23.1.13. Vector maken

23.1.13.1. Array van verschoven (parallelle) lijnen

Maakt kopieën van lijnobjecten in een laag, door meerdere verschoven versies van elk object te maken. Elke kopie wordt oplopend verschoven met een gespecificeerde afstand.

Positieve afstanden verschuiven lijnen naar links, en negatieve afstanden zullen ze naar rechts verschuiven.

../../../../_images/offset_lines_array.png

Fig. 23.21 In blauw de bronlaag, in rood de verschoven lijn

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

23.1.13.1.1. Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn]

Invoer lijn vectorlaag om te gebruiken voor de verschuivingen.

Aantal te maken objecten

COUNT

[getal dataDefined]

Standaard: 10

Aantal te maken verschoven kopieën voor elk object

Stap afstand verspringing

OFFSET

[getal dataDefined]

Standaard: 1.0

Afstand tussen twee opeenvolgende verschoven kopieën

Segmenten

SEGMENTS

[getal]

Standaard: 8

Aantal te gebruiken lijnsegmenten om een kwart cirkel te benaderen bij het maken van afgeronde verschuivingen

Verbindingsstijl

JOIN_STYLE

[enumeratie]

Standaard: 0

Specificeert of ronde, hoekige of puntige verbindingsstijlen zouden moeten worden gebruikt bij het verschuiven van hoeken in een lijn. Één van:

 • 0 — Rond

 • 1 — Puntig

 • 2 — Hoekig

Maximale puntlengte bij scherpe hoeken

MITER_LIMIT

[getal]

Standaard: 2.0

Alleen van toepassing voor puntige verbindingsstijlen, en beheert de maximale afstand van de te gebruiken boog voor de verschuiving bij het maken van een puntige verbindingsstijl.

Verschuiving lijnen

OUTPUT

[vector: lijn]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer lijnlaag met verschoven objecten. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.13.1.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Verschuiving lijnen

OUTPUT

[vector: lijn]

Uitvoer lijnlaag met de verschoven objecten. De originele objecten worden ook gekopieerd.

23.1.13.1.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:arrayoffsetlines

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.13.2. Array van vertaalde objecten

Maakt kopieën van objecten in een laag door meerdere vertaalde versies van elk object te maken. Elke kopie wordt oplopend verplaatst met een vooraf opgegeven hoeveelheid op de X-, Y- en/of Z-as.

Waarden M die aanwezig zijn in de geometrie kunnen ook worden vertaald.

../../../../_images/translate_array.png

Fig. 23.22 Invoerlagen in blauwe tinten, uitvoerlagen met vertaalde objecten in rode tinten

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

23.1.13.2.1. Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Te vertalen invoer vectorlaag

Aantal te maken objecten

COUNT

[getal dataDefined]

Standaard: 10

Aantal te maken kopieën voor elk object

Stap afstand (X-as)

DELTA_X

[getal dataDefined]

Standaard: 0.0

Toe te passen verplaatsing op de X-as

Stap afstand (Y-as)

DELTA_Y

[getal dataDefined]

Standaard: 0.0

Toe te passen verplaatsing op de Y-as

Stap afstand (Z-as)

DELTA_Z

[getal dataDefined]

Standaard: 0.0

Toe te passen verplaatsing op de Z-as

Stap afstand (M-waarden)

DELTA_M

[getal dataDefined]

Standaard: 0.0

Toe te passen verplaatsing op M

Vertaald

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Uitvoer lijnlaag met de vertaalde (verplaatste) kopieën van de objecten. De originele objecten worden ook gekopieerd. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.13.2.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Vertaald

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Uitvoer lijnlaag met de vertaalde (verplaatste) kopieën van de objecten. De originele objecten worden ook gekopieerd.

23.1.13.2.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:arraytranslatedfeatures

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.13.3. Grid maken

Maakt een vectorlaag met een raster dat een opgegeven bereik bedekt. Rastercellen mogen een verschillende vorm hebben:

../../../../_images/create_grid.png

Fig. 23.23 Verschillende vormen rastercellen

De grootte van elk element in het raster wordt gedefinieerd met een horizontale en verticale afstand.

Het CRS voor de uitvoerlaag moet worden gedefinieerd.

