23.1.14. Vector algemeen

23.1.14.1. Projectie toekennen

Wijst een nieuwe projectie toe aan een vectorlaag.

Het maakt een nieuwe laag met exact dezelfde objecten en geometrieën als die van de invoer, maar toegewezen aan een ander CRS. De geometrieën worden niet opnieuw geprojecteerd, maar aan hen wordt slechts een ander CRS toegewezen.

Dit algoritme kan worden gebruikt om lagen te repareren die een onjuiste projectie hebben toegewezen gekregen.

Attributen worden niet aangepast door dit algoritme.

23.1.14.1.1. Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Vectorlaag met verkeerd of ontbrekend CRS

Toegewezen CRS

CRS

[crs]

Standaard: EPSG:4326 - WGS84

Selecteer het nieuwe toe te wijzen CRS voor de vectorlaag

Toegewezen CRS

(Optioneel)

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag die alleen de duplicaten bevat. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.14.1.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Toegewezen CRS

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag met toegewezen projectie

23.1.14.1.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:assignprojection

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.14.2. Virtuele vector bouwen

Maakt een virtuele laag die een set vectorlagen bevat. De virtuele laag van uitvoer zal niet worden geopend in het huidige project.

Dit algoritme is speciaal nuttig in het geval dat een ander algoritme meerdere lagen nodig heeft, maar slechts één vrt accepteert waarin de lagen worden gespecificeerd.

23.1.14.2.1. Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoer databronnen

INPUT

[vector: elke] [lijst]

Selecteer de vectorlagen die u wilt gebruiken om de virtuele vector te bouwen

“Verenigd” VRT maken

UNIONED

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Selecteren als u alle vectors wilt verenigen tot één enkel bestand vrt

Virtuele vector

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoerlaag die alleen de duplicaten bevat. Één van:

 • Opslaan als tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.14.2.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Virtuele vector

OUTPUT

[vector: elke]

De uitvoer virtuele vector, gemaakt uit de gekozen bronnen

23.1.14.3. Laag converteren naar Favoriete plaatsen

Maakt Favoriete plaatsen, corresponderend met het bereik van objecten die zijn opgenomen in een laag.

23.1.14.3.1. Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

De invoer vectorlaag

Doel Favoriete plaats

DESTINATION

[enumeratie]

Standaard: 0

Selecteer het doel voor de Favoriete plaatsen. Één van:

 • 0 — Favoriete plaatsen van project

 • 1 — Favoriete plaatsen van gebruiker

Veld Naam

NAME_EXPRESSION

[expressie]

Veld of expressie dat namen zal geven aan de gemaakte Favoriete plaatsen

Groeperingsveld

GROUP_EXPRESSION

[expressie]

Veld of expressie dat groepen zal maken voor de gemaakte Favoriete plaatsen

23.1.14.3.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Aantal toegevoegde Favoriete plaatsen

COUNT

[getal]

23.1.14.3.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:layertobookmarks

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.14.4. Favoriete plaatsen converteren naar laag

Maakt een nieuwe laag die objecten polygoon bevat voor opgeslagen Favoriete plaatsen. Het exporteren kan worden gefilterd op alleen Favoriete plaatsen die tot het huidige project behoren, op alle Favoriete plaatsen van de gebruiker, of een combinatie van beide.

23.1.14.4.1. Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Bron Favoriete plaats

SOURCE

[enumeratie] [lijst]

Standaard: [0,1]

Selecteer de bron(nen) voor de Favoriete plaatsen. Één of meer van:

 • 0 — Favoriete plaatsen van project

 • 1 — Favoriete plaatsen van gebruiker

Uitvoer CRS

CRS

[crs]

Standaard: EPSG:4326 - WGS84

Het CRS van de uitvoerlaag

Uitvoer

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.14.4.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Uitvoer

OUTPUT

[vector: polygoon]

De uitvoer (Favoriete plaatsen) vectorlaag

23.1.14.4.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:bookmarkstolayer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.14.5. Index voor attributen aanmaken

Maakt een index van een veld in de attributentabel om bevragingen sneller te maken. De ondersteuning voor het maken van indexen is afhankelijk van de provider van de gegevenslaag en het type veld.

