Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Dezvoltarea plugin-urilor Python

Este posibil să se creeze plugin-uri în limbajul de programare Python. În comparație cu plugin-urile clasice scrise în C++ acestea ar trebui să fie mai ușor de scris, de înțeles, de menținut și de distribuit, din cauza naturii dinamice a limbajului Python.

Plugin-urile Python sunt listate, împreună cu plugin-urile C++, în managerul de plugin-uri QGIS. Ele sunt căutate în aceste căi:

 • UNIX/Mac: ~/.qgis2/python/plugins și (qgis_prefix)/share/qgis/python/plugins

 • Windows: ~/.qgis2/python/plugins și (qgis_prefix)/python/plugins

Directorul de casă (notat ~) din Windows este, de obicei, ceva de genul C:\Documents and Settings\(user) (în Windows XP sau versiunile anterioare) sau C:\Users\(user). Deoarece QGIS utilizează Python 2.7, subdirectoarele acestor căi trebuie să conțină un fișier __init__.py, pentru a fi considerate pachete Python care pot fi importate ca plugin-uri.

Note

Prin atașarea QGIS_PLUGINPATH căii unui director existent, puteți vedea această cale în lista căilor de căutare pentru plugin-uri.

Pași:

 1. Ideea: Conturați-vă o idee despre ceea ce vreți să faceți cu noul plugin QGIS. De ce-l faceți? Ce problemă doriți să rezolve? Există deja un alt plugin pentru această problemă?

 2. Creare fișiere: Se creează fișierele descrise în continuare. Un punct de plecare (__init.py__). Completați |Metadatele plugin-ului (metadata.txt). Un corp python principal al plugin-ului (mainplugin.py). Un formular în QT-Designer (form.ui), cu al său resources.qrc.

 3. Scrierea codului: Scrieți codul în interiorul mainplugin.py

 4. Testul: Închideți și re-deschideți QGIS, apoi importați-l din nou. Verificați dacă totul este în regulă.

 5. Publicare: Se publică plugin-ul în depozitul QGIS sau vă faceți propriul depozit ca un “arsenal” de “arme GIS” personale

Scrierea unui plugin

De la introducerea plugin-urilor Python în QGIS, a apărut un număr de plugin-uri - pe pagina wiki a Depozitelor de Plugin-uri puteți găsi unele dintre ele, le puteți utiliza sursa pentru a afla mai multe despre programarea în PyQGIS sau să aflați dacă nu cumva duplicați efortul de dezvoltare. Echipa QGIS menține, de asemenea, un Depozitul oficial al plugin-urilor python. Sunteți gata de a crea un plugin, dar nu aveți nici o idee despre cum ați putea începe? În pagina wiki cu idei de plugin-uri Python sunt enumerate doleanțele comunității!

Fișierele Plugin-ului

Iată structura de directoare a exemplului nostru de plugin

PYTHON_PLUGINS_PATH/
 MyPlugin/
  __init__.py  --> *required*
  mainPlugin.py --> *required*
  metadata.txt  --> *required*
  resources.qrc --> *likely useful*
  resources.py  --> *compiled version, likely useful*
  form.ui    --> *likely useful*
  form.py    --> *compiled version, likely useful*

Care este semnificația fișierelor:

 • __init__.py = Punctul de plecare al plugin-ului. Acesta trebuie să aibă metoda classFactory() și poate avea orice alt cod de inițializare.

 • mainPlugin.py = Principalul cod lucrativ al plugin-ului. Conține toate informațiile cu privire la acțiunile plugin-ului și ale codului principal.

 • resources.qrc = Documentul .xml creat de Qt Designer. Conține căi relative la resursele formelor.

 • resources.py = Traducerea în Python a fișierului .qrc, descris mai sus.

 • form.ui = GUI-ul creat de Qt Designer.

 • form.py = Traducerea în Python a fișierului form.ui, descris mai sus.

 • metadata.txt = Necesar pentru QGIS >= 1.8.0. Conține informații generale, versiunea, numele și alte metadate utilizate de către site-ul de plugin-uri și de către infrastructura plugin-ului. Începând cu QGIS 2.0 metadatele din __init__.py nu mai sunt acceptate, iar metadata.txt este necesar.