Het bereik van het raster en de waarden voor de afstanden moeten worden opgegeven in de coördinaten en eenheden van dit CRS.

Standaard menu: Vector ▶ Onderzoeksgereedschap

23.1.13.3.1. Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Type raster

TYPE

[enumeratie]

Standaard: 0

Vorm van het raster. Één van:

 • 0 — Punt

 • 1 — Lijn

 • 2 — Rechthoek (polygoon)

 • 3 — Diamant (polygoon)

 • 4 — Hexagoon (polygoon)

Bereik raster

EXTENT

[bereik]

Bereik van het raster

Horizontale afstand

HSPACING

[getal]

Standaard: 1.0

Grootte van een rastercel op de X-as

Verticale afstand

VSPACING

[getal]

Standaard: 1.0

Grootte van een rastercel op de Y-as

Horizontale overlegging

HOVERLAY

[getal]

Standaard: 0.0

Maximale afstand voor overleggen tussen twee opeenvolgende rastercellen op de X-as

Verticale overlegging

VOVERLAY

[getal]

Standaard: 0.0

Maximale afstand voor overleggen tussen twee opeenvolgende rastercellen op de Y-as

CRS raster

CRS

[crs]

Standaard: project CRS

Op het raster toe te passen coördinaten referentiesysteem

Raster

OUTPUT

[vector: elke]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Resulterende vector rasterlaag. Eén van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.13.3.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Raster

OUTPUT

[vector: elke]

Resulterende vector rasterlaag. Het type geometrie voor de uitvoer (punt, lijn of polygoon) is afhankelijk van het Type raster.

23.1.13.3.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:creategrid

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.13.4. Puntenlaag uit tabel maken

Maakt een puntenlaag uit een tabel met kolommen die velden voor coördinaten bevatten.

Naast X- en Y-coördinaten kunt u ook velden Z en M specificeren.

23.1.13.4.1. Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag of een tabel.

X-veld

XFIELD

[tabelveld: elk]

Veld dat de X-coördinaat bevat

Y-veld

YFIELD

[tabelveld: elk]

Veld dat de Y-coördinaat bevat

Z-veld

Optioneel

ZFIELD

[tabelveld: elk]

Veld dat de Z-coördinaat bevat

M-veld

Optioneel

MFIELD

[tabelveld: elk]

Veld dat de waarde M bevat

Doel-CRS

TARGET_CRS

[crs]

Standaard: EPSG:4326

Coördinaten referentiesysteem te gebruiken voor de laag. Voor opgegeven coördinaten wordt aangenomen dat zij conform zijn.

Punten uit tabel

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de resulterende puntlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.13.4.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Punten uit tabel

OUTPUT

[vector: punt]

De resulterende puntlaag

23.1.13.4.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:createpointslayerfromtable

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.13.5. Genereer punten (pixel centroïden) langs lijn

Maakt een punt vectorlaag uit een invoerraster en lijnlaag.

De punten corresponderen met de zwaartepunten van de pixels die de lijnlaag kruisen.

../../../../_images/points_centroids.png

Fig. 23.24 Punten van de zwaartepunten van de pixels

23.1.13.5.1. Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Rasterlaag

INPUT_RASTER

[raster]

Invoer rasterlaag

Vectorlaag

INPUT_VECTOR

[vector: lijn]

Invoer lijn-vectorlaag

Punten langs lijn

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

De resulterende puntlaag van zwaartepunten van pixels. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.13.5.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Punten langs lijn

OUTPUT

[vector: punt]

De resulterende puntlaag van zwaartepunten van pixels

23.1.13.5.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:generatepointspixelcentroidsalongline

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.13.6. Genereer punten (pixel centroïden) binnen polygonen

Maakt een punt vectorlaag uit een invoerraster en polygoonlaag.

De punten corresponderen met de zwaartepunten van de pixels die de polygoonlaag kruisen.

