Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Úvod

This document is the original user guide of the described software QGIS. The software and hardware described in this document are in most cases registered trademarks and are therefore subject to legal requirements. QGIS is subject to the GNU General Public License. Find more information on the QGIS homepage, http://www.qgis.org.

Podrobnosti, údaje a závěry v tomto dokumentu byly napsány a ověřeny dle nejlepšího vědomí a odpovědnosti autorů a editorů. Nicméně, chyby týkající se obsahu jsou možné.

Z tohoto důvodu údaje nepodléhají žádným povinnostem ani zárukám. Autoři, redaktoři a vydavatelé nemají žádnou odpovědnost za selhání a jejich následky. Nahlášení případných chyb je vítáno.

This document has been typeset with reStructuredText. It is available as reST source code via github and online as HTML and PDF via http://www.qgis.org/en/docs/. Translated versions of this document can be downloaded in several formats via the documentation area of the QGIS project as well. For more information about contributing to this document and about translating it, please visit http://qgis.org/en/site/getinvolved/index.html.

Odkazy v tomto dokumentu

Dokument obsahuje interní a externí odkazy. Kliknutím na vnitřní odkaz se pohybuje v rámci dokumentu, při kliknutí na externí odkaz se otevře internetová adresa. Ve formátu PDF, jsou interní a externí odkazy zobrazeny modře a jsou zpracovány systémovým prohlížečem. V HTML podobě, prohlížeč zobrazuje a zpracovává oba shodně.

Autoři a editoři uživatelské, instalační a kódovací příručky:

Seznam osob, kteří se podílejí na pasní, revidování a překladu následující dokumentace je k dispozici na Contributors.

Copyright (c) 2004 - 2016 QGIS Development Team

Internet: http://www.qgis.org

Licence tohoto dokumentu

Je povoleno kopírovat, šířit a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU Free Documentation License, verze 1.3 nebo jakýchkoliv pozdějších verzí publikovaných nadací Free Software Foundation; bez Invariant Sections, bez úvodních a závěrečných textů. Kopie této licence je zahrnuta v dodatku GNU Free Documentation License.