Er wordt geen uitvoer gemaakt: de index wordt opgeslagen op de laag zelf.

23.1.14.5.1. Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Selecteer de vectorlaag die u wilt gebruiken om een index voor attributen te maken

Attribuut voor de index

FIELD

[tabelveld: elk]

Veld van de vectorlaag

23.1.14.5.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Geïndexeerde laag

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Een kopie van de invoer vectorlaag met een index voor het gespecificeerde veld

23.1.14.5.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:createattributeindex

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.14.6. Ruimtelijke index maken

Maakt een index om toegang tot de objecten in een laag sneller te maken, gebaseerd op hun ruimtelijke locatie. Ondersteuning voor het maken van ruimtelijke indexen is afhankelijk van de provider van de gegevenslaag.

Er worden geen nieuwe lagen voor uitvoer gemaakt.

Standaard menu: Vector ▶ Datamanagement-gereedschap

23.1.14.6.1. Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

23.1.14.6.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Geïndexeerde laag

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Een kopie van de invoer vectorlaag met een ruimtelijke index

23.1.14.6.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:createspatialindex

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.14.7. Projectie voor Shapefile definiëren

Stelt het CRS (projectie) van een bestaande gegevensset in de indeling Shapefile in op het opgegeven CRS. Dit is bijzonder nuttig als een gegevensset in de indeling Shapefile het bestand prj mist en u de juiste projectie weet.

In tegenstelling tot het algoritme Projectie toekennen, past het de huidige laag aan en zal het geen nieuwe laag uitvoeren.

Notitie

Voor gegevenssets van Shapefile zullen de bestanden .prj en .qpj worden overschreven - of gemaakt indien ze ontbreken - om overeen te komen met het opgegeven CRS.

Standaard menu: Vector ▶ Datamanagement-gereedschap

23.1.14.7.1. Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Vectorlaag met ontbrekende informatie voor projectie

CRS

CRS

[crs]

Selecteer het toe te wijzen CRS voor de vectorlaag

23.1.14.7.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

INPUT

[hetzelfde als invoer]

De invoer vectorlaag met de gedefinieerde projectie

23.1.14.7.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:definecurrentprojection

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.14.8. Duplicaten van geometrieën verwijderen

Zoekt en verwijdert duplicaten van geometrieën.

Attributen worden niet gecontroleerd, dus in het geval dat twee objecten identieke geometrieën hebben, maar verschillende attributen, zal slechts één ervan worden toegevoegd aan de laag met resultaten.

23.1.14.8.1. Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De laag met duplicaat-geometrieën die u wilt opruimen

Schoongemaakt

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.14.8.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Aantal verwijderde duplicaatrecords

DUPLICATE_COUNT

[getal]

Aantal verwijderde duplicaatrecords

Schoongemaakt

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer vectorlaag zonder duplicaat-geometrieën

Aantal behouden records

RETAINED_COUNT

[getal]

Aantal unieke records

23.1.14.8.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:deleteduplicategeometries

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.14.9. Duplicaten verwijderen op attribuut

Verwijdert duplicaatrijen door alleen rekening te houden met het/de gespecificeerde veld / velden. De eerste overeenkomende rij zal worden behouden, en duplicaten zullen worden verwijderd.

Optioneel kunnen deze duplicaatrecords worden opgeslagen naar een afzonderlijke uitvoer, voor analyse.

23.1.14.9.1. Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De invoerlaag

Veld waarvoor duplicaten moet overeenkomen

FIELDS

[tabelveld: elk] [lijst]

Velden die duplicaten definiëren. Objecten met identieke waarden voor al deze velden worden geacht duplicaten te zijn.

