Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

1.1. Voorwoord

Welkom bij onze cursus! We zullen u laten zien hoe QGIS gemakkelijk en efficiënt te gebruiken. Als GIS nieuw voor u is, zullen we u vertellen wat u nodig hebt om te kunnen beginnen. Als u al een ervaren gebruiker bent, zult u zien hoe QGIS alle functies uitvoert die u verwacht van een programma voor GIS, en meer!

1.1.1. Waarom QGIS?

Waar informatie steeds meer ruimtelijk bewust wordt, is er geen tekort aan gereedschappen die in staat zijn enkele of alle veel gebruikte functies voor GIS uit te voeren. Waarom zou iemand QGIS gebruiken boven een ander softwarepakket voor GIS?

Hier zijn slechts enkele van de redenen:

 • Het is gratis, zoals in lunch. Installeren en gebruiken van het programma QGIS kost u een totaalbedrag van nul geld. Geen initiële kosten, geen terugkerende kosten, helemaal niets.

 • Het is vrij, zoals in vrijheid. Wanneer u extra functionaliteit nodig hebt in QGIS, kunt u meer doen dan alleen hopen dat het in de volgende uitgave wordt opgenomen. U kunt het ontwikkelen van een mogelijkheid sponsoren, of het zelf toevoegen als u bekend bent met programmeren.

 • Het wordt doorlopend ontwikkelt. Omdat iedereen nieuwe mogelijkheden kan toevoegen en bestaande kan verbeteren, stagneert QGIS nooit. De ontwikkeling van een nieuw gereedschap kan zo snel gaan als u zelf wilt.

 • Uitgebreide hulp en documentatie is beschikbaar. Als u ergens mee zit kunt u de uitgebreide documentatie bekijken, u richten tot uw mede-QGIS-gebruikers, of zelfs tot de ontwikkelaars.

 • Cross-platform. QGIS kan worden geïnstalleerd op macOS, Windows en Linux.

Nu u weet waarom u QGIS zou willen gebruiken, zullen deze oefeningen u laten zien hoe.

1.1.2. Achtergrond

In 2008 brachten we Een kleine introductie in GIS, een volledig gratis, open bron-inhoud voor mensen die wilden leren over GIS zonder te worden bedolven onder jargon en nieuwe terminologie. Het werd gesponsord door de Zuid-Afrikaanse overheid en was een fenomenaal succes, met mensen van over de gehele wereld die ons vertelden hoe zij het materiaal gebruikten voor het uitvoeren van trainingscursussen op universiteiten, zichzelf GIS leerden enzovoort. ‘Een kleine introductie’ is geen handleiding voor de software maar richt zich op een meer algemene tekst (hoewel we QGIS in alle voorbeelden gebruikten) voor iemand die iets over GIS wil leren. Er is ook de handleiding voor QGIS die een gedetailleerd functioneel overzicht van de toepassing QGIS verschaft. Die is echter niet gestructureerd als een leidraad, maar meer als een gids voor verwijzingen. Bij Linfiniti Consulting CC. geven we frequent trainingscursussen en hebben we ons gerealiseerd dat een derde bron nodig is - een die de lezer stapsgewijze leidt door het leren van de sleutelaspecten van QGIS in een formaat trainer-trainee - wat ons aanzette tot het maken van dit werk.

Deze trainingshandleiding is bedoeld om alle materiaal te verschaffen voor een 5-daagse cursus over QGIS, PostgreSQL en PostGIS. De cursus is gestructureerd met een inhoud die gelijktijdig geschikt is voor nieuwe, gemiddelde en gevorderde gebruikers en veel oefeningen heeft, compleet met geannoteerde antwoorden door de gehele tekst.

1.1.3. Licentie

../../../_images/license.png

De gratis Quantum GIS Training Handleiding van Linfiniti Consulting CC is beschikbaar onder de Creative Commons Attribution 4.0 International Licentie. Rechten buiten het bereik van deze licentie zouden beschikbaar kunnen zijn op het hieronder vermelde.

We hebben deze QGIS trainingshandleiding gepubliceerd onder een liberale licentie die u toestaat dit werk gratis te kopiëren, aan te passen en opnieuw te distribueren. Een volledige kopie van de licentie is beschikbaar aan het einde van dit document. In eenvoudige woorden, de richtlijnen voor het gebuik zijn als volgt:

 • U mag dit werk niet weergeven als uw eigen werk, of teksten met betrekking tot rechten van auteurs of credits uit dit werk verwijderem.