../../../../_images/points_centroids_polygon.png

Fig. 23.25 Punten van de zwaartepunten van de pixels

23.1.13.6.1. Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Rasterlaag

INPUT_RASTER

[raster]

Invoer rasterlaag

Vectorlaag

INPUT_VECTOR

[vector: polygoon]

Invoer polygoon-vectorlaag

Punten binnen polygonen

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

De resulterende puntlaag van zwaartepunten van pixels. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.13.6.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Punten binnen polygonen

OUTPUT

[vector: punt]

De resulterende puntlaag van zwaartepunten van pixels.

23.1.13.6.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:generatepointspixelcentroidsinsidepolygons

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.13.7. Foto’s met geoverwijzingen importeren

Maakt een puntlaag die correspondeert met de locaties met geoverwijzingen van JPEG-afbeeldingen in een bronmap.

De puntlaag zal één enkel PuntZ-object bevatten per invoerbestand van waaruit de geotags kunnen worden gelezen. Informatie voor de hoogte uit de geotags zal worden gebruikt om de waarde Z van het punt in te stellen.

Naast lengte- en breedtegraad, kan ook informatie over hoogte, richting en tijdstempel, indien aanwezig in de foto, aan het punt worden toegevoegd als attributen.

23.1.13.7.1. Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Map voor invoer

FOLDER

[map]

Pad naar de bronmap die de foto’s met geoverwijzingen bevat

Recursief scannen

RECURSIVE

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Indien geselecteerd zullen de map en zijn submappen worden gescand

Foto’s

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de punt vectorlaag voor de foto’s met geoverwijzingen. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Ongeldige fototabel

Optioneel

INVALID

[tabel]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Specificeer de tabel van niet te lezen of foto’s zonder geoverwijzingen. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.13.7.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Foto’s

OUTPUT

[vector: punt]

Punt vectorlaag met foto’s met geoverwijzingen. Het formulier van de laag wordt automatisch gevuld met instellingen voor paden en voorbeelden van de foto’s.

Ongeldige fototabel

Optioneel

INVALID

[tabel]

Een tabel van niet te lezen of foto’s zonder geoverwijzingen kan ook worden gemaakt.

23.1.13.7.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:importphotos

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.13.8. Punten naar pad

Converteert een puntlaag naar een lijnlaag, door punten in een door een veld in de invoer puntlaag gedefinieerde volgorde samen te voegen (als het veld voor de volgorde een veld datum/tijd is, moet de indeling worden gespecificeerd).

Punten kunnen worden gegroepeerd op een veld om individuele lijnobjecten te onderscheiden.

In aanvulling op de lijn vectorlaag wordt een tekstbestand uitgevoerd dat de resulterende lijn als beginpunt beschrijft en een reeks peilingen / richtingen (relatief ten opzichte van het azimut) en afstanden.

23.1.13.8.1. Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoer puntlaag

INPUT

[vector: punt]

Invoer punt-vectorlaag

Veld voor volgorde

ORDER_FIELD

[tabelveld: elk]

Veld dat de volgorde bevat voor het verbinden van de punten op het pad

Groeperingsveld

Optioneel

GROUP_FIELD

[tabelveld: elk]

Puntobjecten met dezelfde waarde in het veld zullen op dezelfde regel worden gegroepeerd. Indien niet ingesteld wordt één enkel pad getekend met alle invoerpunten.

Datumindeling (als veld voor volgorde DateTime is)

Optioneel

DATE_FORMAT

[tekenreeks]

De te gebruiken opmaak voor de parameter Veld voor volgorde. Specificeer deze alleen als het Veld voor volgorde van het type Date/Time is.

Paden

OUTPUT

[vector: lijn]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de lijn vectorlaag voor het pad. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Folder voor tekstuitvoer

OUTPUT_TEXT_DIR

[map]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Specificeer de map die de bestanden voor het beschrijven van bestanden of punten en paden zal bevatten. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Opslaan in tijdelijke map

 • Opslaan naar map…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.13.8.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Paden

OUTPUT

[vector: lijn]

Lijn vectorlaag van het pad

Folder voor tekstuitvoer

OUTPUT

[map]

Map die de bestanden voor beschrijven van punten en paden bevat

23.1.13.8.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:pointstopath

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.13.9. Willekeurige punten langs lijn

Maakt een nieuwe puntlaag, met punten geplaatst op de lijnen van een andere laag.

