Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

6. Gevorderde configuratie

6.1. Loggen

U dient de volgende omgevingsvariabele in te stellen om verzoeken, die naar de server zijn verstuurd, te loggen:

Met de volgende variabelen kan het loggen verder worden aangepast:

6.2. Omgevingsvariabelen

U kunt enkele aspecten van QGIS Server configureren door omgevingsvariabelen in te stellen.

In overeenstemming met de HTTP server en hoe u QGIS Server uitvoert, zijn er verschillende manieren om deze variabelen te definiëren. Dit wordt volledig beschreven in Apache HTTP Server.

Naam

Omschrijving

Standaard

Services

QGIS_OPTIONS_PATH

Specificeert het pad naar de map met instellingen. Het werkt op dezelfde manieren als de optie --optionspath voor de toepassing QGIS. Het zoekt naar het bestand met instellingen in <QGIS_OPTIONS_PATH>/QGIS/QGIS3.ini.

‘’

Alles

QGIS_PLUGINPATH

Nuttig als u plug-ins voor Python voor de server gebruikt, dit stelt de map in waarin wordt gezocht naar plug-ins voor Python.

‘’

Alles

QGIS_PROJECT_FILE

Het projectbestand .qgs of .qgz, normaal gesproken doorgegeven als een parameter in de query-tekenreeks (met MAP), kunt u ook instellen als een omgevingsvariabele (bijvoorbeeld door de module voor Apache mod_rewrite te gebruiken).

Onthoud dat u ook een project mag aangeven dat is opgeslagen in PostgreSQL, bijv. postgresql://localhost:5432?sslmode=disable&dbname=mydb&schema=myschema&project=mijnproject of in een bestand GeoPackage, bijv. geopackage:/pad/naar/geopackage/bestand.gpkg?projectName=myProjectName.

‘’

Alles

QGIS_SERVER_ALLOWED_EXTRA_SQL_TOKENS

Kommagescheiden lijst met tekenreeksen die de toegestane extra tokens, geaccepteerd als componenten van een objectfilter, voor SQL weergeven.

‘’

WMS

QGIS_SERVER_API_RESOURCES_DIRECTORY

Basismap voor alle OGC API (zoals OAPIF/WFS3) statische bronnen (HTML-sjablonen, CSS, JS, …)

afhankelijk van verpakken

OAPIF/WFS3

QGIS_SERVER_APPLICATION_NAME

Naam van de te gebruiken toepassing, bijvoorbeeld bij het verbinden naar een database om de verbonden instantie van de QGIS server te identificeren

QGIS3 server

Alles

QGIS_SERVER_API_WFS3_MAX_LIMIT

Maximum waarde voor limit in een verzoek voor objecten van OAPIF/WFS3.

10000

OAPIF/WFS3

QGIS_SERVER_CACHE_DIRECTORY

Specificeert de map voor de netwerkcache op het bestandssysteem.

cache in map van het profiel

Alles

QGIS_SERVER_CACHE_SIZE

Stelt de grootte van de netwerkcache in in MB.

50 MB

Alles

QGIS_SERVER_CAPABILITIES_CACHE_SIZE

Het maximum aantal te cachen project-capabilities.

40

Alles

QGIS_SERVER_DISABLE_GETPRINT

Dit is een optie op het projectniveau om de leestijd van het project te verbeteren door het laden van lay-outs uit te schakelen.

Activeren van deze optie schakelt het QGIS WMS GetPrint-verzoek uit. Stel deze QGIS projectvlag in om geen lay-outs te laden.

false

WMS

QGIS_SERVER_FORCE_READONLY_LAYERS

Forceer QGIS Server om alle lagen te openen in modus Alleen-lezen

false

Alles

QGIS_SERVER_IGNORE_BAD_LAYERS

“Bad layers” (slechte lagen) zijn lagen die niet kunnen worden geladen. Het standaardgedrag van QGIS Server is om te overwegen het project als niet beschikbaar te beschouwen als het een slechte laag bevat.

