Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Furnizorul algoritmului OrfeoToolbox

Orfeo ToolBox (OTB) este o bibliotecă de algoritmi de procesare, cu sursă deschisă, a imaginii. OTB se bazează pe biblioteca de procesare a imaginilor medicale ITK și oferă, în general, funcționalități specifice pentru procesarea imaginilor obținute prin teledetecție și, în special, pentru imagini cu înaltă rezoluție spațială. Sunt disponibili algoritmi specifici pentru imaginile cu înaltă rezoluție optică (Pleiades, SPOT, QuickBird, WorldView, Landsat, Ikonos), senzori hiperspectrali (Hyperion) sau SAR (TerraSarX, ERS, Palsar).

Note

Rețineți faptul că Processing conține doar descrierea interfeței, astfel încât trebuie să instalați singuri OTB, apoi să configurați Processing în mod corespunzător.