Gefilterd (geen duplicaten)

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag die de unieke objecten bevat. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Gefilterd (duplicaten)

(Optioneel)

DUPLICATES

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Specificeer de uitvoerlaag die alleen de duplicaten bevat. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.14.9.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Gefilterd (duplicaten)

Optioneel

DUPLICATES

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Vectorlaag die de verwijderde objecten bevat. Zal niet worden gemaakt indien niet gespecificeerd (gelaten als [Uitvoer overslaan]).

Aantal verwijderde duplicaatrecords

DUPLICATE_COUNT

[getal]

Aantal verwijderde duplicaatrecords

Gefilterd (geen duplicaten)

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag die de unieke objecten bevat.

Aantal behouden records

RETAINED_COUNT

[getal]

Aantal unieke records

23.1.14.9.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:deleteduplicatesbyattribute

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.14.10. Geometrieën verwijderen

Maakt een eenvoudige kopie zonder geometrie van de attributentabel van de invoerlaag van de bronlaag.

Als het bestand wordt opgeslagen in een lokale map kunt u kiezen uit veel verschillende bestandsindelingen.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

23.1.14.10.1. Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De invoer vectorlaag

Verwijderde geometrieën

OUTPUT

[tabel]

Specificeer de uitvoerlaag zonder geometrieën. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.14.10.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Verwijderde geometrieën

OUTPUT

[tabel]

De uitvoerlaag zonder geometrieën. Een kopie van de originele attributentabel.

23.1.14.10.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:dropgeometries

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.14.11. SQL uitvoeren

Voert een eenvoudige of complexe query met syntaxis van SQL uit op de bronlaag.

Databronnen voor invoer worden geïdentificeerd met input1, input2inputN en een eenvoudige query zou eruit zien als SELECT * FROM input1.

Naast een eenvoudige query kunt u expressies of variabelen toevoegen binnen de parameter SQL query zelf. Dit is in het bijzonder nuttig als dit algoritme wordt uitgevoerd in een model van Processing en u wilt een model invoer gebruiken als een parameter van de query. Een voorbeeld van een query zou dan zijn SELECT * FROM [% @table %] waar @table de variabele is die de model invoer identificeert.

Het resultaat van de query zal worden toegevoegd als een nieuwe laag.

23.1.14.11.1. Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Aanvullende databronnen voor invoer (input1, …, inputN genoemd in de query)

INPUT_DATASOURCES

[vector: elke] [lijst]

Lijst van te bevragen lagen. In de bewerker voor SQL kunt u naar deze lagen verwijzen met hun echte naam, maar ook als invoer1, invoer2, invoerN, afhankelijk van hoeveel lagen zijn gekozen.

SQL-query

INPUT_QUERY

[tekenreeks]

Typ de tekenreeks van uw query voor SQL, bijv. SELECT * FROM input1.

Uniek veld voor identificatie

Optioneel

INPUT_UID_FIELD

[tekenreeks]

Specificeer de kolom met de unieke ID

Geometrie-veld

Optioneel

INPUT_GEOMETRY_FIELD

[tekenreeks]

Specificeer het geometrie-veld

Type geometrie

Optioneel

INPUT_GEOMETRY_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 0

Kies de geometrie voor het resultaat. Standaard zal het algoritme het automatisch detecteren. Één van:

 • 0 — Automatisch detecteren

 • 1 — Geen geometrie

 • 2 — Point

 • 3 — LineString

 • 4 — Polygon

 • 5 — MultiPoint

 • 6 — MultiLineString

 • 7 — MultiPolygon

CRS

Optioneel

INPUT_GEOMETRY_CRS

[crs]

Het CRS dat aan de uitvoerlaag moet worden toegewezen

SQL uitvoer

OUTPUT

[vector: elke]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag die wordt gemaakt door de query. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.14.11.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

SQL uitvoer

OUTPUT

[vector: elke]

Vectorlaag gemaakt door de query

23.1.14.11.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:executesql

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.14.12. Geselecteerde objecten uitnemen

Slaat de geselecteerde objecten als een nieuwe laag op.

