Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Plug-in Geometrie snappen

Het gereedschap Geometrie snappen stelt u in staat automatisch de randen en punten van de ene vectorlaag uit te lijnen aan de randen en punten van een tweede laag met behulp van een gebruikergedefinieerde tolerantie.

De interface hieronder geeft de instellingen van deze plug-in weer. De gebruiker dient de te wijzigen laag te kiezen (zie Invoer vectorlaag) en de Referenctielaag om aan te snappen. Een Maximale afstand snappen (kaarteenheden) maakt het mogelijk de tolerantie voor het snappen te wijzigen.

U kunt alleen geselecteerde object(en) snappen door het keuzevak checkbox Alleen geselecteerde objecten te selecteren.

Uitvoer vectorlaag maakt het mogelijk te kiezen tussen Aanpassen invoerlaag of Nieuwe laag maken.

../../../_images/snap_geometries.png

De plug-in Geometrie snappen