Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

14.1. Les: Presentatie module Bosbouw

Het volgen van deze module over een toepassing voor bosbouw vereist de kennis die u heeft geleerd in de modules 1 tot en met 11 van deze trainingshandleiding. De oefeningen in de volgende lessen gaan er van uit dat u al in staat bent veel van de basisbewerkingen in QGIS uit te voeren en alleen gereedschappen die nog niet eerder werden gebruikt zullen meer in detail worden gepresenteerd.

Niettegenstaande dat volgt de module een basisniveau door de lessen zodat, als u eerdere ervaringen heeft met QGIS, u de instructies waarschijnlijk zonder problemen kunt volgen.

Merk op dat u een aanvullend pakket met gegevens moet downloaden voor deze module.

14.1.1. Voorbeeldgegevens Bosbouw

Notitie

De voorbeeldgegevens die in deze module worden gebruikt maken deel uit van de gegevensset voor de Trainingshandleiding en is beschikbaar in de map exercise_data\forestry\.

De aan bosbouw gerelateerde voorbeeldgegevens (kaart over bosbouw, gegevens over bosbouw), zijn verschaft door de EVO-HAMK school voor bosbouw. De gegevenssets zijn aangepast om aan de behoeften voor de lessen te voldoen.

De algemene voorbeeldgegevens (luchtfoto’s, gegevens van LiDAR, basiskaarten) zijn verkregen van de National Land Survey of Finland open data service, en aangepast voor de doelen van deze lessen. Toegang tot de downloadservice voor het open gegevensbestand kan, in het Engels, hier. worden verkregen.

Waarschuwing

Net als voor de rest van de trainingshandleiding bevat deze module instructies over het toevoegen, verwijderen en wijzigen van gegevenssets voor GIS. We hebben voor dit doel trainingssets verschaft. Zorg er voor dat u altijd goede back-ups heeft vóórdat u de hier beschreven technieken toepast op uw eigen gegevens!