Svarbu

Vertimas yra bendruomenės pastangos jūs galite prisijungti. Šis puslapis šiuo metu išverstas 25.00%.

16. Module: Spatial Database Concepts with PostGIS

Erdvinės duomenų bazės leidžia saugoti įrašų geometrijas Duomenų bazėje bei teikti funkcionalumą įrašų su geometrijomis paieškai ir ištraukimui. Šiame modulyje mes naudojame PostGIS - PostgreSQL priedą, kad išmoktumėme kaip paruošti erdvinę duomenų bazę, importuoti duomenis į duomenų bazę ir panaudoti PostGIS teikiamas geografines funkcijas.

While working through this section, you may want to keep a copy of the PostGIS cheat sheet available from Boston GIS user group. Another useful resource is the online PostGIS documentation.

There are also some more extensive tutorials on PostGIS and Spatial Databases created by Boundless that are now hosted on the PostGIS’s website:

See also PostGIS In Action.