Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

QGIS Plug-ins

QGIS is ontworpen met een architectuur voor plug-ins. Dit maakt het toevoegen van nieuwe functionaliteit en functies aan de toepassing eenvoudiger. veel van de mogelijkheden in QGIS zijn actueel geïmplementeerd als plug-ins

U kunt uw plug-ins beheren in het dialoogvenster Plug-ins dat kan worden geopend met Plug-ins > Beheer en installeer plug-ins ....

Wanneer een plug-in moet worden bijgewerkt en als instellingen voor plug-ins overeenkomstig zijn ingesteld zou de hoofdinterface van QGIS in de statusbalk een blauwe koppeling weer kunnen geven om u te laten weten dat er enkele updates voor plug-ins wachten om te worden toegepast.

Het dialoogvenster Plug-ins

De menu’s in het dialoogvenster Plug-ins stellen de gebruiker op verschillende manieren in staat plug-ins te installeren, deïnstalleren en bij te werken. Voor elke plug-in worden enkele metadata weergegeven in het rechterpaneel:

  • informatie als de plug-in experimenteel is

  • beschrijving

  • aantal stemmen (u kunt op uw voorkeurs-plug-in stemmen!)

  • tags
  • enkele handige koppelingen zoals de thuispagina, tracker en opslagplaats van de code

  • auteur(s)

  • beschikbare versie

U kunt het filter gebruiken om een specifieke plug-in te zoeken.

mActionShowPluginManager Alles

Hier worden alle beschikbare plug-ins vermeld, inclusief die voor de bron en externe plug-ins. Gebruik [Alles opwaarderen] om te zoeken naar nieuwe versies van de plug-ins. verder kunt u [Installeer plug-in] gebruiken als een plug-in is vermeld maar niet is geïnstalleerd en [Deïnstalleer plug-in] als ook [Herinstalleer plug-in], als een plug-in is geïnstalleerd. Als een plug-in is geïnstalleerd, kan die worden in/uitgeschakeld met behulp van het keuzevak.

Figure Plugins 1:

../../../_images/plugins_all.png

Het menu mActionShowPluginManager Alles nix

plugin_installed Geïnstalleerd

In dit menu vindt u alleen de geïnstalleerde plug-ins. De externe plug-ins kunnen worden gedeïnstalleerd en opnieuw worden geïnstalleerd met de knoppen [Deïnstalleer plug-in] en [Herinstalleer plug-in]. U kunt hier ook [Alles opwaarderen].

Figure Plugins 2:

../../../_images/plugins_installed.png

Het menu plugin_installed Geïnstalleerd nix

plugin Niet geïnstalleerd

Dit menu vermeld alle beschikbare plug-ins die niet zijn geïnstalleerd. U kunt de knop [Installeer plug-in] gebruiken om een plug-in in QGIS te implementeren.

Figure Plugins 3:

../../../_images/plugins_not_installed.png

Het menu plugin Niet geïnstalleerd nix

plugin_upgrade Opwaarderen

Als u het keuzevak checkbox Ook de experimentele plug-ins tonen in het menu mActionTransformSettings Settings hebt geselecteerd, kunt u dit menu gebruiken om te zoeken naar meer recente versies van de plug-ins. Dit kan worden gedaan met de knoppen [Plug-in opwaarderen] of [Alles opwaarderen].

Figure Plugins 4:

../../../_images/plugins_upgradeable.png

Het menu plugin_upgrade Opwaarderen nix

mActionTransformSettings Extra

In dit menu kunt u de volgende opties gebruiken:

  • checkbox Controleer op updates bij opstarten. Wanneer een nieuwe plug-in of een bijgewerkte plug-in beschikbaar is, zal QGIS u ‘elke keer als QGIS opstart’, ‘een keer per dag’, ‘elke 3 dagen’, ‘elke week’, ‘elke 2 weken’ of ‘elke maand’ informeren.

  • checkbox Ook de experimentele plug-ins tonen. QGIS zal u plug-ins tonen in hun eerste fase van ontwikkeling, die over het algemeen niet geschikt zijn voor productie-doeleinden.

  • checkbox Toon ook niet meer onderhouden plug-ins. Deze plug-ins zin vervallen en over het algemeen niet geschikt voor productie-doeleinden.

Klik op [Toevoegen...] in het gedeelte Plug-in opslagplaatsen om externe opslagplaatsen van auteurs toe te voegen. Als u één of meer van de toegevoegde opslagplaatsen niet meer wilt, kunnen zij worden uitgeschakeld via de knop [Bewerken...], of volledig worden verwijderd met de knop [Verwijderen].

Figure Plugins 5:

../../../_images/plugins_settings.png

Het menu mActionTransformSettings Extra nix

De functie Zoeken is in bijna elk menu beschikbaar (met uitzondering van mActionTransformSettings Extra). Hier kunt u zoeken naar specifieke plug-ins.

Tip

bron- en externe plug-ins

Plug-ins voor QGIS worden ofwel geïmplementeerd als Bron-plug-ins of als Externe plug-ins. Bron-plug-ins worden onderhouden door het QGIS Development Team en maken automatisch deel uit van elke distributie van QGIS. Zij zijn geschreven in één van twee talen: C++ of Python. Externe plug-ins worden momenteel allemaal geschreven in Python. Zij worden opgeslagen in externe opslagplaatsen en worden onderhouden door de individuele auteurs.

Gedetailleerde documentatie over het gebruik, minimale versie van QGIS, thuispagina, auteurs en andere belangrijke informatie wordt voor de ‘Officiële’ opslagplaats voor QGIS verschaft op http://plugins.qgis.org/plugins/. Voor andere externe opslagplaatsen zou documentatie beschikbaar kunnen zijn bij de externe plug-ins zelf. Over het algemeen is het niet opgenomen in deze handleiding.