Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Index

Symbols | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z

Symbols

%%

A

aangepast
renderers
Aangepast_CRS
aangepaste toepassingen
Python
uitvoeren
Aangepaste_Kleur_balk
Acties
Afbeelding_database
Afdrukken
Exporteren_kaart
afdrukken van kaart
Afgeleide_Velden
Analyse-gereedschappen
apache
apache2
API
Arc/Info_ASCII_Grid
Arc/Info_Binary_Grid
ArcInfo_Binary_Coverage
Atlas_generatie
Attributen van geselecteerde objecten samenvoegen
Attributen_tabel
attributentabel
Attribuut_Acties

B

Beveiligde_OGC_authenticatie
bevragen
rasterlagen
Bewerken van knooppunten

C

CAT
Categorieën_Renderer, [1]
CGI
colorBrewer
Comma Separated Values (Tekengescheiden waarden)
Common_Gateway_Interface
console
Python
Contextuele help
Contrastverbetering
coördinaten referentiesystemen
Coördinaten_Referentie_Systeem, [1]
CRS, [1]
CSV, [1]

D

Datum_transformatie
DB_Manager
Debian_Squeeze
Digitaliseren
Discreet
documentatie
Driebands_Kleuren_Raster

E

een actie te definiëren
Enkel_Symbool_Renderer, [1]
Enkelbands_Raster
EPSG
Erdas Imagine
ESRI
European_Petroleom_Search_Group
Exporteren_als_afbeelding
Exporteren_als_PDF
Exporteren_als_SVG
expressies
evalueren
parsen
Expressies

F

FastCGI
favoriete plaatsen
zie favoriete plaatsen
Favoriete plaatsen
filteren

G

GDAL
Gedeelde_grenzen_polygonen
Gelijke_interval
geometrie
afhandelen
construeren
predicaten en bewerkingen
toegang tot
GeoTIFF
GeoTiff
Gereedschappen voor Georeferencer
Geroteerde_Noordpijl
gescheiden tekst-lagen
laden
Geselecteerde objecten samenvoegen
GiST (Generalized Search Tree) index
GML
GNU General Public License
GPX-bestanden
laden
Gradueel_Renderer, [1]
GRASS
gereedschap voor digitaliseren
instelingen voor symbologie
instellingen voor categorie
koppelen van attributen
opslag van attributen
regio
regio bewerken
regio weergeven
resultaten weergeven, [1]
tabel bewerken
tolerantie voor 'snappen'
toolbox
zie Nieuwe vectorlagen maken;bewerken;een nieuwe laag maken
GRASS vectorgegevensmodel

H

Histogram
Hoekpunt
Hoekpunten
Hoofdscherm
HTML_object
Huidige_wijzigingen

I

IGNF
Importeren_van_Kaarten
In- en uitzoomen
instellingen
globaal
kaartlaag
lezen
opslaan
project
Institut_Geographique_National_de_France
InteProxy
Inverted_Polygon_Renderer
itereren
objecten, vectorlagen

K

Kaart_legenda
Kaart_sjabloon
Kaarten_afdrukken
Kaarten_lay-out
Kaarten_maken
Kaartnavigatie
Kaartobjecten splitsen
kaartvenster
aangepaste gereedschappen voor de kaart schrijven
aangepaste items voor het kaartvenster schrijven
architectuur
elastieken banden
gereedschappen voor de kaart
inbedden
markeringen voor punten
Kleur_interpolatie
Kleurenkaart
Kleurverloop_Kleur_balk
Kleurverlopen
Knooppunten
koppelen
koppellaag
Kruisingen van polygonen voorkomen
kwaliteit van het renderen
Kwantielen

L

labels
laden
GPX-bestanden
MySQL-geometrieën
OGR-lagen
PostGIS-lagen
SpatiaLite-lagen
WMS-raster
gescheiden tekst-lagen
rasterlagen
vectorlagen
laden van een shapefile
Laden_van_raster
layout werkbalken
legenda
license document

M

MapInfo
memory-provider
menu's
Metadata
metadata
metadata.txt
meten
hoeken
lijnlengte
oppervlakten
Modus_Rendering
Mooie_grenzen
MSSQL Spatial
Multibands_Raster
MySQL-geometrieën
laden

