Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Plug-in Offline bewerken

Voor het verzamelen van gegevens is het een veel voorkomende situatie om offline in het veld te werken met een laptop of een mobiele telefoon. Bij het terugkeren op het netwerk dienen de wijzigingen te worden gesynchroniseerd met het hoofd-gegevensbron (bijv.,een database van PostGIS). Als verschillende personen tegelijkertijd op dezelfde gegevensset werken, is het moeilijk om bewerkingen met de hand samen te voegen, zelfs als mensen niet dezelfde objecten wijzigen.

De plug-in offlineEditingCopy Offline bewerken automatiseert de synchronisatie door de inhoud van een gegevensbron (gewoonlijk PostGIS of WFS-T) te kopiëren naar een database van SpatiaLite en de offline bewerkingen op te slaan als toegewezen tabellen. Na opnieuw te zijn verbonden met het netwerk is het mogelijk de offline bewerkingen toe te passen op de hoofd-gegevensset.

Gebruik van de plug-in

  • Open een project met enkele vectorlagen (bijv., uit een gegevensbron van PostGIS of WFS-T).

  • Ga naar Database ‣ Offline bewerken ‣ offlineEditingCopy Converteer naar offline project en selecteer de lagen die moeten worden opgeslagen. De inhoud van de lagen wordt opgeslagen in tabellen van SpatiaLite.

  • U kunt selecteren checkbox Alleen geselecteerde objecten synchroniseren als er een selectie aanwezig is wat het offline bewerken in staat stelt om alleen met een subset te werken en op te slaan. Het kan onbetaalbaar zijn in het geval van hele grote lagen.

  • Offline bewerken van de lagen.

  • Upload, na opnieuw te zijn verbonden, de wijzigingen via Database ‣ Offline bewerken ‣ offlineEditingSync Synchroniseren.

../../../_images/create_offline_project.png

Maak een offline project uit lagen van PostGIS of WFS