Het standaardgedrag kan worden overschreven door deze variabele in te stellen op 1 of true. In dat geval zullen lagen “bad” gewoon worden genegeerd, en het project als geldig en beschikbaar worden beschouwd.

false

Alles

QGIS_SERVER_LANDING_PAGE_PREFIX

Voorvoegsel voor de component van het pad voor de thuispagina van de basis-URL

“”

Alles

QGIS_SERVER_LANDING_PAGE_PROJECTS_DIRECTORIES

Mappen die worden gebruikt door de service voor de landingspagina om te zoeken naar .qgs en .qgz-projecten

“”

Alles

QGIS_SERVER_LANDING_PAGE_PROJECTS_PG_CONNECTIONS

Tekenreeks voor de verbinding van PostgreSQL die wordt gebruikt door de service voor de landingspagina om te zoeken projecten

“”

Alles

QGIS_SERVER_LOG_FILE

Specificeer pad en bestandsnaam. Zorg er voor dat de server de juiste rechten heeft om naar bestanden te schrijven. Het bestand zou automatisch gemaakt moeten worden, verzend eenvoudigweg enkele verzoeken naar de server. Als het er niet is, controleer dan de rechten.

Waarschuwing

QGIS_SERVER_LOG_FILE is vervallen sinds QGIS 3.4, gebruik in plaats daarvan QGIS_SERVER_LOG_STDERR. Ondersteuning voor loggen van bestanden zal worden verwijderd vanaf QGIS 4.0.

‘’

Alles

QGIS_SERVER_LOG_LEVEL

Specificeer het gewenste niveau voor het loggen. Beschikbare waarden zijn:

 • 0 of INFO (log alle verzoeken)

 • 1 of WARNING

 • 2 of CRITICAL (log alleen kritische fouten, geschikt voor productiedoeleinden)

0

Alles

QGIS_SERVER_LOG_PROFILE

Gedetailleerde profielinformatie toevoegen aan logs, alleen effectief met QGIS_SERVER_LOG_LEVEL=0

false

Alles

QGIS_SERVER_LOG_STDERR

Activeer loggen naar stderr. Deze variabele heeft geen effect als QGIS_SERVER_LOG_FILE is ingesteld.

 • 0 of false (niet hoofdlettergevoelig)

 • 1 of true (niet hoofdlettergevoelig)

false

Alles

QGIS_SERVER_MAX_THREADS

Aantal te gebruiken threads als parallel renderen is geactiveerd. Als waarde -1 is, gebruikt het het aantal processor-bronnen.

-1

Alles

QGIS_SERVER_OVERRIDE_SYSTEM_LOCALE

Stelt LOCALE in om te worden gebruikt door QGIS server. De standaardwaarde is leeg (geen overschrijving).

Voorbeeld: de_CH.utf8

‘’

Alles

QGIS_SERVER_PARALLEL_RENDERING

Activeert parallel renderen voor verzoeken GetMap voor WMS. Het is standaard uitgeschakeld (false). Beschikbare waarden zijn:

 • 0 of false (niet hoofdlettergevoelig)

 • 1 of true (niet hoofdlettergevoelig)

false

WMS

QGIS_SERVER_PROJECT_CACHE_CHECK_INTERVAL

Beheert de periodieke strategie interval voor cache-invalidatie, in milliseconden. Standaard 0 wat de legacy File system watcher selecteert.

Alles

QGIS_SERVER_PROJECT_CACHE_STRATEGY

Definieert methode voor ongeldigheid van de projectcache. Beschikbare strategieën zijn:

 • filesystem: gebruikt de bestandssysteem volgstrategie

 • periodic: gebruikt de laatst aangepaste waarde van een project om te controleren op wijzigingen in de configuratie van het project. Handig op a-typische bestandssystemen, zoals NFS, of wanneer het projectbestand is opgeslagen in een databasesysteem, zoals PostgreSQL.

 • off: volledig uitschakelen van ongeldigheid voor de interne cache

filesystem

Alles

QGIS_SERVER_SERVICE_URL

Dit is een optie om de service-URL in te stellen als die niet aanwezig is in the project.