Aici este o modalitate on-line, automată, de creare a fișierelor de bază (carcase) pentru un plugin tipic QGIS Python.

De asemenea, există un plugin QGIS numit Plugin Builder care creează un șablon de plugin QGIS și nu are nevoie de conexiune la internet. Aceasta este opțiunea recomandată, atât timp cât produce surse compatibile 2.0.

Warning

Dacă aveți de gând să încărcați plugin-ul la Depozitul oficial al plugin-urilor python trebuie să verificați dacă plugin-ul urmează anumite reguli suplimentare, necesare pentru plugin-ul Validare

Conținutul Plugin-ului

Aici puteți găsi informații și exemple despre ceea ce să adăugați în fiecare dintre fișierele din structura de fișiere descrisă mai sus.

|Metadatele plugin-ului

În primul rând, managerul de plugin-uri are nevoie de preluarea câtorva informații de bază despre plugin, cum ar fi numele, descrierea etc. Fișierul metadata.txt este locul potrivit pentru a reține această informație.

Important

Toate metadatele trebuie să fie în codificarea UTF-8.

Numele metadatei

Obligatoriu

Note

nume

True

un șir scurt conținând numele pluginului

qgisMinimumVersion True

notație cu punct a versiunii minime QGIS

qgisMaximumVersion False

notație cu punct a versiunii maxime QGIS

descriere

True

scurt text care descrie plugin-ul, HTML nefiind permis

despre

True

text mai lung care descrie plugin-ul în detalii, HTML nefiind permis

versiune

True

scurt șir cu versiunea notată cu punct

autor

True

nume autor

email True

e-mail-ul autorului, care nu este afișat în managerul de plugin-uri QGIS sau pe site-ul web, fiind vizibile doar pentru utilizatorii autentificați, cum ar fi alți autori de plugin-uri și administratorii site-ului

jurnalul schimbărilor

False

șir, poate fi pe mai multe linii, HTML nefiind permis

experimental False

semnalizator boolean, True sau False

învechit

False

semnalizator boolean, True sau False, se aplică întregului plugin și nu doar la versiunea încărcată

etichete

False

o listă de valori separate prin virgulă, spațiile fiind permise în interiorul etichetelor individuale

pagina de casă

False

o adresă URL validă indicând spre pagina plugin-ului dvs.

depozit

True

o adresă URL validă pentru depozitul de cod sursă

tracker False

o adresă validă pentru bilete și rapoartare de erori

pictogramă

False

un nume de fișier sau o cale relativă (relativă la directorul de bază al pachetului comprimat al plugin-ului) pentru o imagine adecvată pentru web (PNG, JPEG)

categorie

False

una din valorile Raster, Vector, Bază de date și Web

În mod implicit, plugin-urile sunt plasate în meniul Plugin-uri (vom vedea în secțiunea următoare cum se poate adăuga o intrare de meniu pentru plugin-ul dvs.), dar ele pot fi, de asemenea, plasate și în meniurile Raster, Vector, Database și Web.

Există o “categorie” de intrare de metadate corespunzătoare pentru a preciza că, astfel, plugin-ul poate fi clasificat în consecință. Această intrare de metadate este folosită ca indiciu pentru utilizatori și le spune unde (în care meniu) se poate găsi plugin-ul. Valorile permise pentru “categorie” sunt: ​​Vector, Raster, Baza de date sau Web. De exemplu, dacă plugin-ul va fi disponibil din meniul Raster, atunci adăugați-l în metadata.txt

category=Raster

Note

În cazul în care valoarea qgisMaximumVersion este vidă, ea va fi setată automat la versiunea majoră plus .99 încărcată în depozitul Depozitul oficial al plugin-urilor python.

