Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Funkce

QGIS offers many common GIS functionalities provided by core features and plugins. A short summary of six general categories of features and plugins is presented below, followed by first insights into the integrated Python console.

Prohlížení dat

You can view and overlay vector and raster data in different formats and projections without conversion to an internal or common format. Supported formats include:

 • Spatially-enabled tables and views using PostGIS, SpatiaLite and MS SQL Spatial, Oracle Spatial, vector formats supported by the installed OGR library, including ESRI shapefiles, MapInfo, SDTS, GML and many more. See section Working with Vector Data.
 • Rastrové a obrazové formáty podporované nainstalovanou knihovnou GDAL (Geospatial Data Abstraction Library), jako je GeoTIFF, Erdas IMG, ArcInfo ASCII GRID, JPEG, PNG a mnoho dalších. Viz část Working with Raster Data.

 • GRASS rastrová a vektorová data z GRASS databází (location/mapset). Viz část GRASS GIS Integration.

 • Online prostorová data ve formě OGC Web Services, což zahrnuje WMS, WMTS, WCS, WFS a WFS-T. Viz část Working with OGC Data.

Prozkoumávání dat a vytváření map

Můžete vytvářet mapy a interaktivně prozkoumávat prostorová data s přátelským grafickým uživatelským rozhraním. Mezi mnohé užitečné nástroje, které jsou k dispozici v GUI, patří:

 • QGIS prohlížeč

 • Reprojekce

 • Správce databází

 • Map composer
 • Přehled panelů

 • Prostorové záložky

 • Vysvětlivky k nástrojům

 • Identifikace/výběr prvků

 • Editace/zobrazení/vyhledávání vlastností

 • Data-defined feature labelling
 • Symbolika vektorových a rastrových nástrojů

 • Mapové kompozice s vrstvami souřadnicových sítí

 • North arrow scale bar and copyright label for maps
 • Podpora pro ukládání a obnovování projektů

Tvorba, editace, správa a export dat

Můžete vytvářet, upravovat, spravovat a exportovat vektorové a rastrové vrstvy v několika formátech. QGIS nabízí následující:

 • Digitalizační nástroje pro formáty podporované OGR a GRASS-ové vektorové vrstvy

 • Ability to create and edit shapefiles and GRASS vector layers
 • Georeferenční zásuvný modul pro geokódování obrázků

 • GPS tools to import and export GPX format, and convert other GPS formats to GPX or down/upload directly to a GPS unit (On Linux, usb: has been added to list of GPS devices.)
 • Podpora pro vizualizaci a editaci dat OpenStreetMap

 • Ability to create spatial database tables from shapefiles with DB Manager plugin
 • Vylepšená manipulace s tabulkami geodatabáze

 • Nástroje pro správu vektorových atributových tabulek

 • Možnost uložení screenshotů jako georeferencované obrázky

 • Nástroj DXF-Export s rozšířenými možnostmi pro export stylů a zásuvných modulů pro provádění CADovských funkcí

Analýza dat

You can perform spatial data analysis on spatial databases and other OGR- supported formats. QGIS currently offers vector analysis, sampling, geoprocessing, geometry and database management tools. You can also use the integrated GRASS tools, which include the complete GRASS functionality of more than 400 modules. (See section GRASS GIS Integration.) Or, you can work with the Processing Plugin, which provides a powerful geospatial analysis framework to call native and third-party algorithms from QGIS, such as GDAL, SAGA, GRASS and more. (See section Introduction.)

Publikování map na internetu

QGIS může být použit jako WMS, WMTS, WMS-C nebo WFS a WFS-T klient a jako WMS, WCS nebo WFS server (viz část Working with OGC Data). Kromě toho můžete publikovat svá data na internetu pomocí webserveru s nainstalovaným GeoServer nebo UMN MapServer.

