Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Compatibilitatea cu versiunile QGIS anterioare

Meniul plugin-ului

Dacă plasați intrările de meniu ale plugin-ului într-unul dintre noile meniuri (Raster, Vector, Database sau Web), va trebui să modificați codul funcțiilor initGui() și unload(). Din moment ce aceste noi meniuri sunt disponibile începând de la QGIS 2.0, primul pas este de a verifica faptul că versiunea de QGIS are toate funcțiunile necesare. Dacă noile meniuri sunt disponibile, vom plasa pluginul nostru în cadrul acestui meniu, altfel vom folosi vechiul meniu Plugins. Iată un exemplu pentru meniul Raster

def initGui(self):
 # create action that will start plugin configuration
 self.action = QAction(QIcon(":/plugins/testplug/icon.png"), "Test plugin", self.iface.mainWindow())
 self.action.setWhatsThis("Configuration for test plugin")
 self.action.setStatusTip("This is status tip")
 QObject.connect(self.action, SIGNAL("triggered()"), self.run)

 # check if Raster menu available
 if hasattr(self.iface, "addPluginToRasterMenu"):
  # Raster menu and toolbar available
  self.iface.addRasterToolBarIcon(self.action)
  self.iface.addPluginToRasterMenu("&Test plugins", self.action)
 else:
  # there is no Raster menu, place plugin under Plugins menu as usual
  self.iface.addToolBarIcon(self.action)
  self.iface.addPluginToMenu("&Test plugins", self.action)

 # connect to signal renderComplete which is emitted when canvas rendering is done
 QObject.connect(self.iface.mapCanvas(), SIGNAL("renderComplete(QPainter *)"), self.renderTest)

def unload(self):
 # check if Raster menu available and remove our buttons from appropriate
 # menu and toolbar
 if hasattr(self.iface, "addPluginToRasterMenu"):
  self.iface.removePluginRasterMenu("&Test plugins", self.action)
  self.iface.removeRasterToolBarIcon(self.action)
 else:
  self.iface.removePluginMenu("&Test plugins", self.action)
  self.iface.removeToolBarIcon(self.action)

 # disconnect from signal of the canvas
 QObject.disconnect(self.iface.mapCanvas(), SIGNAL("renderComplete(QPainter *)"), self.renderTest)