Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

7. Ontwikkelingsserver

Een installatie en uitrol van een QGIS Server voor productie omvat gewoonlijk het opzetten van een component webserver (bijv. Apache of Nginx) die de HTTP-verzoeken, afkomstig van de cliënten, kan doorsturen naar de QGIS Server FastCGI binaire toepassing.

Wanneer u QGIS Server snel wilt testen op uw lokale machine zonder een volledige webserver te configureren en te installeren, kunt u de QGIS Development Standalone server gebruiken.

Dit is een onafhankelijke toepassing die een zeer eenvoudige webserver verschaft, klaar om uw projectbestanden te serveren.

Waarschuwing

De Standalone Development Server is niet ontwikkeld voor productiedoeleinden, het is niet gecontroleerd op zwakheden met betrekking tot beveiliging of voor andere stresscondities die normaal gesproken voorkomen op een publiek zichtbare server.

Starten van de server:

$ qgis_mapserver

De standaardpoort van de ontwikkelingsserver waarop wordt geluisterd is 8000. Voorbeeld uitvoer:

QGIS Development Server listening on http://localhost:8000
CTRL+C to exit
127.0.0.1 [lun gen 20 15:16:41 2020] 5140 103ms "GET /wfs3/?MAP=/tests/testdata/qgis_server/test_project.qgs HTTP/1.1" 200
127.0.0.1 [lun gen 20 15:16:41 2020] 3298 2ms "GET /wfs3/static/jsonFormatter.min.js HTTP/1.1" 200
127.0.0.1 [lun gen 20 15:16:41 2020] 1678 3ms "GET /wfs3/static/jsonFormatter.min.css HTTP/1.1" 200
127.0.0.1 [lun gen 20 15:16:41 2020] 1310 5ms "GET /wfs3/static/style.css HTTP/1.1" 200
127.0.0.1 [lun gen 20 15:16:43 2020] 4285 13ms "GET /wfs3/collections?MAP=/tests/testdata/qgis_server/test_project.qgs HTTP/1.1" 200

De server heeft een paar opties die kunnen worden doorgegeven als argumenten voor de opdrachtregel. U kunt ze allemaal bekijken door de server te starten met -h.

Usage: qgis_mapserver [options] [address:port]
QGIS Development Server

Options:
-h, --help    Displays this help.
-v, --version   Displays version information.
-l <logLevel>   Sets log level (default: 0)
          0: INFO
          1: WARNING
          2: CRITICAL
-p <projectPath> Path to a QGIS project file (*.qgs or *.qgz),
          if specified it will override the query string MAP argument
          and the QGIS_PROJECT_FILE environment variable

Arguments:
addressAndPort  Listen to address and port (default: "localhost:8000")
          address and port can also be specified with the environment
          variables QGIS_SERVER_ADDRESS and QGIS_SERVER_PORT