Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Co je nového v QGIS 2.18

Toto vydání obsahuje nové funkce a rozšiřuje programové rozhraní přes předchozí verze. Doporučujeme používat tuto verzi místo předchozích verzí.

This release includes hundreds of bug fixes and many new features and enhancements over QGIS 2.14 that will be described in this manual. You may also review the visual changelogs at http://qgis.org/en/site/forusers/visualchangelogs.html.