Notitie

Als de geselecteerde laag geen geselecteerde objecten heeft, zal de nieuw gemaakte laag leeg zijn.

23.1.14.12.1. Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Laag waaruit de selectie moet worden geselecteerd

Geselecteerde objecten

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de vectorlaag voor de geselecteerde objecten. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.14.12.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Geselecteerde objecten

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag met alleen de geselecteerde objecten, of zonder objecten als niets werd geselecteerd.

23.1.14.12.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:saveselectedfeatures

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.14.13. Projectie zoeken

Maakt een verkorte lijst van kandidaat coördinaten referentiesystemen, bijvoorbeeld voor een laag met een onbekende projectie.

Het gebied, dat de laag verwacht wordt te bedekken, moet zijn gespecificeerd via de parameter Doelgebied. Het coördinaten referentiesysteem voor dit doelgebied moet bekend zijn bij QGIS.

Het algoritme werkt door het bereik van de laag te testen in elk bekend referentiesysteem en dan die te vermelden waarvan de grenzen nabij het doelgebied liggen, als de laag in deze projectie zou zijn.

23.1.14.13.1. Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Laag met onbekende projectie

Doelgebied voor laag (xmin, xmax, ymin, ymax)

TARGET_AREA

[bereik]

Het gebied dat de laag bedekt. De opties voor het specificeren van het bereik zijn:

 • Kaartbereik gebruiken

 • Bereik in kaartvenster selecteren

 • Laagbereik gebruiken

Het is ook mogelijk de coördinaten voor het bereik direct op te geven (xmin, xmax, ymin, ymax).

CRS-kandidaten

OUTPUT

[tabel]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de tabel (laag zonder geometrie) voor de suggesties voor het CRS (EPSG-codes). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.14.13.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

CRS-kandidaten

OUTPUT

[tabel]

Een tabel met alle CRSen (EPSG-codes) van de overeenkomende criteria.

23.1.14.13.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:findprojection

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.14.14. Attributen koppelen op veldwaarde

Neemt een invoer vectorlaag en maakt een nieuwe vectorlaag die een uitgebreide versie is van die van de invoer, met aanvullende attributen in zijn attributentabel.

De aanvullende attributen en hun waarden worden uit een tweede vectorlaag genomen. Een attribuut is geselecteerd in elk van hen om de criteria voor het samenvoegen te definiëren.

23.1.14.14.1. Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag. De uitvoerlaag zal bestaan uit de objecten van deze laag met attributen van overeenkomende objecten in de tweede laag.

Tabelveld

FIELD

[tabelveld: elk]

Veld van de bronlaag te gebruiken voor het samenvoegen

Invoerlaag 2

INPUT_2

[vector: elke]

Laag met de te koppelen attributentabel

Tabelveld 2

FIELD_2

[tabelveld: elk]

Veld van de tweede (koppel-) laag om te gebruiken om samen te voegen. Het type veld moet gelijk zijn aan (of compatibel met) het type tabelveld voor de invoer.

Velden van laag 2 om te kopiëren

Optioneel

FIELDS_TO_COPY

[tabelveld: elk] [lijst]

Selecteer de specifieke velden die u wilt toevoegen. Standaard worden alle velden toegevoegd.