Rozšíření QGIS funkcí prostřednictvím pluginů (zásuvných modulů)

QGIS lze přizpůsobit vašim speciálním potřebám díky rozšiřitelné plugin struktuře a knihovnám, které mohou být použity k vytvoření pluginů. Můžete dokonce vytvářet nové aplikace pomocí C ++ nebo Python!

Základní Pluginy

Základní pluginy zahrnují:

 1. Coordinate Capture (Capture mouse coordinates in different CRSs)
 2. DB Manager (Exchange, edit and view layers and tables from/to databases; execute SQL queries)
 3. Dxf2Shp Converter (Convert DXF files to shapefiles)
 4. eVIS (Visualize events)
 5. GDALTools (Integrate GDAL Tools into QGIS)
 6. Georeferencer GDAL (Add projection information to rasters using GDAL)
 7. GPS Tools (Load and import GPS data)
 8. GRASS (Integrate GRASS GIS)
 9. Heatmap (Generate raster heatmaps from point data)
 10. Interpolation Plugin (Interpolate based on vertices of a vector layer)
 11. Metasearch Catalogue Client
 12. Offline Editing (Allow offline editing and synchronizing with databases)
 13. Oracle Spatial GeoRaster
 14. Processing (formerly SEXTANTE)
 15. Raster Terrain Analysis (Analyze raster-based terrain)
 16. Road Graph Plugin (Analyze a shortest-path network)
 17. Spatial Query Plugin
 18. Topology Checker (Find topological errors in vector layers)
 19. Zonal Statistics Plugin (Calculate count, sum, and mean of a raster for each polygon of a vector layer)

Externí Python zásuvné moduly

QGIS nabízí rostoucí počet externích Pythonu pluginů, které jsou poskytovány komunitou. Tyto zásuvné moduly jsou umístěny v oficiálním archivu zásuvných modulů a mohou být snadno nainstalovány pomocí Python Plugin Installeru. Viz oddíl The Plugins Dialog.

Konzole Python

For scripting, it is possible to take advantage of an integrated Python console, which can be opened from menu: Plugins ‣ Python Console. The console opens as a non-modal utility window. For interaction with the QGIS environment, there is the qgis.utils.iface variable, which is an instance of QgsInterface. This interface allows access to the map canvas, menus, toolbars and other parts of the QGIS application. You can create a script, then drag and drop it into the QGIS window and it will be executed automatically.

For further information about working with the Python console and programming QGIS plugins and applications, please refer to PyQGIS Developer Cookbook.

Známé problémy

Omezení počtu otevřených souborů

Pokud otevíráte rozsáhlý QGIS projekt, a jste si jisti, že všechny vrstvy jsou validní, ale některé vrstvy jsou označeny jako špatné, pravděpodobně se potýkáte s tímto problémem. Linux (a jiné OS rovněž) má limit otevřených souborů během procesu. Zdrojové limity jsou od výrobce a dědičné. Příkaz ulimit, který je vestavěný, mění limity pouze pro aktuální proces. Nový limit bude zděděn každým odvozeným procesem.

Můžete vidět všechny aktuální informace o ulimit zadáním :

$ ulimit -aS

Můžete vidět aktuální povolený počet otevřených souborů od výrobce pomocí následujícího příkazu v konzoli :

$ ulimit -Sn

Chcete-li změnit limity pro existující relaci, budete moci použít něco jako :

$ ulimit -Sn #number_of_allowed_open_files
$ ulimit -Sn
$ qgis

Chcete-li je zafixovat navždy

Ve většině linuxových systémů, jsou zdrojové limity nastaveny na přihlášení modulem pam_limits podle nastavení obsažených v /etc/security/limits.conf nebo /etc/security/limits.d/*.conf. Pokud máte kořenové oprávnění (root privilege, též via sudo), měli byste být schopni upravit tyto soubory, ale, aby změny vstoupily v platnost, budete se muset znovu přihlásit.

Více informací:

http://www.cyberciti.biz/faq/linux-increase-the-maximum-number-of-open-files/ http://linuxaria.com/article/open-files-in-linux?lang=en