Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

3.5. Web Map Tile Service (WMTS)

De WMTS standaard 1.0.0, geïmplementeerd in QGIS Server, verschaft een interface voor HTTP voor het verzoeken van getegelde kaartafbeeldingen uit een project van QGIS. Een typisch WMTS-verzoek definieert het te gebruiken project van QGIS, enkele parameters voor WMS zoals te renderen lagen en ook parameters voor de tegels.

Specificatiedocument van de service:

Standaardverzoeken verschaft door QGIS Server:

Verzoek

Omschrijving

GetCapabilities

Geeft XML-metadata terug met informatie over de server

GetTile

Geeft een tegel terug

GetFeatureInfo

Haal gegevens op (geometrie en waarden) voor de locatie van een pixel

3.5.1. GetCapabilities

Standaardparameters voor het verzoek GetCapabilities overeenkomstig de specificaties van OGC WMTS 1.0.0:

Parameter

Vereist

Omschrijving

SERVICE

Ja

Naam van de service (WMTS)

REQUEST

Ja

Naam van het verzoek (GetCapabilities)

In aanvulling op de standaard parameters ondersteunt QGIS Server de volgende extra parameters:

Parameter

Vereist

Omschrijving

MAP

Ja

QGIS projectbestand

Voorbeeld URL:

http://localhost/?
SERVICE=WMTS
&REQUEST=GetCapabilities
&MAP=/home/qgis/projects/world.qgs

3.5.2. GetTile

Standaardparameters voor het verzoek GetTile overeenkomstig de specificaties van OGC WMTS 1.0.0:

Parameter

Vereist

Omschrijving

SERVICE

Ja

Naam van de service (WMTS)

REQUEST

Ja

Naam van het verzoek (GetTile)

LAYER

Ja

Identificatie laag

FORMAT

Ja

Indeling uitvoer van de tegel

TILEMATRIXSET

Ja

Naam van de piramide

TILEMATRIX

Ja

Mazen

TILEROW

Ja

Rijcoördinaat in de mazen

TILECOL

Ja

Kolomcoördinaat in de mazen

In aanvulling op de standaard parameters ondersteunt QGIS Server de volgende extra parameters:

Parameter

Vereist

Omschrijving

MAP

Ja

QGIS projectbestand

Voorbeeld URL:

http://localhost/?
SERVICE=WMTS
&REQUEST=GetTile
&MAP=/home/qgis/projects/world.qgs
&LAYER=mylayer
&FORMAT=image/png
&TILEMATRIXSET=EPSG:4326
&TILEROW=0
&TILECOL=0

FORMAT

Deze parameter kan worden gebruikt om de indeling van de tegelafbeelding te specificeren. Beschikbare waarden zijn:

  • jpg

  • jpeg

  • image/jpeg

  • image/png

Als de parameter FORMAT anders is dan een van deze waarden dan zal in plaats daarvan de standaard indeling PNG worden gebruikt.

TILEMATRIXSET

Deze parameter definieert het te gebruiken CRS bij het berekenen van de onderliggende piramide. Indeling: EPSG:XXXX.

TILEMATRIX

Deze parameter maakt het mogelijk de te gebruiken matrix voor het uitvoerbestand te specificeren.

TILEROW

Deze parameter maakt het mogelijk de rij van de op te halen tegel in de matrix te selecteren.

TILECOL

Deze parameter maakt het mogelijk de kolom van de op te halen tegel in de matrix te selecteren.

3.5.3. GetFeatureInfo

Standaardparameters voor het verzoek GetFeatureInfo overeenkomstig de specificaties van OGC WMTS 1.0.0:

Parameter

Vereist

Omschrijving

SERVICE

Ja

Naam van de service (WMTS)

REQUEST

Ja

Naam van het verzoek (GetFeatureInfo)

LAYER

Ja

Identificatie laag

INFOFORMAT

Nee

Indeling uitvoer

I

Nee

X-coördinaat van een pixel

J

Nee

Y-coördinaat van een pixel

TILEMATRIXSET

Ja

Naam van de piramide

TILEMATRIX

Mazen

TILEROW

Ja

Rijcoördinaat in de mazen

TILECOL

Ja

Kolomcoördinaat in de mazen

In aanvulling op de standaard parameters ondersteunt QGIS Server de volgende extra parameters:

Parameter

Vereist

Omschrijving

MAP

Ja

QGIS projectbestand

Voorbeeld URL:

http://localhost/?
SERVICE=WMTS
&REQUEST=GetFeatureInfo
&MAP=/home/qgis/projects/world.qgs
&LAYER=mylayer
&INFOFORMAT=image/html
&I=10
&J=5

INFOFORMAT

Deze parameter kan worden gebruikt om de indeling van de uitvoer van het resultaat te definiëren. Beschikbare waarden zijn:

  • text/xml

  • text/html

  • text/plain

  • application/vnd.ogc.gml

De standaardwaarde is text/plain.

I

Deze parameter maakt het mogelijk de X-coördinaat van de pixel te definiëren waarvoor we de onderliggende informatie willen ophalen.

J

Deze parameter maakt het mogelijk de Y-coördinaat van de pixel te definiëren waarvoor we de onderliggende informatie willen ophalen.