Verbindingsstijl

METHOD

[enumeratie]

Standaard: 1

Het type van de uiteindelijke gekoppelde laag. Één van:

 • 0 — Afzonderlijk object maken voor elk overeenkomend object (één-tot-veel)

 • 1 — Alleen attributen gebruiken van eerste overeenkomende object (één-tot-één)

Records verwijderen die niet konden worden gekoppeld

DISCARD_NONMATCHING

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Selecteren als u de objecten, die niet konden worden gekoppeld, niet wilt behouden

Voorvoegsel samengevoegde velden

Optioneel

PREFIX

[tekenreeks]

Voeg een voorvoegsel toe aan gekoppelde velden om ze gemakkelijk te kunnen identificeren en botsingen tussen namen van velden te vermijden

Samengevoegde laag

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag voor de koppeling. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Niet samen te voegen objecten uit eerste laag

NON_MATCHING

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Specificeer de uitvoer vectorlaag voor niet samen te voegen objecten uit de eerste laag. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.14.14.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Aantal niet samen te voegen objecten uit invoertabel

JOINED_COUNT

[getal]

Niet samen te voegen objecten uit eerste laag

Optioneel

NON_MATCHING

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag met de niet-overeenkomende objecten

Samengevoegde laag

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Uitvoer vectorlaag met toegevoegde attributen van de koppeling

Aantal samengevoegde objecten uit invoertabel

Optioneel

UNJOINABLE_COUNT

[getal]

23.1.14.14.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:joinattributestable

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.14.15. Koppel attributen op basis van plaats

Neemt een invoer vectorlaag en maakt een nieuwe vectorlaag die een uitgebreide versie is van die van de invoer, met aanvullende attributen in zijn attributentabel.

De aanvullende attributen en hun waarden worden uit een tweede vectorlaag genomen. Een ruimtelijk criterium wordt toegepast om de waarden uit de tweede vectorlaag te selecteren die worden toegevoegd aan elk object uit de eerste laag.

Standaard menu: Vector ▶ Datamanagement-gereedschap

23.1.14.15.1. Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag. De uitvoerlaag zal bestaan uit de objecten van deze laag met attributen van overeenkomende objecten in de tweede laag.

Koppellaag

JOIN

[vector: elke]

De attributen van deze vectorlaag zullen worden toegevoegd aan de attributentabel van de bronlaag.

Geometrisch gezegde

PREDICATE

[enumeratie] [lijst]

Standaard: [0]

Selecteer de geometrische criteria. Één of meer van:

 • 0 — kruist met

 • 1 — bevat

 • 2 — is gelijk aan

 • 3 — raakt

 • 4 — overlapt

 • 5 — binnen

 • 6 — kruist

Velden die moeten worden toegevoegd (laat leeg om alle velden te gebruiken)

Optioneel

JOIN_FIELDS

[tabelveld: elk] [lijst]

Selecteer de specifieke velden die u wilt toevoegen. Standaard worden alle velden toegevoegd.

Verbindingsstijl

METHOD

[enumeratie]

Het type van de uiteindelijke gekoppelde laag. Één van:

 • 0 — Afzonderlijk object maken voor elk overeenkomend object (één-tot-veel)

 • 1 — Alleen attributen gebruiken van eerste overeenkomende object (één-tot-één)

Records verwijderen die niet konden worden gekoppeld

DISCARD_NONMATCHING

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Verwijder records van de invoerlaag, die niet konden worden gekoppeld, uit de uitvoer

Voorvoegsel samengevoegde velden

Optioneel

PREFIX

[tekenreeks]

Voeg een voorvoegsel toe aan gekoppelde velden om ze gemakkelijk te kunnen identificeren en botsingen tussen namen van velden te vermijden

Samengevoegde laag

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag voor de koppeling. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Niet samen te voegen objecten uit eerste laag

NON_MATCHING

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Specificeer de uitvoer vectorlaag voor niet samen te voegen objecten uit de eerste laag. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.14.15.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Aantal niet samen te voegen objecten uit invoertabel

JOINED_COUNT

[getal]

Niet samen te voegen objecten uit eerste laag

Optioneel

NON_MATCHING

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag met de niet overeenkomende objecten

Samengevoegde laag

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Uitvoer vectorlaag met toegevoegde attributen van de koppeling

23.1.14.15.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:joinattributesbylocation

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.14.16. Koppel attributen op basis van plaats (samenvatting)

Neemt een invoer vectorlaag en maakt een nieuwe vectorlaag die een uitgebreide versie is van die van de invoer, met aanvullende attributen in zijn attributentabel.

