Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Comunicarea cu utilizatorul

Această secțiune prezintă câteva metode și elemente care ar trebui să fie utilizate pentru a comunica cu utilizatorul, în scopul menținerii coerenței interfaței cu utilizatorul.

Showing messages. The QgsMessageBar class

Folosirea casetelor de mesaje poate fi o idee rea, din punctul de vedere al experienței utilizatorului. Pentru a arăta o mică linie de informații sau un mesaj de avertizare/eroare, bara QGIS de mesaje este, de obicei, o opțiune mai bună.

Folosind referința către obiectul interfeței QGIS, puteți afișa un text în bara de mesaje, cu ajutorul următorului cod

from qgis.gui import QgsMessageBar
iface.messageBar().pushMessage("Error", "I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that", level=QgsMessageBar.CRITICAL)
../../_images/errorbar.png

Bara de mesaje a QGIS

Puteți seta o durată, pentru afișarea pentru o perioadă limitată de timp

iface.messageBar().pushMessage("Error", "Ooops, the plugin is not working as it should", level=QgsMessageBar.CRITICAL, duration=3)
../../_images/errorbar-timed.png

Bara de mesaje a QGIS, cu cronometru

The examples above show an error bar, but the level parameter can be used to creating warning messages or info messages, using the QgsMessageBar.WARNING and QgsMessageBar.INFO constants respectively.

../../_images/infobar.png

Bara de mesaje a QGIS (info)

Widget-urile pot fi adăugate la bara de mesaje, cum ar fi, de exemplu, un buton pentru afișarea mai multor informații

def showError():
  pass

widget = iface.messageBar().createMessage("Missing Layers", "Show Me")
button = QPushButton(widget)
button.setText("Show Me")
button.pressed.connect(showError)
widget.layout().addWidget(button)
iface.messageBar().pushWidget(widget, QgsMessageBar.WARNING)
../../_images/bar-button.png

Bara de mesaje a QGIS, cu un buton

Puteți utiliza o bară de mesaje chiar și în propria fereastră de dialog, în loc să apelați la o casetă de text, sau să arătați mesajul în fereastra principală a QGIS

class MyDialog(QDialog):
  def __init__(self):
    QDialog.__init__(self)
    self.bar = QgsMessageBar()
    self.bar.setSizePolicy( QSizePolicy.Minimum, QSizePolicy.Fixed )
    self.setLayout(QGridLayout())
    self.layout().setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.buttonbox = QDialogButtonBox(QDialogButtonBox.Ok)
    self.buttonbox.accepted.connect(self.run)
    self.layout().addWidget(self.buttonbox, 0, 0, 2, 1)
    self.layout().addWidget(self.bar, 0, 0, 1, 1)

  def run(self):
    self.bar.pushMessage("Hello", "World", level=QgsMessageBar.INFO)
../../_images/dialog-with-bar.png

Bara de mesaje a QGIS, într-o fereastră de dialog

Afișarea progresului

Barele de progres pot fi, de asemenea, incluse în bara de mesaje QGIS, din moment ce, așa cum am văzut, aceasta acceptă widget-uri. Iată un exemplu pe care îl puteți încerca în consolă.

import time
from PyQt4.QtGui import QProgressBar
from PyQt4.QtCore import *
progressMessageBar = iface.messageBar().createMessage("Doing something boring...")
progress = QProgressBar()
progress.setMaximum(10)
progress.setAlignment(Qt.AlignLeft|Qt.AlignVCenter)
progressMessageBar.layout().addWidget(progress)
iface.messageBar().pushWidget(progressMessageBar, iface.messageBar().INFO)
for i in range(10):
  time.sleep(1)
  progress.setValue(i + 1)
iface.messageBar().clearWidgets()

Also, you can use the built-in status bar to report progress, as in the next example

count = layers.featureCount()
for i, feature in enumerate(features):
  #do something time-consuming here
  ...
  percent = i / float(count) * 100
  iface.mainWindow().statusBar().showMessage("Processed {} %".format(int(percent)))
iface.mainWindow().statusBar().clearMessage()

Jurnalizare

Puteți utiliza sistemul de jurnalizare al QGIS, pentru a salva toate informațiile pe care doriți să le înregistrați, cu privire la execuția codului dvs.

# You can optionally pass a 'tag' and a 'level' parameters
QgsMessageLog.logMessage("Your plugin code has been executed correctly", 'MyPlugin', QgsMessageLog.INFO)
QgsMessageLog.logMessage("Your plugin code might have some problems", level=QgsMessageLog.WARNING)
QgsMessageLog.logMessage("Your plugin code has crashed!", level=QgsMessageLog.CRITICAL)