Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Furnizorul algoritmului SAGA

SAGA (System for Automated Geoscientific Analyses) este un software de GIS liber, cross-platform. SAGA oferă multe metode geostiiențifice, care sunt incluse în așa-numitele biblioteci de module.

Note

Vă rugăm să rețineți că Processing conține doar descrierea interfeței, deci trebuie să instalați SAGA de sine stătător și să configurați corect Processing.