Voor elke lijn op de invoerlaag wordt een opgegeven aantal punten toegevoegd aan de resulterende laag. Een minimale afstand kan worden gespecificeerd, om te vermijden dat punten te dicht op elkaar worden geplaatst.

23.1.13.9.1. Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoer puntlaag

INPUT

[vector: lijn]

Invoer lijn-vectorlaag

Aantal punten

POINTS_NUMBER

[getal]

Standaard: 1

Aantal te maken punten

Minimale afstand tussen punten

MIN_DISTANCE

[getal]

Standaard: 0.0

De minimale afstand tussen punten

Willekeurige punten

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

De uitvoer willekeurige punten. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.13.9.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Willekeurige punten

OUTPUT

[vector: punt]

De uitvoer willekeurige puntlaag

23.1.13.9.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:qgisrandompointsalongline

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.13.10. Willekeurige punten in bereik

Maakt een nieuwe puntlaag met een opgegeven aantal willekeurige punten, alle binnen een opgegeven bereik.

Een minimale afstand kan worden gespecificeerd, om te vermijden dat punten te dicht op elkaar worden geplaatst.

Standaard menu: Vector ▶ Onderzoeksgereedschap

23.1.13.10.1. Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Bereik invoer

EXTENT

[bereik]

Kaartbereik voor de willekeurige punten

Aantal punten

POINTS_NUMBER

[getal]

Standaard: 1

Aantal te maken punten

Minimale afstand tussen punten

MIN_DISTANCE

[getal]

Standaard: 0.0

De minimale afstand tussen punten

Doel-CRS

TARGET_CRS

[crs]

Standaard: project CRS

CRS van de laag met willekeurige punten

Willekeurige punten

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

De uitvoer willekeurige punten. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.13.10.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Willekeurige punten

OUTPUT

[vector: punt]

De uitvoer willekeurige puntlaag

23.1.13.10.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:randompointsinextent

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.13.11. Willekeurige punten binnen grenzen van laag

Maakt een nieuwe puntlaag met een opgegeven aantal willekeurige punten, alle binnen het bereik van een opgegeven laag.

Een minimale afstand kan worden gespecificeerd, om te vermijden dat punten te dicht op elkaar worden geplaatst.

Standaard menu: Vector ▶ Onderzoeksgereedschap

23.1.13.11.1. Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: polygoon]

Invoer polygoonlaag die het gebied definieert

Aantal punten

POINTS_NUMBER

[getal]

Standaard: 1

Aantal te maken punten

Minimale afstand tussen punten

MIN_DISTANCE

[getal]

Standaard: 0.0

De minimale afstand tussen punten

Willekeurige punten

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

De uitvoer willekeurige punten. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.13.11.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Willekeurige punten

OUTPUT

[vector: punt]

De uitvoer willekeurige puntlaag

23.1.13.11.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:randompointsinlayerbounds

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.13.12. Willekeurige punten binnen polygonen

Maakt een nieuwe puntlaag met een opgegeven aantal willekeurige punten binnen elke polygoon van de invoer polygoonlaag.

Twee strategieën voor monsterneming zijn beschikbaar:

 • Punten tellen: aantal punten voor elk object

 • Punten dichtheid: dichtheid van punten voor elk object

Een minimale afstand kan worden gespecificeerd, om te vermijden dat punten te dicht op elkaar worden geplaatst.

Standaard menu: Vector ▶ Onderzoeksgereedschap

23.1.13.12.1. Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: polygoon]

Invoer polygoon-vectorlaag

Strategie voor monsterneming

STRATEGY

[enumeratie]

Standaard: 0

Te gebruiken strategie voor monsterneming. Één van:

 • 0 — Punten tellen: aantal punten voor elk object

 • 1 — Punten dichtheid: dichtheid van punten voor elk object

Punten tellen of dichtheid

VALUE

[getal dataDefined]

Standaard: 1.0

Het aantal of dichtheid van punten, afhankelijk van de gekozen Strategie voor monsterneming.

Minimale afstand tussen punten

MIN_DISTANCE

[getal]

Standaard: 0.0

De minimale afstand tussen punten

Willekeurige punten

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

De uitvoer willekeurige punten. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.13.12.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Willekeurige punten

OUTPUT

[vector: punt]

De uitvoer willekeurige puntlaag

23.1.13.12.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:randompointsinsidepolygons

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.13.13. Pixels naar punten rasteren

Maakt een vectorlaag met punten die overeenkomen met elke pixel in een rasterlaag.

