1.2. Over de oefeningen

Nu u weet waarom u QGIS zou willen gebruiken, kunnen we u laten zien hoe.

Waarschuwing

Deze cursus bevat instructies over het toevoegen, verwijderen en wijzigen van gegevenssets voor GIS. We hebben voor dit doel gegevenssets om mee te trainen verschaft. Vóórdat u de hier beschreven technieken toepast op uw eigen gegevens, zorg er dan altijd voor dat u goede back-ups heeft!

1.2.1. Hoe deze handleiding te gebruiken

Elke tekst die er zo uitziet verwijst naar iets wat u kunt zien in de gebruikersinterface van QGIS.

Tekst die er ► zo ► uitziet leidt u door menu’s.

Dit soort tekst verwijst naar iets wat u kunt typen, zoals een opdracht, pad, of bestandsnaam.

Dit/soort/van.tekst verwijst naar iets wat u kunt typen, zoals een opdracht, pad, of bestandsnaam.

Dit+dat verwijst naar een sneltoets die is samengestelde uit twee toetsen.

1.2.2. Gestaffelde doelen voor de cursus

Deze cursus is gericht op verschillende niveaus van gebruikservaring. Afhankelijk van in welke categorie u zich plaatst, kunt u een verschillende set van uitkomsten voor de cursus verwachten. Elke categorie bevat informatie die essentieel is voor de volgende, het is dus belangrijk om eerst alle oefeningen te doen die behoren tot uw niveau van ervaring.

basic Basis

In deze categorie gaat de cursus er van uit dat u geen of weinig eerdere ervaring hebt met theoretische kennis van GIS of de werking van GIS-software.

Beperkte theoretische achtergrond zal worden verschaft om het doel van een actie uit te leggen die u in het programma zult uitvoeren, maar de nadruk ligt op het leren door te doen.

Wanneer u de cursus voltooid hebt, zult u een beter begrip hebben van de mogelijkheden van GIS, en hoe hun krachten te gebruiken via QGIS.

moderate Gemiddeld

In deze categorie wordt er van uitgegaan dat u kennis hebt van de werking en ervaring met het gebruik voor elke dag hebt van GIS-software.

Voortbouwend op de instructies voor het niveau van de beginner zult u bekende dingen zien, als ook u bewust te maken van gevallen waarin QGIS dingen op een iets andere manier doet dan andere software, die u ook gebruikt zou kunnen hebben. U zult ook leren hoe functies voor analyses te gebruiken in QGIS.

Wanneer u de cursus voltooid, zou u er vertrouwen in moeten hebben QGIS te gebruiken voor alle functies die u gewoonlijk nodig hebt bij gebruik voor elke dag.

hard Gevorderd

Voor deze categorie wordt er van uitgegaan dat u ervaring hebt in het gebruiken van GIS-software, kennis hebt van en ervaring met ruimtelijke databases, gegevens te gebruiken op een server op afstand, misschien het schrijven van scripts voor analyses, etc.

Voortbouwend op de instructies voor de andere twee niveaus zullen u bekend laten worden met de benadering die de interface van QGIS volgt, en zal er voor zorgen dat u weet hoe u toegang krijgt tot de basisfuncties die u nodig hebt. U zult ook zien hoe gebruik te maken van het systeem voor plug-ins in QGIS, toegang tot databases, enzovoort.

Wanneer u de cursus voltooid, zou u goed bekend moeten zijn met de werking van QGIS voor gebruik voor elke dag, als ook met zijn meer gevorderde functies.

1.2.3. Gegevens

De voorbeeldgegevens die bij deze bron horen zijn vrij beschikbaar en komen vanaf de volgende bronnen:

Download de voorbereide gegevensset vanaf de opslagplaats voor Trainingsgegevens en pak het bestand uit. Alle benodigde gegevens worden verschaft in de map exercise_data.

Als u een instructeur bent, en meer relevante gegevens zou willen gebruiken, vindt u instructies voor het maken van lokale gegevens in de appendix Voorbereiden gegevens voor oefeningen.