De aanvullende attributen en hun waarden worden uit een tweede vectorlaag genomen. Een ruimtelijk criterium wordt toegepast om de waarden uit de tweede vectorlaag te selecteren die worden toegevoegd aan elk object uit de eerste laag.

Het algoritme berekent een statistische samenvatting voor de waarden uit overeenkomende objecten op de tweede laag (bijv. maximum waarde, gemiddelde waarde, etc).

23.1.14.16.1. Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag. De uitvoerlaag zal bestaan uit de objecten van deze laag met attributen van overeenkomende objecten in de tweede laag.

Koppellaag

JOIN

[vector: elke]

De attributen van deze vectorlaag zullen worden toegevoegd aan de attributentabel van de bronlaag.

Geometrisch gezegde

PREDICATE

[enumeratie] [lijst]

Standaard: [0]

Selecteer de geometrische criteria. Één of meer van:

 • 0 — kruist met

 • 1 — bevat

 • 2 — is gelijk aan

 • 3 — raakt

 • 4 — overlapt

 • 5 — binnen

 • 6 — kruist

Velden die moeten worden samengevat (laat leeg om alle velden te gebruiken)

Optioneel

JOIN_FIELDS

[tabelveld: elk] [lijst]

Selecteer de specifieke velden die u wilt toevoegen en samenvatten. Standaard worden alle velden toegevoegd.

Overzichten die moeten worden berekend (laat leeg om alle velden te gebruiken)

Optioneel

SUMMARIES

[enumeratie] [lijst]

Standaard: []

Kies welk type overzicht u wilt toevoegen aan elk veld en voor elk object. Één of meer van:

 • 0 — count

 • 1 — uniek

 • 2 — min

 • 3 — max

 • 4 — range

 • 5 — sum

 • 6 — mean

 • 7 — median

 • 8 — stddev

 • 9 — minority

 • 10 — majority

 • 11 — q1

 • 12 — q3

 • 13 — iqr

 • 14 — leeg

 • 15 — gevuld

 • 16 — min_length

 • 17 — max_length

 • 18 — mean_length

Records verwijderen die niet konden worden gekoppeld

DISCARD_NONMATCHING

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Verwijder records van de invoerlaag, die niet konden worden gekoppeld, uit de uitvoer

Samengevoegde laag

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag voor de koppeling. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.14.16.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Samengevoegde laag

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Uitvoer vectorlaag met samengevatte attributen van de koppeling

23.1.14.16.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:joinbylocationsummary

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.14.17. Koppel attributen op dichtstbijzijnde

Neemt een invoer vectorlaag en maakt een nieuwe vectorlaag met aanvullende velden in zijn attributentabel. De aanvullende attributen en hun waarden worden genomen uit een tweede vectorlaag. Objecten worden gekoppeld door de dichtstbijzijnde objecten uit elke laag te zoeken.

Standaard wordt alleen het dichtstbijzijnde object gekoppeld, maar de koppeling kan ook de k-dichtstbijzijnde naburige objecten koppelen.

Als een maximum afstand is gespecificeerd, zullen alleen objecten die dichterbij liggen dan deze afstand overeenkomen.

23.1.14.17.1. Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De invoerlaag.

Invoerlaag 2

INPUT_2

[vector: elke]

De koppellaag.

Velden van laag 2 om te kopiëren (laat leeg om alle velden te kopiëren)

FIELDS_TO_COPY

[velden]

Velden van koppellaag om te kopiëren (indien leeg, worden alle velden gekopieerd).