N

Natuurlijke_grenzen_(Jenks)
Nieuwe lagen aanmaken
Nieuwe Shapefile-laag
Nieuwe Spatialite-laag
Nieuwe_GPX_laag, [1]
Nieuwe_Spatialite_Laag

O

objecten
vectorlagen itereren
Objecten identificeren
OGC
OGR
OGR Simple Feature Library
OGR-lagen
laden
ogr2ogr
Onderzoeksgereedschap
Open_Geospatial_Consortium
OpenStreetMap
opties voor de commandoregel
Oracle Spatial
OSM
Overlappende_labels
Overzichtskaart

P

pgsql2shp
Piramiden
plug-in-lagen
sub-klassen in QgsPluginLayer
plug-ins
Help implementeren
aanroepen methode met sneltoets
bronbestand
code schrijven
codesnippers
documentatie
metadata.txt, [1]
officiële Python plug-in opslagplaats
ontwikkelen
schakelen van lagen
schrijven
testen
toegang tot attributen van geselecteerde objecten
uitgeven
plug-ins;
PostGIS
PostGIS spatial index
PostGIS-lagen
laden
PostgreSQL
print_vormgeving
gereedschappen
printvormgeving snelle afdruk
Printvormgeving_manager
Printvormgeving_sjabloon
Proj.4
Proj4
Proj4_tekst
Projecten in een project
projecties
Proxy
proxy-server
Punt_Verplaatsing_Renderer, [1]
Puntsymbolen roteren
Python
aangepaste toepassingen
console
ontwikkelen van plug-ins
plug-ins

Q

QGIS_kaartserver
QGIS_Server
QSpatiaLite

R

Raster
Rasters;Map_Grid
Rasterberekeningen
rasterlagen
bevragen
details
gebruiken
laden
tekenstijl
vernieuwen
rasters
enkelbands
multiband
Regel-gebaseerde_Renderer, [1]
register van kaartlagen
een laag toevoegen
Relaties
Renderen
Renderen pauzeren
renderen van kaart
eenvoudig
renderer Enkel symbool
renderer symbologie Categoriën
renderer symbool Gradueel
renderers
aangepast
resources.qrc
ruimtelijke Index
gebruiken

S

samenvoegen van attributen van objecten
schaal berekenen
Schaalafhankelijk renderen
Schaalbalk
Kaart_schaalbalk
Selecteren_met_een_Zoekopdracht
Selectie_mogelijkheden_Attributentabel
SFS
Shapefile
Shapefile_to_Postgis_Import_Tool
shp2pgsql
SLD
SLD/SE
Snappen_naar_Snijpunten
Snapping
Snelkoppelingen toetsenbord
SpatiaLite
SpatiaLite-lagen
laden
SpatiaLite_Manager
SPIT
SQLite
SRS
ST_Shift_Longitude
Standaard_CRS
symbolen
werken met
Symbologie, [1]
symbologie
oud
renderer Enkel symbool
renderer symbool Categoriën
renderer symbool Gradueel
symboollagen
aangepaste types maken
werken met

T

Terugdraaien_acties_lay-out
Tiger_Format
tijdens het Renderen wijzigingen meenemen
Toleranties voor 'snappen'
toolbox van GRASS
Browser
aanpassen
Topologische bewerkingen
Transparantie

U

Uitlijning_elementen
uitvoer
PDF
Printvormgeving gebruiken
rasterafbeelding
uitvoer opslaan als afbeelding
uitvoeren
aangepaste toepassingen
UK_National_Transfer_Format
US_Census_Bureau

V

vectorlagen
bewerken
itereren objecten
laden
schrijven
symbologie
Veld_Berekening, [1]
Veld_berekening_functies
vernieuwen
rasterlagen
Verplaatsen
Verplaatsing_plugin
verschuif pijltjestoetsen

W

waarden berekenen
WCS, [1]
Web Coverage Service
werkbalk
Werken met de Attributentabel
Werken met niet spatiale tabellen
Werken met Projecties
WFS, [1]
WFS-T
WFS_Transactional
WKT, [1]
WMS
WMS-C
WMS-raster
laden
WMS_1.3.0
WMS_client
WMS_eigenschappen
WMS_identificeren
WMS_layer_transparency
WMS_metadata
WMS_tegels
WMTS
WMTS_client

Z

zichtbaarheid laag
Zoeken_naar_Kaarten
Zoekopdrachtbouwer
Zoekradius
zoom muiswiel