Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Furnizorul algoritmului QGIS

Furnizorul algortimului QGIS implementează diverse operații de analiză și de geoprocesare utilizând, în general, doar QGIS API. Deci, aproape toți algoritmii acestui furnizor vor lucra “direct din cutie”, fără nici o configurare suplimentară.

Acest furnizor include funcționalitatea fTools, câțiva algoritmi ai plugin-ului mmQGIS, la care se adaugă, de asemenea, și proprii algoritmi.