Un exemplu pentru acest metadata.txt

; the next section is mandatory

[general]
name=HelloWorld
[email protected]
author=Just Me
qgisMinimumVersion=2.0
description=This is an example plugin for greeting the world.
  Multiline is allowed:
  lines starting with spaces belong to the same
  field, in this case to the "description" field.
  HTML formatting is not allowed.
about=This paragraph can contain a detailed description
  of the plugin. Multiline is allowed, HTML is not.
version=version 1.2
tracker=http://bugs.itopen.it
repository=http://www.itopen.it/repo
; end of mandatory metadata

; start of optional metadata
category=Raster
changelog=The changelog lists the plugin versions
  and their changes as in the example below:
  1.0 - First stable release
  0.9 - All features implemented
  0.8 - First testing release

; Tags are in comma separated value format, spaces are allowed within the
; tag name.
; Tags should be in English language. Please also check for existing tags and
; synonyms before creating a new one.
tags=wkt,raster,hello world

; these metadata can be empty, they will eventually become mandatory.
homepage=http://www.itopen.it
icon=icon.png

; experimental flag (applies to the single version)
experimental=True

; deprecated flag (applies to the whole plugin and not only to the uploaded version)
deprecated=False

; if empty, it will be automatically set to major version + .99
qgisMaximumVersion=2.0

__init__.py

Acest fișier este necesar pentru sistemul de import al Python. De asemenea, QGIS necesită ca acest fișier să conțină o funcție classFactory(), care este apelată atunci când plugin-ul se încarcă în QGIS. Acesta primește referirea la o instanță a QgisInterface și trebuie să returneze instanța clasei plugin-ului din mainplugin.py — în cazul nostru numindu-se TestPlugin (a se vedea mai jos). Acesta este modul în care __init__.py ar trebui să arate

def classFactory(iface):
 from mainPlugin import TestPlugin
 return TestPlugin(iface)

## any other initialisation needed

mainPlugin.py

Aici este locul în care se întâmplă magia, și iată rezultatul acesteia: (de exemplu mainPlugin.py)

from PyQt4.QtCore import *
from PyQt4.QtGui import *
from qgis.core import *

# initialize Qt resources from file resources.py
import resources

class TestPlugin:

 def __init__(self, iface):
  # save reference to the QGIS interface
  self.iface = iface

 def initGui(self):
  # create action that will start plugin configuration
  self.action = QAction(QIcon(":/plugins/testplug/icon.png"), "Test plugin", self.iface.mainWindow())
  self.action.setObjectName("testAction")
  self.action.setWhatsThis("Configuration for test plugin")
  self.action.setStatusTip("This is status tip")
  QObject.connect(self.action, SIGNAL("triggered()"), self.run)

  # add toolbar button and menu item
  self.iface.addToolBarIcon(self.action)
  self.iface.addPluginToMenu("&Test plugins", self.action)

  # connect to signal renderComplete which is emitted when canvas
  # rendering is done
  QObject.connect(self.iface.mapCanvas(), SIGNAL("renderComplete(QPainter *)"), self.renderTest)

 def unload(self):
  # remove the plugin menu item and icon
  self.iface.removePluginMenu("&Test plugins", self.action)
  self.iface.removeToolBarIcon(self.action)

  # disconnect form signal of the canvas
  QObject.disconnect(self.iface.mapCanvas(), SIGNAL("renderComplete(QPainter *)"), self.renderTest)

 def run(self):
  # create and show a configuration dialog or something similar
  print "TestPlugin: run called!"

 def renderTest(self, painter):
  # use painter for drawing to map canvas
  print "TestPlugin: renderTest called!"

Singurele funcții care trebuie să existe în fișierul sursă al plugin-ului principal (de exemplu mainPlugin.py) sunt:

 • __init__ –> care oferă acces la interfața QGIS

 • initGui() –> apelat atunci când plugin-ul este încărcat

 • unload() –> apelat atunci când plugin-ul este descărcat

Puteți vedea că în exemplul de mai sus se folosește addPluginToMenu(). Aceasta va adăuga acțiunea meniului corespunzător la meniul Plugins. Există metode alternative pentru a adăuga acțiunea la un alt meniu. Iată o listă a acestor metode:

 • addPluginToRasterMenu()
 • addPluginToVectorMenu()
 • addPluginToDatabaseMenu()
 • addPluginToWebMenu()

Toate acestea au aceeași sintaxă ca metoda addPluginToMenu().

