Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

16. Module: Concepten van een ruimtelijke database met PostGIS

Ruimtelijke databases maken het opslaan van de geometrieën van records in een database mogelijk, als ook het verschaffen van functionaliteit voor het bevragen en ophalen van de records met behulp van die geometrieën. In deze module zullen we PostGIS gebruiken, een uitbreiding voor PostgreSQL, om te leren hoe een ruimtelijke database in te stellen, gegevens importeren in de database en gebruikmaken van de geografische functies die PostGIS biedt.

Gedurende het werken door dit gedeelte wilt u misschien een kopie hebben van het PostGIS spiekblad, beschikbaar vanaf de Boston GIS gebruikersgroep. Een andere bruikbare bron is de online documentatie van PostGIS.

Er zijn ook enkele meer uitgebreide handleidingen over PostGIS en ruimtelijke databases beschikbaar, die zijn gemaakt door Boundless, en worden gehost op de website van PostGIS:

Bekijk ook PostGIS In Action.