Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Plug-in Ruimtelijke Query

De plug-in spatialQuery Ruimtelijke Query stelt u in staat een ruimtelijke query uit te voeren (d.i. objecten te selecteren) in een doellaag met verwijzing naar een andere laag. De functionaliteit is gebaseerd op de bibliotheek GEOS en is afhankelijk van de geselecteerde laag met bronobjecten.

Mogelijke operatoren zijn:

 • bevat

 • is gelijk aan

 • overlapt

 • kruist

 • kruisend

 • raakt niet

 • raakt

 • binnen

Gebruik van de plug-in

Als een voorbeeld willen we regio’s in de gegevensset van Alaska zoeken die vliegvelden bevatten. De volgende stappen zijn nodig:

 1. Start QGIS en laad de vectorlagen regions.shp en airports.shp.

 2. Laad de plug-in Ruimtelijke Query in Plug-ins beheren en installeen... (zie Het dialoogvenster Plug-ins) en klik op het pictogram spatialQuery Ruimtelijke Query, dat verschijnt in het menu van de werkbalk van QGIS. Het dialoogvenster van de plug-in verschijnt.

 3. Selecteer de laag regions als de bronlaag en airports als de laag met de referentie-objecten.

 4. Selecteer ‘bevat’ als de operator en klik op [Toepassen].

Nu krijgt u een lijst met object-ID’s uit de query en heeft u verschillende opties, zoals weergegeven in figure_spatial_query.

 • Klik op |selecteSubsetLayer| Maak een laag aan met een lijst van items.

 • Selecteer een ID uit de lijst en klik op selectCreateLayer Maak laag van geselecteerde.

 • Selecteer ‘Verwijder uit huidige selectie’ in het veld :guilabel:` En gebruik het resultaat om` selectString.

 • U kunt checkbox Zoom naar item of checkbox Logboekmeldingen weergeven.

 • Aanvullend kunt u in Resultaat object ID’s met de opties ‘Ongeldige bron’ en ‘Ongeldige referentie’ de objecten met de fouten in de geometrieën bekijken. Deze objecten worden niet gebruikt voor de query.

../../../_images/spatial_query_sample.png

Ruimtelijke Query-analyse - regio’s bevatten vliegvelden