16. Python Eklentileri Geliştirme

Python programlama dili ile eklenti geliştirmek mümkün. C++ ile yazılmış klasik eklentilere göre yazması, anlaması, bakımı, dağıtımı Python dilinin dinamik yapısı sebebiyle daha kolaydır.

Python eklentileri QGIS eklenti yöneticisinde C++ eklentileri ile bir arada listelenir. ~/(UserProfile)/python/plugins içerisinde bulunabilir, diğer yollar:

  • UNIX/Mac: (qgis_prefix)/share/qgis/python/plugins

  • Windows: (qgis_prefix)/python/plugins

~ ve (UserProfile) tanımlamaları için Core and External plugins bölümüne bakınız.

Not

QGIS_PLUGINPATH ayarında mevcut dosya yolu vadır, eklenti arama yollarınıza bu listeyi ekleyebilirsiniz.