Aantal punten [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1

Minimale afstand [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Uitvoer

Willekeurige punten [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:randompointsinlayerbounds', vector, point_number, min_distance, output)

Zie ook

Willekeurige punten binnen polygonen (vast)

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: polygoon]

<plaats omschrijving parameter hier>

Strategie voor samplen [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

  • 0 — Punten tellen

  • 1 — Punten dichtheid

Standaard: 0

Aantal of dichtheid van punten [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1.0

Minimale afstand [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Uitvoer

Willekeurige punten [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:randompointsinsidepolygonsfixed', vector, strategy, value, min_distance, output)

Zie ook

Willekeurige punten binnen polygonen (variabel)

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerlaag [vector: polygoon]

<plaats omschrijving parameter hier>

Strategie voor samplen [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

  • 0 — Punten tellen

  • 1 — Punten dichtheid

Standaard: 0

Veld Getal [tabelveld: numeriek]

<plaats omschrijving parameter hier>

Minimale afstand [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Uitvoer

Willekeurige punten [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:randompointsinsidepolygonsvariable', vector, strategy, field, min_distance, output)

Zie ook

Regelmatige punten

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoerbereik [bereik]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0,1,0,1

Punt afstand/aantal [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0001

Beginwaarde voor hoek (LH kant) [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Willekeurige verschuiving voor tussenruimte van punten toepassen [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: False

Punt afstand gebruiken [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Uitvoer

Regelmatige punten [vector: elke]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:regularpoints', extent, spacing, inset, randomize, is_spacing, output)

Zie ook

Vector-grid

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Bereik grid [bereik]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0,1,0,1

Afstand X [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0001

Afstand Y [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0001

Type grid [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

  • 0 — Grid als polygonen uitvoeren

  • 1 — Grid als lijnen uitvoeren

Standaard: 0

Uitvoer

Grid [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:vectorgrid', extent, step_x, step_y, type, output)

Zie ook