Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Datele raster

gentlelogo

Obiective:

Aflați ce sunt datele raster și cum pot fi acestea utilizate într-un GIS.

Cuvinte cheie:

Raster, Pixel, Teledetecție, Satelit, Imagine, Georeferențiere

Prezentare generală

În temele anterioare am privit în detaliu datele vectoriale. În timp ce elementele vectoriale folosesc geometrie (puncte, linii și poligoane) pentru a reprezenta lumea reală, datele raster oferă o abordare diferită. Rasterele se constituie dintr-o matrice de pixeli (denumiți și celule), fiecare conținând o valuare ce reprezintă condițiile pentru suprafața acoperită de acea celulă (vezi figure_raster). În această secțiune vom privi în detaliu datele raster, când sunt acestea utile și când are mai mult sens utilizarea datelor vector.

Figure Raster 1:

../../_images/raster_dataset.png

Un set de date raster este compus din rânduri (desfășurate pe orizontală) și coloane (desfășurate pe verticală) de pixeli (denumiți și celule). Fiecare pixel reprezintă o regiune geografică și valoarea acelui pixel reprezintă o anumită caracteristică a acelei regiuni.

Datele raster în detaliu

Datele raster se utilizează într-o aplicație GIS atunci cînd dorim afișarea informației care se desfășoară continuu într-o anumită regiune și care nu poate fi divizată cu ușurință în elemente vectoriale. Când v-am introdus în tematica datelor vectoriale v-am prezentat imaginea din figura_landscape. Elementele de tip punct, linie și poligon se potrivesc foarte bine pentru reprezentarea elementelor din acest peisaj, precum arbori, drumuri și amprentele clădirilor la sol. Alte elemente din peisaj pot fi mai dificil de reprezentat folosind elemente vectoriale. De exemplu, câmpul din imagine are multe variații de culoare și densitate. Ar fi destul de simplu să desenăm câte un poligon în jurul fiecărei regiuni din câmp, dar o mare cantitate de informație s-ar pierde în procesul de simplificare a elementelor în poligoane singulare. Aceasta pentru că atunci cînd se asociază unui element vectorial valori de atribute, acestea se aplică întregului element, așa că datele vector nu sunt foarte potrivite pentru reprezentarea elementelor care nu sunt omogene (identice) în întregime. O altă abordare ar putea fi digitizarea fiecărei mici variații de culoare și densitate a cîmpului ca poligon separat. Problema atunci ar fi durata foarte mare necesară obținerii unui set de date vectoriale adecvat.

Figure Landscape 1:

../../_images/landscape.jpg

Unele entități dintr-un peisaj sunt ușor de reprezentat sub formă de puncte, polilinii și poligoane (cum ar fi copacii, drumurile, casele). În alte cazuri, poate fi mai dificil. De exemplu, cum ați reprezenta pajiștile? Ca poligoane? Dar ce spuneți de variațiile de culoare pe care le puteți observa în iarbă? Când încercați să reprezentați zone largi, cu valori în continuă schimbare, datele raster pot fi o alegere mai bună.

Folosirea datelor raster oferă o soluție la aceste probleme. Mulți oameni folosesc datele raster ca fundal pentru straturile vectoriale, în scopul evidențierii informațiilor vectoriale. Ochiul uman este foarte bun la interpretarea imaginilor, așa că prin utilizarea unei imagini în spatele straturilor vectoriale, hărțile vor căpăta mai multă semnificație. Datele Raster nu sunt bune doar pentru imagini care descriu suprafața lumea reală (cum ar fi imaginile din satelit și fotografiile aeriene), ele sunt, de asemenea, bune și la reprezentarea unor idei abstracte. De exemplu, rasterele pot fi folosite pentru a prezenta tendința precipitațiilor pe o suprafață, sau pentru a descrie riscul de incendiu dintr-un teritoriu. În aceste tipuri de aplicații, fiecare celulă a unui raster reprezintă o valoare diferită, cum ar fi riscul de incendiu, pe o scară de la unu la zece.

Un exemplu care arată diferența dintre o imagine obținută de la satelit și una care prezintă valori calculate, se poate vedea în figure_raster_types.

Figure Raster Types 1:

../../_images/raster_types.png

True colour raster images (left) are useful as they provide a lot of detail that is hard to capture as vector features but easy to see when looking at the raster image. Raster data can also be non-photographic data such as the raster layer shown on the right which shows the calculated average minimum temperature in the Western Cape for the month of March.

Georeferențierea

Georeferencing is the process of defining exactly where on the earth’s surface an image or raster dataset was created. This positional information is stored with the digital version of the aerial photo. When the GIS application opens the photo, it uses the positional information to ensure that the photo appears in the correct place on the map. Normally this positional information consists of a coordinate for the top left pixel in the image, the size of each pixel in the X direction, the size of each pixel in the Y direction, and the amount (if any) by which the image is rotated. With these few pieces of information, the GIS application can ensure that raster data are displayed in the correct place. The georeferencing information for a raster is often provided in a small text file accompanying the raster.