Records verwijderen die niet konden worden gekoppeld

DISCARD_NONMATCHING

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Verwijder records van de invoerlaag, die niet konden worden gekoppeld, uit de uitvoer

Voorvoegsel samengevoegde velden

PREFIX

[tekenreeks]

Voorvoegsel samengevoegde velden

Maximum dichtstbijzijnde buren

NEIGHBORS

[getal]

Standaard: 1

Maximum aantal dichtstbijzijnde buren

Maximum afstand

MAX_DISTANCE

[getal]

Maximum zoekafstand

Samengevoegde laag

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag die de samengevoegde objecten bevat. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Niet samen te voegen objecten uit eerste laag

NON_MATCHING

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Specificeer de vectorlaag die de objecten bevat die niet samengevoegd konden worden. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.14.17.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Samengevoegde laag

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer samengevoegde laag

Niet samen te voegen objecten uit eerste laag

NON_MATCHING

[hetzelfde als invoer]

Laag die de objecten bevat uit de eerste laag, die niet konden worden samengevoegd met objecten in de koppellaag.

Aantal niet samen te voegen objecten uit invoertabel

JOINED_COUNT

[getal]

Aantal objecten uit de invoertabel die zijn samengevoegd.

Aantal samengevoegde objecten uit invoertabel

UNJOINABLE_COUNT

[getal]

Aantal objecten uit de invoertabel die niet konden worden samengevoegd.

23.1.14.17.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:joinbynearest

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.14.18. Vectorlagen samenvoegen

Combineert meerdere vectorlagen met hetzelfde type geometrie naar één enkele.

Als de attributentabellen verschillen zal de attributentabel van de resulterende laag de attributen bevatten van alle invoerlagen. Niet overeenkomende velden zullen worden toegevoegd aan het einde van de attributentabel.

Als een van de invoerlagen waarden Z of M bevat, dan zal de uitvoerlaag die waarden ook bevatten. Soortgelijk geldt ook dat als een van de invoerlagen meerdelig is, dan zal de uitvoerlaag ook een meerdelige laag zijn.

Optioneel kan het doel coördinaten referentiesysteem (CRS) voor de samengevoegde laag worden ingesteld. Als dat niet is ingesteld zal het CRS uit de eerste invoerlaag worden genomen. Alle lagen zullen opnieuw worden geprojecteerd om overeen te komen met dit CRS.

../../../../_images/merge_vector_layers.png

Standaard menu: Vector ▶ Datamanagement-gereedschap

23.1.14.18.1. Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlagen

LAYERS

[vector: elke] [lijst]

De lagen die moeten worden samengevoegd naar één enkele laag. Lagen zouden van hetzelfde type geometrie moeten zijn.

Doel-CRS

Optioneel

CRS

[crs]

Kies het CRS voor de uitvoerlaag. Indien niet gespecificeerd, zal het CRS van de eerste invoerlaag worden gebruikt.

Samengevoegd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.14.18.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Samengevoegd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Uitvoer vectorlaag die alle objecten en attributen uit de invoerlagen bevat.

23.1.14.18.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:mergevectorlayers

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.14.19. Sorteren op expressie

Sorteert een vectorlaag overeenkomstig een expressie: wijzigt de index van objecten overeenkomstig een expressie.

Wees voorzichtig, het zou misschien niet werken zoals verwacht met enkele providers, de volgorde zou niet elke keer behouden kunnen worden.

23.1.14.19.1. Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Te sorteren invoer vectorlaag

Expressie

EXPRESSION

[expressie]

Expressie om mee te sorteren

Oplopend sorteren

ASCENDING

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Indien geselecteerd zal de vectorlaag worden gesorteerd van lage naar hoge waarden.