Converteert een vectorlaag naar een rasterlaag door puntobjecten te maken uit elk middelpunt voor individuele pixels in de rasterlaag. Alle pixels met Geen gegevens worden in de uitvoer genegeerd.

23.1.13.13.1. Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Rasterlaag

INPUT_RASTER

[raster]

Invoer rasterlaag

Bandnummer

RASTER_BAND

[rasterband]

Rasterband waaruit de gegevens moeten worden uitgenomen

Veldnaam

FIELD_NAME

[tekenreeks]

Standaard: ‘WAARDE’

Naam van het veld waarin de waarde voor de rasterband moet worden opgeslagen

Vectorpunten

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de resulterende puntlaag van zwaartepunten van pixels. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.13.13.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Vectorpunten

OUTPUT

[vector: punt]

De resulterende puntlaag met zwaartepunten van pixels

23.1.13.13.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:pixelstopoints

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.13.14. Pixels naar polygonen rasteren

Maakt een vectorlaag met polygonen die overeenkomen met elke pixel in een rasterlaag.

Converteert een rasterlaag naar een vectorlaag door objecten polygoon te maken uit elk bereik voor individuele pixels in de rasterlaag. Alle pixels met Geen gegevens worden in de uitvoer genegeerd.

23.1.13.14.1. Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Rasterlaag

INPUT_RASTER

[raster]

Invoer rasterlaag

Bandnummer

RASTER_BAND

[rasterband]

Rasterband waaruit de gegevens moeten worden uitgenomen

Veldnaam

FIELD_NAME

[tekenreeks]

Standaard: ‘WAARDE’

Naam van het veld waarin de waarde voor de rasterband moet worden opgeslagen

Vectorpolygonen

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de resulterende polygoonlaag van bereiken van pixels. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.13.14.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Vectorpolygonen

OUTPUT

[vector: polygoon]

Resulterende polygoonlaag van bereik van pixels

23.1.13.14.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:pixelstopolygons

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.13.15. Regelmatige punten

Maakt een nieuwe puntlaag waarvan de punten zijn geplaatst in een regelmatig raster met een opgegeven bereik.

Het raster wordt gespecificeerd door ofwel de afstand tussen de punten (dezelfde afstand voor alle dimensies) of door het aantal te maken punten. In het laatste geval zal de afstand worden bepaald uit het bereik. Tenminste het door de gebruiker gespecificeerde aantal punten wordt in het laatste geval gemaakt om een volledig rechthoekig raster te maken.

Willekeurige verschuivingen voor de afstand tussen de punten kunnen worden toegepast, wat resulteert in een niet-regelmatig patroon van punten.

Standaard menu: Vector ▶ Onderzoeksgereedschap

23.1.13.15.1. Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoer bereik (xmin, xmax, ymin, ymax)

EXTENT

[bereik]

Kaartbereik voor de willekeurige punten

Punt afstand/aantal

SPACING

[getal]

Standaard: 100

Afstand tussen de punten, of het aantal punten, afhankelijk van het feit of Punt afstand gebruiken is geselecteerd of niet.

Beginwaarde voor hoek (LH kant)

INSET

[getal]

Standaard: 0.0

Verschuift de punten relatief ten opzichte van de linkerbovenhoek. De waarde wordt gebruikt voor zowel de X- als de Y-as.

Willekeurige verspringing voor tussenruimte van punten

RANDOMIZE

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Indien geselecteerd zullen de punten een willekeurige afstand hebben

Punt afstand gebruiken

IS_SPACING

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Indien niet geselecteerd zal geen rekening worden gehouden met de afstand voor de punten

Uitvoerlaag CRS

CRS

[crs]

Standaard: project CRS

CRS van de laag met willekeurige punten

Regelmatige punten

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag met regelmatige punten. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.13.15.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Regelmatige punten

OUTPUT

[vector: punt]

De uitvoer regelmatige puntlaag.

23.1.13.15.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:regularpoints

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.