Surse de date raster

Raster data can be obtained in a number of ways. Two of the most common ways are aerial photography and satellite imagery. In aerial photography, an aeroplane flies over an area with a camera mounted underneath it. The photographs are then imported into a computer and georeferenced. Satellite imagery is created when satellites orbiting the earth point special digital cameras towards the earth and then take an image of the area on earth they are passing over. Once the image has been taken it is sent back to earth using radio signals to special receiving stations such as the one shown in figure_csir_station. The process of capturing raster data from an aeroplane or satellite is called remote sensing.

Figure CSIR Station 1:

../../_images/csir_station.jpg

The CSIR Satellite Applications Center at Hartebeeshoek near Johannesburg. Special antennae track satellites as they pass overhead and download images using radio waves.

In other cases, raster data can be computed. For example an insurance company may take police crime incident reports and create a country wide raster map showing how high the incidence of crime is likely to be in each area. Meteorologists (people who study weather patterns) might generate a province level raster showing average temperature, rainfall and wind direction using data collected from weather stations (see figure_csir_station). In these cases, they will often use raster analysis techniques such as interpolation (which we describe in Topic Analiza spațială (Interpolare)).

Sometimes raster data are created from vector data because the data owners want to share the data in an easy to use format. For example, a company with road, rail, cadastral and other vector datasets may choose to generate a raster version of these datasets so that employees can view these datasets in a web browser. This is normally only useful if the attributes, that users need to be aware of, can be represented on the map with labels or symbology. If the user needs to look at the attribute table for the data, providing it in raster format could be a bad choice because raster layers do not usually have any attribute data associated with them.

Rezoluția spațială

Every raster layer in a GIS has pixels (cells) of a fixed size that determine its spatial resolution. This becomes apparent when you look at an image at a small scale (see figure_raster_small_scale) and then zoom in to a large scale (see figure_raster_large_scale).

Figure Raster Scale 1:

../../_images/raster_small_scale.png

Această imagine din satelit arată bine atunci când se utilizează o scară mică...

Figure Raster Scale 2:

../../_images/raster_large_scale.png

...but when viewed at a large scale you can see the individual pixels that the image is composed of.

Several factors determine the spatial resolution of an image. For remote sensing data, spatial resolution is usually determined by the capabilities of the sensor used to take an image. For example SPOT5 satellites can take images where each pixel is 10 m x 10 m. Other satellites, for example MODIS take images only at 500 m x 500 m per pixel. In aerial photography, pixel sizes of 50 cm x 50 cm are not uncommon. Images with a pixel size covering a small area are called ‘high resolution‘ images because it is possible to make out a high degree of detail in the image. Images with a pixel size covering a large area are called ‘low resolution‘ images because the amount of detail the images show is low.

In raster data that is computed by spatial analysis (such as the rainfall map we mentioned earlier), the spatial density of information used to create the raster will usually determine the spatial resolution. For example if you want to create a high resolution average rainfall map, you would ideally need many weather stations in close proximity to each other.

One of the main things to be aware of with rasters captured at a high spatial resolution is storage requirements. Think of a raster that is 3 x 3 pixels, each of which contains a number representing average rainfall. To store all the information contained in the raster, you will need to store 9 numbers in the computer’s memory. Now imagine you want to have a raster layer for the whole of South Africa with pixels of 1 km x 1 km. South Africa is around 1,219,090 km 2. Which means your computer would need to store over a million numbers on its hard disk in order to hold all of the information. Making the pixel size smaller would greatly increase the amount of storage needed.

Sometimes using a low spatial resolution is useful when you want to work with a large area and are not interested in looking at any one area in a lot of detail. The cloud maps you see on the weather report, are an example of this –– it’s useful to see the clouds across the whole country. Zooming in to one particular cloud in high resolution will not tell you very much about the upcoming weather!

On the other hand, using low resolution raster data can be problematic if you are interested in a small region because you probably won’t be able to make out any individual features from the image.

Rezoluția spectrală

If you take a colour photograph with a digital camera or camera on a cellphone, the camera uses electronic sensors to detect red, green and blue light. When the picture is displayed on a screen or printed out, the red, green and blue (RGB) information is combined to show you an image that your eyes can interpret. While the information is still in digital format though, this RGB information is stored in separate colour bands.

Whilst our eyes can only see RGB wavelengths, the electronic sensors in cameras are able to detect wavelengths that our eyes cannot. Of course in a hand held camera it probably doesn’t make sense to record information from the non-visible parts of the spectrum since most people just want to look at pictures of their dog or what have you. Raster images that include data for non-visible parts of the light spectrum are often referred to as multi-spectral images. In GIS recording the non-visible parts of the spectrum can be very useful. For example, measuring infra-red light can be useful in identifying water bodies.