Eerst null sorteren

NULLS_FIRST

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Indien geselecteerd worden waarden Null als eerste geplaatst

Gesorteerd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.14.19.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Gesorteerd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Uitvoer (gesorteerde) vectorlaag

23.1.14.19.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:orderbyexpression

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.14.20. Laag opnieuw projecteren

Projecteert een vectorlaag opnieuw naar een ander CRS. De opnieuw geprojecteerde laag zal dezelfde objecten en attributen als de invoerlaag hebben.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

23.1.14.20.1. Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag om opnieuw te projecteren

Doel-CRS

TARGET_CRS

[crs]

Standaard: EPSG:4326 - WGS84

Doel coördinaten referentie systeem

Opnieuw geprojecteerd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.14.20.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Opnieuw geprojecteerd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Uitvoer (opnieuw geprojecteerde) vectorlaag

23.1.14.20.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:reprojectlayer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.14.21. Stijl voor vectorlaag instellen

Stelt de stijl van een vectorlaag in. De stijl moet zijn gedefinieerd als een QML-bestand.

Geen nieuwe uitvoer wordt gemaakt: de stijl wordt direct toegewezen aan de vectorlaag.

23.1.14.21.1. Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag waarvoor u de stijl wilt instellen

Stijlbestand

STYLE

[bestand]

qml-bestand van de stijl

23.1.14.21.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[hetzelfde als invoer]

De invoer vectorlaag met de nieuwe stijl

23.1.14.21.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:setstyleforvectorlayer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.14.22. Objecten splitsen op teken

Objecten worden gesplitst in meerdere uitvoerobjecten, door de waarde van een veld te splitsen op een gespecificeerd teken. Als bijvoorbeeld een laag objecten bevat met meerdere kommagescheiden waarden opgenomen in één veld, kan dit algoritme worden gebruikt om deze waarden te splitsen naar meerdere uitvoerobjecten. Geometrieën en andere attributen blijven in de uitvoer ongewijzigd. Optioneel mag de tekenreeks voor de scheiding een reguliere expressie zijn, voor toegevoegde flexibiliteit.

23.1.14.22.1. Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Splitsen op waarden in veld

FIELD

[tabelveld: elk]

Te gebruiken veld voor splitsen

Waarden splitsen op teken

CHAR

[tekenreeks]

Te gebruiken teken voor splitsen

Reguliere expressie als scheiding gebruiken

REGEX

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Splitsen

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: Tijdelijke laag maken

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.14.22.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Splitsen

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer vectorlaag.

23.1.14.22.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:splitfeaturesbycharacter

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.14.23. Vectorlaag splitsen

Maakt een set van vectors in een map voor uitvoer, gebaseerd op een invoerlaag en een attribuut. De map voor de uitvoer zal net zoveel lagen bevatten als de gevonden unieke waarden in het gewenste veld.

Het aantal gemaakte bestanden is gelijk aan het aantal verschillende gevonden waarden voor het gespecificeerde attribuut.

Dit is de tegengestelde bewerking van samenvoegen.

Standaard menu: Vector ▶ Datamanagement-gereedschap

23.1.14.23.1. Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Uniek ID-veld

FIELD

[tabelveld: elk]

Te gebruiken veld voor splitsen

Map voor uitvoer

OUTPUT

[map]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijke map]

Specificeer de map voor de uitvoerlagen. Één van:

 • Opslaan in tijdelijke map

 • Opslaan naar map…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

23.1.14.23.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Map voor uitvoer

OUTPUT

[map]

De map voor de uitvoerlagen

Uitvoerlagen

OUTPUT_LAYERS

[hetzelfde als invoer] [lijst]

De uitvoer vectorlagen die het resultaat van het splitsen zijn.

23.1.14.23.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:splitvectorlayer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

23.1.14.24. Tabel afbreken

Verkleint een laag door alle objecten van die laag te verwijderen.

Waarschuwing

Dit algoritme past de laag ter plekke aan en verwijderde objecten kunnen niet worden teruggeplaatst!

23.1.14.24.1. Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

23.1.14.24.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Afgebroken laag

OUTPUT

[map]

De afgebroken (lege) laag

23.1.14.24.3. Pythoncode

ID algoritme: qgis:truncatetable

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.