 • U mag dit werk niet opnieuw distribueren onder meer beperkende rechten dan die waaronder het aan u werd verschaft.

 • Als u een substantieel gedeelte toevoegt aan het werk en teruggeeft aan het project (tenminste één complete module) mag u uw naam toevoegen aan de lijst van auteurs aan het einde van dit document (die zal verschijnen op de voorpagina)

 • Als u kleine wijzigingen en correcties toevoegt mag u zichzelf toevoegen aan de lijst van deelnemers hieronder.

 • Als u dit document in zijn geheel vertaald mag u uw naam toevoegen aan de lijst van de auteurs in de vorm “Translated by Joe Bloggs”.

 • Als u een module of les sponsort, mag u de auteur verzoeken om een vermelding daarvan op te nemen aan het begin van elke bijgedragen les, bijv.:

Notitie

Deze les werd gesponsord door MegaCorp.

 • Als u er niet zeker van bent wat u onder deze licentie mag doen, neem dan contact met ons op via office@linfiniti.com en zullen we u adviseren of wat u van plan bent te doen acceptabel is.

 • Als u dit werk publiceert onder een zichzelf publicerende site zoals https://www.lulu.com verzoeken we u de winsten te doneren aan het project QGIS.

 • U mag dit werk niet vercommercialiseren, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. Voor de duidelijkheid: met vercommercialiseren bedoelen we dat u niet voor winst mag verkopen, geen afgeleide werken mag maken (bijv. verkopen van inhoud om te gebruiken als artikelen in een tijdschrift). De uitzondering hierop is als alle winst wordt gegeven aan het project QGIS. U mag (en we moedigen u aan dat te doen) dit werk gebruiken als een tekstboek bij het geven van trainingscursussen, zelfs als de cursus zelf commercieel van nature is. Met andere woorden: het staat u vrij om geld te verdienen door het geven van een trainingscursus dat dit werk als tekstboek gebruikt, maar u mag niet profiteren van de verkoop van het boek zelf - alle dergelijke winsten zouden ten goede moeten komen aan QGIS.

1.1.4. Hoofdstukken over sponsoring

Dit werk is geenszins bedoeld als een volledige verhandeling over alle dingen die u kunt doen met QGIS en we moedigen anderen aan om nieuw materiaal toe te voegen om eventuele gaten te dichten. Linfiniti Consulting CC. kan ook aanvullend materiaal voor u maken als een commerciële service, met dien verstande dat al dergelijk geproduceerd werk onderdeel zou moeten worden van de broninhoud en moeten worden gepubliceerd onder dezelfde licentie.

1.1.5. Auteurs

 • Rüdiger Thiede - Rudi heeft het materiaal met instructies voor QGIS geschreven en delen van het materiaal over PostGIS.

 • Tim Sutton - Tim was de leider van het project en begeleidde dat en is co-auteur voor de delen over PostgreSQL en PostGIS. Tim is ook de auteur van het aangepaste thema van Sphinx dat is gebruikt voor deze handleiding.

 • Horst Düster (horst.duester@kappasys.ch ) - Horst is co-auteur van de delen over PostgreSQL en PostGIS

 • Marcelle Sutton - Marcelle deed het proeflezen en gaf editoriaal advies gedurende het maken van dit werk.

1.1.6. Individuele meewerkenden

Vul hier uw naam in!

1.1.7. Sponsoren

 • Cape Peninsula University of Technology

1.1.8. Bronbestanden en rapporteren van problemen

De bron van dit document is beschikbaar op GitHub QGIS Documentation repository. Consulteer GitHub.com voor instructies over hoe het versiebeheerssysteem GIT te gebruiken.

Ondanks onze inspanningen zou het kunnen zijn dat u enkele fouten vindt of enige informatie mist bij het volgen van deze training. Rapporteer dat dan op https://github.com/qgis/QGIS-Documentation/issues.

1.1.9. Laatste versie

U kunt altijd de laatste versie van dit document verkrijgen door de online versie te bezoeken die deel uitmaakt van de website voor de documentatie voor QGIS (https://docs.qgis.org).

Notitie

De website voor de documentatie bevat links naar zowel online- als PDF-versies van de Trainingshandleiding en andere delen van de documentatie van QGIS.