Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Plug-in Raster Terreinanalyse

demAnalysis De Raster Terreinanalyses Plug-in kan worden gebruikt om berekeningen te maken van de helling, het aspect, de schaduw voor de heuvels, de index voor ruwheid en reliëf voor digitale terreinmodellen (DEM). Het is heel eenvoudig te gebruiken en verschaft een intuïtieve grafische gebruikersinterface voor het maken van nieuwe rasterlagen (zie Figure_raster_terrain).

Beschrijving van de analyses:

  • Slope: Berekent de hellingshoek van het terrein in graden (gebaseerd op een schatting van de eerste orde afgeleide).

  • Aspect: Berekent de richting van de afloop van het terrein in graden (met de klok mee vanaf het Noorden).

  • Hillshade: Maakt een kaart met schaduwen met behulp van licht en schaduw waarmee een beter 3-dimensionaal uiterlijk voor een reliëfkaart met schaduwen wordt verschaft. De gemaakte kaart is een Enkelbands grijze die de grijze waarde van de pixels weergeeft.

  • Ruggedness Index: Een berekening van terreinverschillen zoals beschreven door Riley et al. (1999). Voor elke rastercel worden de hoogteverschillen met de 8 aangrenzende cellen opgeteld.

  • Relief: Maakt een reliëfkaart met schaduwen uit digitale hoogtegegevens. Er is een methode geïmplementeerd om de kleuren te kiezen door het analyseren van de verdeling van de frequentie. De gemaakte kaart is een multiband kleur met drie banden die de RGB-waarden van het geschaduwde reliëf weergeeft.

../../../_images/raster_terrain_dialog.png

Raster Terrain Modelling Plugin (helling berekening)

Gebruik van de plugin

  1. Start QGS en voeg de rasterlaag gtopo30 uit de GRASS voorbeeldlocatie toe.

  2. Laadt de Raster Terreinanalyses Plugin met de Plugin-manager (zie hoofdstuk Het dialoogvenster Plug-ins).

  3. Selecteer een analysemethode uit het menu (bijv. Raster ‣ Terrain Analysis ‣ Slope). Het dialoogvenster Slope verschijnt zoals te zien is in Figure_raster_terrain.

  4. Voer een map en bestandsnaam in.

  5. Klik [OK].