Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

8.2. Lesson: Symbologie van rasters wijzigen

Niet alle rastergegevens bestaan uit luchtfoto’s. Er zijn vele andere vormen van rastergegevens en in veel van deze gevallen, is het essentieel om de gegevens juist te symboliseren zodat het op de juiste manier zichtbaar wordt en bruikbaar.

Het doel voor deze les De symbologie voor een rasterlaag wijzigen.

8.2.1. basic Try Yourself

 • Start with the current map from the previous exercise analysis.qgs.
 • Gebruik de knop Rasterlaag toevoegen om de nieuwe raster gegevensset te laden.

 • Laad de gegevensset srtm_41_19.tif, te vinden in de map exercise_data/raster/SRTM/.

 • Als die eenmaal is verschenen in de Lagenlijst, hernoem hem naar DEM.

 • Zoom naar het bereik van deze laag door er met rechts op te klikken in de Lagenlijst en te selecteren Zoom naar laag.

Deze gegevensset is een Digital Elevation Model (DEM). Het is een kaart van de hoogte van het terrein, wat ons bijvoorbeeld in staat stelt te zien waar de bergen en valleien zijn.

Als het eenmaal is geladen zult u zien dat het in feite een uitgestrekte weergave in grijswaarden is van de DEM. Hier is het te zien met de vectorlagen er bovenop:

../../../_images/greyscale_dem.png

QGIS heeft automatisch de afbeelding opgerekt om redenen van visualisatie en we zullen meer leren over hoe dit werkt als we doorgaan.

8.2.2. basic Follow Along: Symbologie van rasterlagen wijzigen

 • Open het dialoogvenster Laag-eigenschappen voor de laag SRTM door met rechts te klikken op de laag in de boom met lagen en de optie Eigenschappen te selecteren.

 • Schakel naar de tab Stijl.

../../../_images/dem_layer_properties.png

Dit zijn de huidige instellingen die QGIS standaard voor ons heeft toegepast. Het is slechts één manier om naar een DEM te kijken, dus laten we enkele andere verkennen.

 • Wijzig het Rendertype naar een Enkelbands pseudocolor en gebruik de weergegeven standaard opties.

 • Klik op de knop Classificeren om een nieuwe kleur te classificeren en klik op OK om deze classificatie op de DEM toe te passen.

../../../_images/dem_pseudocolor_properties.png

U zult zien dat het raster er als volgt uitziet:

../../../_images/pseudocolor_raster.png

Dit is een interessante manier om naar de DEM te kijken, maar misschien willen we het niet symboliseren met behulp van deze kleuren.

 • Open opnieuw het dialoogvenster Laag-eigenschappen.

 • Schakel het Rendertype terug naar Enkelbands grijs.

 • Klik op OK om deze instelling toe te passen op het raster.

U zult nu een totaal grijze rechthoek zien die helemaal niet bruikbaar is.

../../../_images/singleband_grey_raster.png

Dat komt omdat we de standaard instellingen zijn verloren die de kleurwaarden “oprekten” om ze contrast weer te laten geven.

Laten we QGIS vertellen om opnieuw de kleurwaarden “op te rekken”, gebaseerd op het bereik van de gegevens in de DEM. Dit zal QGIS gebruik laten maken van alle beschikbare kleuren (in Grijswaarden, dit zijn zwart, wit en alle tinten grijs daar tussenin).

 • Specificeer de waarden Min en Max zoals hieronder is weergegeven.

 • Stel de waarde Contrastverbetering in op ‘Stretch’ tot MinMax:

../../../_images/singleband_grey_settings.png

Maar wat zijn de minimale en maximale waarden die zouden moeten worden gebruikt voor het uitrekken? Die welke zijn vermeld onder de waarden Min en Max zijn dezelfde waarden die ons zojuist een grijze rechthoek gaven. In plaats daarvan zouden we de minimum- en maximum-waarden moeten gebruiken die aanwezig zijn in de afbeelding, niet? Gelukkig kunt u deze waarden eenvoudig bepalen door de minimum- en maximum-waarden van het raster te laden.

 • Selecteer de optie Min / Max onder Min / max waarden laden,

 • Klik op de knop Laden:

Zie hoe de Aangepaste waarden Min / Max zijn gewijzigd om de feitelijke waarden in onze DEM te laten zien:

../../../_images/grey_custom_min_max.png
 • Klik op OK om deze instellingen toe te passen op de afbeelding.

U zult nu zien dat de aarden van het raster weer opnieuw juist zijn weergegeven, met de donkere kleuren die valleien weergeven en de lichtere bergen:

../../../_images/correct_black_white.png

8.2.2.1. Maar is er geen betere of eenvoudiger manier?

Ja, die is er. Nu u begrijpt wat er moet gebeuren, zult u blij zijn dat er een gereedschap is om dit allemaal eenvoudig te doen.

 • Verwijder de huidge DEM uit de Lagenlijst.

 • Laad het raster opnieuw in, hernoem het naar DEM zoals eerder. Het is opnieuw een grijze rechthoek....

 • Schakel het gereedschap in dat u nodig heeft via Beeld ‣ Werkbalken ‣ Raster. Deze pictogrammen zullen in de interface verschijnen:

  ../../../_images/raster_toolbar.png

De derde knop van links Lokaal histogram Stretch zal automatisch uitrekken tot de minimum- en maximum-waarden om u het beste contrast te geven in het lokale gebied waarop u bent ingezoomd. Het is handig voor grote gegevenssets. De knop links Lokale cumulatieve strekking... zal de minimum- en maximum-waarden uitrekken tot constante waarden in de gehele afbeelding.

 • Klik op de vierde knop vanaf links (Histogram uitbreiden op basis van gehele gegevensset). U zult zien dat de gegevens nu opnieuw juist worden weergegeven zoals eerder.

U kunt de andere knoppen op deze werkbalk proberen en zien hoe zij het oprekken van de afbeelding wijzigen indien op lokale gebieden is ingezoomd of indien volledig is uitgezoomd.

8.2.3. In Conclusion

Dit zijn slechts de basisfuncties om u te laten beginnen met symbologie voor rasters. QGIS heeft nog vele andere opties voor u, zoals het symboliseren van een laag met behulp van standaard afwijkingen, of het weergeven van verschillende banden in verschillende kleuren in een multispectrale afbeelding.

8.2.4. Verwijzing

De gegevensset van SRTM werd verkregen vanaf http://srtm.csi.cgiar.org/

8.2.5. What’s Next?

Nu we kunnen zien dat onze gegevens juist zijn weergegeven, kunnen we onderzoeken hoe ze verder zijn te analyseren.