The code snippets on this page need the following imports if you’re outside the pyqgis console:

1from qgis.core import (
2  QgsProject,
3  QgsPathResolver
4)
5
6from qgis.gui import (
7  QgsLayerTreeMapCanvasBridge,
8)

2. Proje Yükleme

Bazen eklentiler içerisinden mevcut projeleri yükleme ihtiyacı duyarsınız, bağımısız QGIS Python uygulamalarında da (sıklıkla) ihtiyaç duyarsınız. (bkz: Python Uygulamaları).

QGIS uygulamanıza bir proje yüklemek için QgsProject sınıfını yüklemelisiniz. Bu bir singleton sınıfıtr, yani kopyasını instance() yöntemi ile kullanmalısınız. read() metoduna projenin dosya yolunu vererek yükleme işlemi çağrılır:

 1# If you are not inside a QGIS console you first need to import
 2# qgis and PyQt classes you will use in this script as shown below:
 3from qgis.core import QgsProject
 4# Get the project instance
 5project = QgsProject.instance()
 6# Print the current project file name (might be empty in case no projects have been loaded)
 7# print(project.fileName())
 8
 9# Load another project
10project.read('testdata/01_project.qgs')
11print(project.fileName())
testdata/01_project.qgs

Eğer projede değişiklik yapmanız gerekiyorsa (mesela katman ekleme veya çıkartma gibi) ve değişiklikleri kaydedecekseniz, write() metodu ile saklama işlemini yapabilirsiniz. write() metodu projeyi farklı kaydetmek için yeni dosya adı da kabul eder:

# Save the project to the same
project.write()
# ... or to a new file
project.write('testdata/my_new_qgis_project.qgs')

read() ve write() fonksiyonları dosya işleminin başarılı olup olmadığını anlamanız için geriye boolean değer döndürür.

Not

Eğer çizim alanına sahip bağımsız bir QGIS uygulaması yazıyorsanız QgsLayerTreeMapCanvasBridge bileşenini çalıştırmalısınız. Örnek:

bridge = QgsLayerTreeMapCanvasBridge( \
     QgsProject.instance().layerTreeRoot(), canvas)
# Now you can safely load your project and see it in the canvas
project.read('testdata/my_new_qgis_project.qgs')

2.1. Resolving bad paths

It can happen that layers loaded in the project are moved to another location. When the project is loaded again all the layer paths are broken.

The QgsPathResolver class with the setPathPreprocessor() allows setting a custom path pre-processor function, which allows for manipulation of paths and data sources prior to resolving them to file references or layer sources.

The processor function must accept a single string argument (representing the original file path or data source) and return a processed version of this path.

The path pre-processor function is called before any bad layer handler.

Some use cases:

 1. replace an outdated path:

  def my_processor(path):
    return path.replace('c:/Users/ClintBarton/Documents/Projects', 'x:/Projects/')
  
  QgsPathResolver.setPathPreprocessor(my_processor)
  
 2. replace a database host address with a new one:

  def my_processor(path):
    return path.replace('host=10.1.1.115', 'host=10.1.1.116')
  
  QgsPathResolver.setPathPreprocessor(my_processor)
  
 3. replace stored database credentials with new ones:

  1def my_processor(path):
  2  path= path.replace("user='gis_team'", "user='team_awesome'")
  3  path = path.replace("password='cats'", "password='g7as!m*'")
  4  return path
  5
  6QgsPathResolver.setPathPreprocessor(my_processor)