De service-URL wordt gedefinieerd uit (in volgorde van voorrang):

 • Gedefinieerde waarde in het project per service

 • De omgevingsvariabele QGIS_SERVER_<service>_SERVICE_URL

 • De omgevingsvariabele QGIS_SERVER_SERVICE_URL

 • De header X-Qgis-<service>-Service-Url

 • De header X-Qgis-Service-Url

 • Gebouwd vanuit de header Forwarded

 • Gebouwd vanuit de headers X-Forwarded-Host en X-Forwarded-Proto

 • Gebouwd vanuit de header Host en het server-protocol

 • Gebouwd vanuit de servernaam en het server-protocol

In de laatste vier gevallen, is de resulterende Service URL gebaseerd op de parameter MAP, verschaft in de querytekenreeks en in het inkomende padverzoek.

‘’

Alles

QGIS_SERVER_SHOW_GROUP_SEPARATOR

Definieert of een scheidingsteken voor groepen (bijv. scheidingsteken voor duizendtallen) zou moeten worden gebruikt voor numerieke waarden (bijv. in antwoorden GetFeatureInfo). De standaardwaarde is 0.

 • 0 of false (niet hoofdlettergevoelig)

 • 1 of true (niet hoofdlettergevoelig)

false

WMS

QGIS_SERVER_TRUST_LAYER_METADATA

Dit is een optie op het projectniveau om de leestijd van het project te verbeteren door gebruik te maken van de bereiken van de vectorlagen zoals die zijn gedefinieerd in de metadata van het project en de controle voor het uniek zijn van primaire sleutels voor lagen van PostgreSQL/PostGIS uit te schakelen.

Vertrouwen van metadata van lagen kan worden geforceerd door deze variabele in te stellen op``1`` of true. Het bereik van de vectorlaag zal dan die zijn welke is gedefinieerd in het project, en de primaire sleutel voor de laag van PostgreSQL/PostGIS, welke is gedefinieerd in de databron wordt, zonder controle, geacht uniek te zijn.

Gebruik dit niet als het bereik van de laag niet vaststaat gedurende het gebruiken van het project.

false

Alles

QGIS_SERVER_WCS_SERVICE_URL

Dit is een optie om de service-URL in te stellen als die niet aanwezig is in het project. Bekijk QGIS_SERVER_SERVICE_URL voor meer informatie.

‘’

WCS

QGIS_SERVER_WFS_SERVICE_URL

Dit is een optie om de service-URL in te stellen als die niet aanwezig is in het project. Bekijk QGIS_SERVER_SERVICE_URL voor meer informatie.

‘’

WFS

QGIS_SERVER_WMS_MAX_HEIGHT / QGIS_SERVER_WMS_MAX_WIDTH

Maximale hoogte/breedte voor een WMS-verzoek. De meest conservatieve tussen deze en die van het project wordt gebruikt. Als de waarde -1 is, betekent dat dat er geen maximum is ingesteld.

-1

WMS

QGIS_SERVER_WMS_SERVICE_URL

Dit is een optie om de service-URL in te stellen als die niet aanwezig is in het project. Bekijk QGIS_SERVER_SERVICE_URL voor meer informatie.

‘’

WMS

QGIS_SERVER_WMTS_SERVICE_URL

Dit is een optie om de service-URL in te stellen als die niet aanwezig is in het project. Bekijk QGIS_SERVER_SERVICE_URL voor meer informatie.

‘’

WMTS

QUERY_STRING

De query-tekenreeks, normaal gesproken doorgegeven door de webserver. Deze variabele kan nuttig zijn bij het testen van QGIS Server binair vanaf de opdrachtregel.

Bijvoorbeeld voor het testen van een verzoek GetCapabilities op de opdrachtregel naar een project dat ook een verbinding voor PostgreSQL vereist die is gedefinieerd in een bestand pg_service.conf:

PGSERVICEFILE=/etc/pg_service.conf \
QUERY_STRING="MAP=/home/projects/world.qgs&SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities" \
/usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi

Het resultaat zou ofwel de inhoud van het antwoord van GetCapabilities moeten zijn of, als er iets misgegaan is, een foutbericht.

‘’

Alles

6.3. Overzicht instellingen

Als QGIS Server start, krijgt u een overzicht van alle te configureren parameters dankzij de omgevingsvariabelen. Meer nog, de huidige gebruikte waarden en het origine worden ook weergegeven.

