Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

17.30. Interpolatie en contouren

Module bijgedragen door Paolo Cavallini - Faunalia

Notitie

Dit hoofdstuk geeft weer hoe verschillende programma’s te gebruiken om verschillende interpolaties te berekenen.

17.30.1. Interpolatie

Het project toont een kleurverloop voor regenval, van zuid naar noord. Laten we verschillende methoden gebruiken voor interpoleren, alle gebaseerd op de vector points.shp, parameter RAIN:

Waarschuwing

Stel de celgrootte voor alle analyses in op 500.

 • GRASS ► v.surf.rst

 • SAGA ► Multilevel B-Spline Interpolation

 • SAGA ► Inverse Distance Weighted [Inverse distance to a power; Power: 4; Search radius: Global; Search range: all points]

 • GDAL ► Grid (Inverse Distance to a power) [Power:4]

 • GDAL ► Grid (Moving average) [Radius1&2: 50000]

Meet dan de variatie tussen de methoden en correleer die met de afstanden tot de punten:

 • GRASS ► r.series [Unselect Propagate NULLs, Aggregate operation: stddev]

 • GRASS ► v.to.rast.value op points.shp

 • GDAL ► Proximity

 • GRASS ► r.covar om de correlatie-matrix weer te geven; controleer de significantie van de correlatie bijvoorbeeld met http://vassarstats.net/rsig.html.

Dus, gebieden ver van punten zullen minder nauwkeurige interpolatie hebben.

17.30.2. Contour

Verscheidene methoden om contourlijnen te tekenen [altijd stap= 10] op het raster stddev:

 • GRASS ► r.contour.step

 • GDAL ► Contour

 • SAGA ► Contour lines from grid [NB: in sommige oudere versies van SGA is output shp niet geldig, onbekend probleem]