Adăugarea unui meniu la plugin-ul dvs. printr-una din metoldele predefinite este recomandată pentru a păstra coerența în stilul de organizare a plugin-urilor. Cu toate acestea, puteți adăuga grupul dvs. de meniuri personalizate direct în bara de meniu, așa cum demonstrează următorul exemplu :

def initGui(self):
  self.menu = QMenu(self.iface.mainWindow())
  self.menu.setObjectName("testMenu")
  self.menu.setTitle("MyMenu")

  self.action = QAction(QIcon(":/plugins/testplug/icon.png"), "Test plugin", self.iface.mainWindow())
  self.action.setObjectName("testAction")
  self.action.setWhatsThis("Configuration for test plugin")
  self.action.setStatusTip("This is status tip")
  QObject.connect(self.action, SIGNAL("triggered()"), self.run)
  self.menu.addAction(self.action)

  menuBar = self.iface.mainWindow().menuBar()
  menuBar.insertMenu(self.iface.firstRightStandardMenu().menuAction(), self.menu)

def unload(self):
  self.menu.deleteLater()

Nu uitați să stabiliți pentru QAction și QMenu objectName un nume specific plugin-ului dvs, astfel încât acesta să poată fi personalizat.

Fișier de resurse

Puteți vedea că în initGui() am folosit o pictogramă din fișierul de resurse (denumit resources.qrc, în cazul nostru)

<RCC>
 <qresource prefix="/plugins/testplug" >
   <file>icon.png</file>
 </qresource>
</RCC>

Este bine să folosiți un prefix pentru a evita coliziunile cu alte plugin-uri sau cu oricare alte părți ale QGIS, în caz contrar, ați putea obține rezultate nedorite. Trebuie doar să generați un fișier Python care va conține resursele. Acest lucru se face cu comanda: :comanda:`pyrcc4`

pyrcc4 -o resources.py resources.qrc

Note

În mediile Windows, încercând să rulați pyrcc4 din Linia de Comandă sau din Powershell va rezulta, probabil, eroarea “Windows cannot access the specified device, path, or file [...]”. Cea mai simplă soluție constă, probabil, în utilizarea aplicației OSGeo4W, dar dacă puteți modifica variabila de mediu PATH, sau să specificați calea către executabilul explicit, ar trebui să-l găsiți în <Your QGIS Install Directory>\bin\pyrcc4.exe.

Și asta e tot ... nimic complicat :)

Dacă ați făcut totul corect, ar trebui să găsiți și să încărcați plugin-ul în managerul de plugin-uri și să vedeți un mesaj în consolă, atunci când este selectat meniul adecvat sau pictograma din bara de instrumente.

Când lucrați la un plug-in real, este înțelept să stocați plugin-ul într-un alt director (de lucru), și să creați un fișier make care va genera UI + fișierele de resurse și să instalați plugin-ul în instalarea QGIS.

Documentație

Documentația pentru plugin poate fi scrisă ca fișiere HTML. Modulul qgis.utils oferă o funcție, showPluginHelp(), care se va deschide navigatorul de fișiere, în același mod ca și altă fereastră de ajutor QGIS.

Funcția showPluginHelp() caută fișierele de ajutor în același director ca și modulul care îl apelează. Acesta va căuta, la rândul său, în index-ll_cc.html, index-ll.html, index-en.html, index-en_us.html și index.html, afișând ceea ce găsește mai întâi. Aici, ll_cc reprezintă limba în care se afișează QGIS. Acest lucru permite multiplelor traduceri ale documentelor să fie incluse în plugin.

Funcția showPluginHelp() poate lua, de asemenea, parametrii packageName, care identifică plugin-ul specific pentru care va fi afișat ajutorul, numele de fișier, care poate înlocui ‘index’ în numele fișierelor în care se caută, și secțiunea, care este numele unei ancore HTML în documentul în care se va poziționa browser-ul.