Bijvoorbeeld met spawn-fcgi:

export QGIS_OPTIONS_PATH=/home/user/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/
export QGIS_SERVER_LOG_STDERR=1
export QGIS_SERVER_LOG_LEVEL=2
spawn-fcgi -f /usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi -s /tmp/qgisserver.sock -U www-data -G www-data -n

 QGIS Server Settings:

  - QGIS_OPTIONS_PATH / '' (Override the default path for user configuration): '/home/user/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/' (read from ENVIRONMENT_VARIABLE)

  - QGIS_SERVER_PARALLEL_RENDERING / '/qgis/parallel_rendering' (Activate/Deactivate parallel rendering for WMS getMap request): 'true' (read from INI_FILE)

  - QGIS_SERVER_MAX_THREADS / '/qgis/max_threads' (Number of threads to use when parallel rendering is activated): '4' (read from INI_FILE)

  - QGIS_SERVER_LOG_LEVEL / '' (Log level): '2' (read from ENVIRONMENT_VARIABLE)

  - QGIS_SERVER_LOG_STDERR / '' (Activate/Deactivate logging to stderr): '1' (read from ENVIRONMENT_VARIABLE)

  - QGIS_PROJECT_FILE / '' (QGIS project file): '' (read from DEFAULT_VALUE)

  - MAX_CACHE_LAYERS / '' (Specify the maximum number of cached layers): '100' (read from DEFAULT_VALUE)

  - QGIS_SERVER_CACHE_DIRECTORY / '/cache/directory' (Specify the cache directory): '/root/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/cache' (read from DEFAULT_VALUE)

  - QGIS_SERVER_CACHE_SIZE / '/cache/size' (Specify the cache size): '52428800' (read from INI_FILE)

 Ini file used to initialize settings: /home/user/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/QGIS/QGIS3.ini

In dit bijzondere geval weten we dat de waarden QGIS_SERVER_MAX_THREADS en QGIS_SERVER_PARALLEL_RENDERING worden gelezen vanuit het bestand ini dat is te vinden in de map QGIS_OPTIONS_PATH (die is gedefinieerd met een omgevingsvariabele). De overeenkomende items in het bestand ini zijn /qgis/max_threads en /qgis/parallel_rendering en hun waarden zijn true en 4 threads.

6.4. Verbinding naar servicebestand

U dient, om Apache het PostgreSQL servicebestand te kunnen laten herkennen (zie het gedeelte PostgreSQL service verbindingsbestand), uw bestand *.conf er als volgt uit te laten zien:

SetEnv PGSERVICEFILE /home/web/.pg_service.conf

<Directory "/home/web/apps2/bin/">
 AllowOverride None
.....

6.5. Lettertypen aan uw server van Linux toevoegen

Onthoud dat u projecten van QGIS kunt gebruiken die verwijzen naar lettertypen die niet als standaard op andere machines zijn geïnstalleerd. Dat betekent dat als u het project gaat delen, het er op andere machines anders uit kan zien (als de lettertypen niet bestaan op de doelmachine).

U dient eenvoudigweg de ontbrekende lettertypen te installeren op de doelmachine om er voor te zorgen dat dit niet gebeurt. Dit op machines als desktopsystemen te doen is gewoonlijk triviaal (dubbelklikken op de lettertypen).

Voor Linux, als u geen dekstopomgeving hebt geïnstalleerd (of als u liever via de opdrachtregel werkt) dient u:

 • Op Debian gebaseerde systemen:

  sudo su
  mkdir -p /usr/local/share/fonts/truetype/myfonts && cd /usr/local/share/fonts/truetype/myfonts
  
  # copy the fonts from their location
  cp /fonts_location/* .
  
  chown root *
  cd .. && fc-cache -f -v
  
 • Op Fedora gebaseerde systemen:

  sudo su
  mkdir /usr/share/fonts/myfonts && cd /usr/share/fonts/myfonts
  
  # copy the fonts from their location
  cp /fonts_location/* .
  
  chown root *
  cd .. && fc-cache -f -v