Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Vector-analyse

Punten in polygonen tellen

Omschrijving

Telt het aantal punten die voorkomen in elk object van een polygoonlaag.

Parameters

Polygonen [vector: polygoon]

Polygonenlaag:

Punten [vector: punt]

Puntenlaag.

Naam veld voor telling [string]

De naam van de kolom in de attributentabel die het aantal punten bevat.

Standaard: NUMPOINTS

Uitvoer

Resultaat [vector]

Resulterende laag met de attributentabel die de nieuwe kolom voor het tellen van de punten bevat.

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:countpointsinpolygon', polygons, points, field, output)

Zie ook

Punten in polygonen tellen (gewogen)

Omschrijving

Telt het aantal punten in elk object van een polygonenlaag en berekent het gemiddelde van het geselecteerde veld voor elk object van de polygonenlaag. Deze waarden zullen worden toegevoegd aan de attributentabel van de resulterende polygonenlaag.

Parameters

Polygonen [vector: polygoon]

Polygonenlaag:

Punten [vector: punt]

Puntenlaag.

Te wegen veld [tabelveld: elk]

Te wegen veld van de attributentabel van de punten.

Naam veld voor telling [string]

Naam van de kolom voor het nieuwe, gewogen veld.

Standaard: NUMPOINTS

Uitvoer

Resultaat [vector]

De resulterende polygonenlaag.

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:countpointsinpolygonweighted', polygons, points, weight, field, output)

Zie ook

Unieke punten in polygonen tellen

Omschrijving

Telt het aantal unieke waarden van een punt in een polygonenlaag. Maakt een nieuwe polygonenlaag met een extra kolom in de attributentabel, die het aantal unieke waarden voor elk object bevat.

Parameters

Polygonen [vector: polygoon]

Polygonenlaag:

Punten [vector: punt]

Puntenlaag.

Veld Klasse [tabelveld: elk]

Kolomnaam van de puntenlaag voor de gekozen unieke waarde.

Naam veld voor telling [string]

Kolomnaam die het aantal unieke waarden in de resulterende polygonenlaag bevat.

Standaard: NUMPOINTS

Uitvoer

Resultaat [vector]

De resulterende polygonenlaag.

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:countuniquepointsinpolygon', polygons, points, classfield, field, output)

Zie ook

Afstandsmatrix

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Invoer puntenlaag [vector: punt]

<plaats omschrijving parameter hier>

Invoer veld unieke ID [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Doel puntenlaag [vector: punt]

<plaats omschrijving parameter hier>

Doel veld unieke ID [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer type matrix [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

  • 0 — Lineaire (N*k x 3) afstandsmatrix

  • 1 — Standaard (N x T) afstandsmatrix

  • 2 — Overzicht afstandsmatrix (gemiddelde, std. afw., min, max)

Standaard: 0

Alleen dichtstbijzijnde (k) doelpunten gebruiken [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0

Uitvoer

Afstandsmatrix [tabel]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:distancematrix', input_layer, input_field, target_layer, target_field, matrix_type, nearest_points, distance_matrix)

Zie ook

Afstand tot dichtstbijzijnde naaf

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Bron puntenlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Doel navenlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Naaflaag naam attribuut [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Type shape uitvoer [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

  • 0 — Punt

  • 1 — Lijn naar naaf

Standaard: 0

Maateenheid [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

  • 0 — Meters
  • 1 — Voet

  • 2 — Mijlen

  • 3 — Kilometers
  • 4 — Laag-eenheden

Standaard: 0

Uitvoer

Uitvoer [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:distancetonearesthub', points, hubs, field, geometry, unit, output)

Zie ook

Genereer punten (pixel centroïden) langs lijn

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Rasterlaag [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Vectorlaag [vector: lijn)

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:generatepointspixelcentroidsalongline', input_raster, input_vector, output_layer)

Zie ook

Genereer punten (pixel centroïden) binnen polygonen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Rasterlaag [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Vectorlaag [vector: polygoon]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Uitvoerlaag [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:generatepointspixelcentroidsinsidepolygons', input_raster, input_vector, output_layer)

Zie ook

Naaflijnen

Omschrijving

Maakt naaf- en spaak-diagrammen met lijnen die getekend worden vanuit punten op de laag Spaakpunten` naar overeenkomende punten op de laag ``Naafpunt. Het bepalen van welke naaf naar elk punt gaat is gebaseerd op een overeenkomst in het Naaf ID-veld van de naafpunten en het Spaak ID-veld van de spaakpunten.

Parameters

Naaf puntenlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Naaf veld ID [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Spaak puntenlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Spaak veld ID [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Uitvoer [vector]

De resulterende laag.

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:hublines', hubs, hub_field, spokes, spoke_field, output)

Zie ook

Gemiddelde coördina(a)t(en)

Omschrijving

Berekent het gemiddelde van de coördinaten van een laag, beginnend vanuit een veld van de attributentabel.

Parameters

Invoerlaag [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Gewogen veld [tabelveld: numeriek]

Optioneel.

Te gebruiken veld als u een gewogen gemiddelde wilt uitvoeren.

Uniek veld ID [tabelveld: numeriek]

Optioneel.

Uniek veld waarop het berekenen van het gemiddelde zal worden uitgevoerd.

Uitvoer

Resultaat [vector]

De resulterende polygonenlaag.

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:meancoordinates', points, weight, uid, output)

Zie ook

‘Dichtstbijzijnde buur’-analyse

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Punten [vector: punt]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Resultaat [html]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Aangetroffen gemiddelde afstand [getal]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Verwachte gemiddelde afstand [getal]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Index Dichtstbijzijnde buur [getal]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Aantal punten [getal]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Z-score [getal]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:nearestneighbouranalysis', points, output)

Zie ook

Lijnlengtes sommeren

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Lijnen [vector: lijn]

<plaats omschrijving parameter hier>

Polygonen [vector: polygoon]

<plaats omschrijving parameter hier>

Naam veld voor lijnlengtes [string]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: LENGTH

Naam veld voor tellen lijnen [string]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: COUNT

Uitvoer

Resultaat [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:sumlinelengths', lines, polygons, len_field, count_field, output)

Zie ook