Because having images containing multiple bands of light is so useful in GIS, raster data are often provided as multi-band images. Each band in the image is like a separate layer. The GIS will combine three of the bands and show them as red, green and blue so that the human eye can see them. The number of bands in a raster image is referred to as its spectral resolution.

If an image consists of only one band, it is often called a grayscale image. With grayscale images, you can apply false colouring to make the differences in values in the pixels more obvious. Images with false colouring applied are often referred to as pseudocolour images.

Conversia din raster în vector

In our discussion of vector data, we explained that often raster data are used as a backdrop layer, which is then used as a base from which vector features can be digitised.

Another approach is to use advanced computer programs to automatically extract vector features from images. Some features such as roads show in an image as a sudden change of colour from neighbouring pixels. The computer program looks for such colour changes and creates vector features as a result. This kind of functionality is normally only available in very specialised (and often expensive) GIS software.

Conversia din vector în raster

Sometimes it is useful to convert vector data into raster data. One side effect of this is that attribute data (that is attributes associated with the original vector data) will be lost when the conversion takes place. Having vectors converted to raster format can be useful though when you want to give GIS data to non GIS users. With the simpler raster formats, the person you give the raster image to can simply view it as an image on their computer without needing any special GIS software.

Analizarea rasterelor

There are a great many analytical tools that can be run on raster data which cannot be used with vector data. For example, rasters can be used to model water flow over the land surface. This information can be used to calculate where watersheds and stream networks exist, based on the terrain.

Raster data are also often used in agriculture and forestry to manage crop production. For example with a satellite image of a farmer’s lands, you can identify areas where the plants are growing poorly and then use that information to apply more fertilizer on the affected areas only. Foresters use raster data to estimate how much timber can be harvested from an area.

Raster data is also very important for disaster management. Analysis of Digital Elevation Models (a kind of raster where each pixel contains the height above sea level) can then be used to identify areas that are likely to be flooded. This can then be used to target rescue and relief efforts to areas where it is needed the most.

Probleme comune / lucruri pe care trebuie să le cunoașteți

As we have already mentioned, high resolution raster data can require large amounts of computer storage.

What have we learned?

Let’s wrap up what we covered in this worksheet:

 • Raster data are a grid of regularly sized pixels.
 • Raster data are good for showing continually varying information.
 • The size of pixels in a raster determines its spatial resolution.
 • Raster images can contain one or more bands, each covering the same spatial area, but containing different information.
 • When raster data contains bands from different parts of the electromagnetic spectrum, they are called multi-spectral images.
 • Three of the bands of a multi-spectral image can be shown in the colours Red, Green and Blue so that we can see them.
 • Images with a single band are called grayscale images.
 • Single band, grayscale images can be shown in pseudocolour by the GIS.
 • Raster images can consume a large amount of storage space.

Now you try!

Here are some ideas for you to try with your learners:

 • Discuss with your learners in which situations you would use raster data and in which you would use vector data.
 • Get your learners to create a raster map of your school by using A4 transparency sheets with grid lines drawn on them. Overlay the transparencies onto a toposheet or aerial photograph of your school. Now let each learner or group of learners colour in cells that represent a certain type of feature e.g. building, playground, sports field, trees, footpaths etc. When they are all finished, overlay all the sheets together and see if it makes a good raster map representation of your school. Which types of features worked well when represented as rasters? How did your choice in cell size affect your ability to represent different feature types?

Something to think about

If you don’t have a computer available, you can understand raster data using pen and paper. Draw a grid of squares onto a sheet of paper to represent your soccer field. Fill the grid in with numbers representing values for grass cover on your soccer field. If a patch is bare give the cell a value of 0. If the patch is mixed bare and covered, give it a value of 1. If an area is completely covered with grass, give it a value of 2. Now use pencil crayons to colour the cells based on their values. Colour cells with value 2 dark green. Value 1 should get coloured light green, and value 0 coloured in brown. When you finish, you should have a raster map of your soccer field!

Lecturi suplimentare

Carte:

 • Chang, Kang-Tsung (2006). Introducere în sistemele de informații geografice. A 3-a ediție. McGraw Hill. ISBN: 0070658986

 • DeMers, Michael N. (2005). Bazele Sistemelor Informatice Geografice. A 3-a ediție. Wiley. ISBN: 9814126195

Site web: http://en.wikipedia.org/wiki/GIS#Raster

Ghidul utilizatorului QGIS conține, de asemenea, informații detaliate cu privire la lucrul cu date raster în QGIS.

Ce urmează?

In the section that follows we will take a closer look at topology to see how the relationship between vector features can be used to ensure the best data quality.