Traducerea

Cu câțiva pași puteți configura mediul pentru localizarea plugin-ului, astfel încât, în funcție de setările regionale ale computerului, plugin-ul va fi încărcat în diferite limbi.

Cerințe software

The easiest way to create and manage all the translation files is to install Qt Linguist. In a Debian-based GNU/Linux environment you can install it typing:

sudo apt-get install qt4-dev-tools

Fișierele și directorul

Atunci când creați plugin-ul, veți găsi folderul i18n în directorul principal al plugin-urilor.

Toate fișierele de traducere trebuie să se afle în acest director.

fişier .pro

First you should create a .pro file, that is a project file that can be managed by Qt Linguist.

In this .pro file you have to specify all the files and forms you want to translate. This file is used to set up the localization files and variables. A possible project file, matching the structure of our example plugin:

FORMS = ../form.ui
SOURCES = ../your_plugin.py
TRANSLATIONS = your_plugin_it.ts

Your plugin might follow a more complex structure, and it might be distributed across several files. If this is the case, keep in mind that pylupdate4, the program we use to read the .pro file and update the translatable string, does not expand wild card characters, so you need to place every file explicitly in the .pro file. Your project file might then look like something like this:

FORMS = ../ui/about.ui ../ui/feedback.ui \
    ../ui/main_dialog.ui
SOURCES = ../your_plugin.py ../computation.py \
     ../utils.py

Mai mult, fișierul dvs. your_plugin. fișier py este cel care apelează toate meniurile și sub-meniurile plugin-ului dvs. din bara de instrumente QGIS, iar dumneavoastră doriți să le traduceți pe toate.

În cele din urmă, cu ajutorul variabilei TRANSLATIONS puteți specifica limbile de traducere pe care le doriți.

Warning

Asigurați-vă că denumirea fișierului ts este ceva de genul pluginul_dvs + limba + .ts, în caz contrar încărcarea limbii va eșua! Utilizați o prescurtare pe 2 litere a limbii (it pentru italiană, de pentru germană etc...)

fişier .ts

O dată ce ați creat un . pro sunteți gata să generați fișier(ele) .ts, ale limb(ilor) plugin-ului dvs.

Deschideți o fereastră terminal, mergeți în directorul your_plugin/i18n și introduceți:

pylupdate4 your_plugin.pro

ar trebui să vedeți fișier(ele) your_plugin_language.ts.

Deschideți cu Qt Linguist fișierul .ts, apoi începeți să-l traduceți,

fişier .qm

Când ați terminat de tradus plugin-ul (în cazul în care unele șiruri de caractere nu sunt completate, pentru acestea va fi utilizată limba sursă) trebuie să creați un fișier .qm (fișierul .ts, compilat, care va fi utilizat de către QGIS).

Este suficient să deschideți o fereastră terminal în directorul your_plugin/i18n, apoi tastați:

lrelease your_plugin.ts

acum, in directorul i18n veți vedea fișier(ele) pluginului_dvs.qm.

Translate using Makefile

Alternatively you can use the makefile to extract messages from python code and Qt dialogs, if you created your plugin with Plugin Builder. At the beginning of the Makefile there is a LOCALES variable:

LOCALES = en

Add the abbreviation of the language to this variable, for example for Hungarian language:

LOCALES = en hu

Now you can generate or update the hu.ts file (and the en.ts too) from the sources by:

make transup

After this, you have updated .ts file for all languages set in the LOCALES variable. Use Qt4 Linguist to translate the program messages. Finishing the translation the .qm files can be created by the transcompile:

make transcompile

You have to distribute .ts files with your plugin.

Încărcarea plugin-ului

Pentru a putea vedea traducerea plugin-ului dvs., este suficient să deschideți QGIS, schimbați limba (Setări ‣ Opțiuni ‣ Limba) și restartați QGIS.

Ar trebui să vedeți plugin-ul în limba corectă.

Warning

Dacă schimbați ceva în plugin (noi interfețe, un meniu nou etc.), va trebui să generați din nou versiunea de actualizare a fișierelor .ts și .qm, de aceea, executați iarăși comanda de mai sus.