16. Python plug-ins ontwikkelen

Het is mogelijk plug-ins te maken in de programmeertaal Python. In vergelijking met de klassieke plug-ins die zijn geschreven in C++ zouden deze eenvoudiger te schrijven, te begrijpen, te onderhouden en te verdelen zijn vanwege de dynamische natuur van de taal Python.

Plug-ins in Python worden samen met plug-ins in C++ vermeld in Beheer en installeer plug-ins in QGIS. Er wordt naar gezocht in ~/(UserProfile)/python/plugins en deze paden:

  • UNIX/Mac: (qgis_prefix)/share/qgis/python/plugins

  • Windows: (qgis_voorvoegsel)/python/plugins

Voor definities van ~ en (UserProfile), bekijk Bron- en externe plug-ins.

Notitie

Bij het instellen van QGIS_PLUGINPATH naar een bestaand pad voor een map, kunt u dit pad toevoegen aan de lijst met paden die wordt gebruikt voor het zoeken naar plug-ins.