Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Analiza Specializată a Grilei

Distanța D8 Până La Fluxuri

Descriere

Calculează distanța orizontală până la flux pentru fiecare celulă de rețea, care se deplasează în sensul curbei descendente, în conformitate cu modelul de curgere D8, până la întâlnirea unei celule de flux în grilă.

Parametri

Raster D8,  pe Direcția de Curgere a Fluxului [raster]

Această intrare este o grilă a traseului de curgere care este codificată utilizând metoda D8, unde toate fluxurile dintr-o celulă duc către o singură celulă învecinată, aflată în direcția celei mai abrupte pante. Această grilă poate fi obținută ca rezultat al instrumentului ‘’Direcțiile Fluxului D8’‘.

Fișier Raster al Fluxului [raster]

O rețea care indică fluxuri. O astfel de grilă poate fi creată de câteva dintre instrumentele din setul de ‘’Analiză a Rețelei de Fluxuri’‘. Cu toate acestea, instrumentele din ‘’Analiza Rețelei de Fluxuri’‘ pot crea doar grile cu o valoare de 0 pentru lipsa fluxului, sau de 1 pentru celulele de flux. Acest instrument poate accepta, de asemenea, grile cu valori mai mari de 1, care pot fi utilizate în conjuncție cu parametrul Prag pentru a determina locația fluxurilor. Aceasta permite grilei Ariei de Contribuție să fie utilizată pentru a defini fluxuri precum cele din grilele normale ale Fluxurilor Raster. Această grilă așteaptă valori întregi (întregi lungi), iar orice valori ne-întregi vor fi trunchiate la un număr întreg înainte de a fi evaluate.

Pragul [numeric]

Această valoare acționează ca prag pe Grila Raster a Fluxului pentru a determina locația fluxurilor. Celulele cu o valoare mai mare sau egală decât valoarea Pragului sunt interpretate ca fluxuri.

Implicit: 50

Rezultate

Distanța de ieșire până la Fluxuri [raster]

O grilă care indică distanța orizontală de-a lungul traseului de curgere, așa cum este definit de către Grila D8 de Curgere a Fluxurilor din Grila Raster a Fluxurilor.

Console usage

processing.runalg('taudem:d8distancetostreams', -p, -src, -thresh, -dist)

See also

Zona de Depozitare a Avalanșei D-Infinity

Descriere

Identifică zona afectată de o avalanșă și lungimea traseului de curgere pentru fiecare celulă din zona afectată. Toate celulele în aval față de fiecare celulă sursă, până la punctul în care panta dintre sursă și zona afectată scade sub un unghi de prag denumit unghi alfa, se pot situa în zona afectată. Acest instrument utilizează metoda D-infinity a fluxului cu direcții multiple, pentru a determina direcția de curgere. Acest lucru poate produce dispersarea unor mici cantități de flux către unele celule din aval care s-ar putea să supraîncarce zona afectată, de aceea se poate seta un procent de prag pentru a evita excesul de dispersie. Lungimea traseului de curgere reprezintă distanța de la celula respectivă la celula sursă care are cel mai mare unghi.

Toate punctele aflate în aval de zona sursă se află în zona afectată, dar nu și cele aflate dincolo de un punct în care panta de la sursă până la zona afectată are unghi mai mic de un anumit prag, denumit Unghi Alpha.

../../../../_images/arexample.gif

Panta se măsoară cu ajutorul distanței în linie dreaptă, dinspre punctul sursă înspre punctul de evaluare.

Pentru mine, din punct de vedere fizic, are mai mult sens ca unghiul să fie măsurat de-a lungul căii de curgere. În aceeași măsură, este la fel de ușor să considerăm că unghiurile drepte dintre linii sunt unghiuri de-a lungul traseului de curgere, astfel încât să existe o opțiune care permite comutarea. Modul cel mai practic pentru a evalua zona unde se va opri avalanșa, este de a ține evidența punctului sursă cu cel mai mare unghi față de fiecare punct. Apoi abordarea recursivă, algebrică a fluxului ține cont de celulă grilei și toți vecinii săi de pe panta ascendentă. Informațiile de la acești vecini vor fi folosite pentru a calcula unghiul față de celula în cauză, fiind reținut în zona de oprire dacă unghiul depășește unghiul alfa. Această procedură face presupunerea că unghiul maxim de la o celulă de grilă va fi față de setul de celule care are unghiul maxime față de fluxul de intrare. Acest lucru va fi întotdeauna adevărat dacă unghiul este calculat de-a lungul unui traseu de curgere, dar se pot concepe cazuri în care căile de curgere au anumite sinuozități care infirmă ipoteza de mai sus.

The D-infinity multiple flow direction field assigns flow from each grid cell to multiple downslope neighbors using proportions (Pik) that vary between 0 and 1 and sum to 1 for all flows out of a grid cell. It may be desirable to specify a threshold T that this proportion has to exceed before a grid cell is counted as flowing to a downslope grid cell, e.g. Pik > T (=0.2 say) to avoid dispersion to grid cells that get very little flow. T will be specified as a user input. If all upslope grid cells are to be used T may be input as 0.

Locațiile surselor de avalanșe sunt introduse sub formă de grilă cu numere, de tipul întreg scurt (numele fișierului având sufixul: * ass, ex. demass), și cuprind valori pozitive în cazul în care pot fi declanșate avalanșe, în caz contrar valoarea fiind 0.

Următoarele grile sunt generate:

 • rz — A runout zone indicator with value 0 to indicate that this grid cell is not in the runout zone and value > 0 to indicate that this grid cell is in the runout zone. Since there may be information in the angle to the associated source site, this variable will be assigned the angle to the source site (in degrees)
 • dm — Distanța de curgere dinspre locația sursă, care are cel mai mare unghi față de punctul în cauză

Parametri

Grila Direcțiilor de Scurgere D-Infinity [raster]

O grilă care dă direcția fluxului prin metoda D-infinity. Direcția de curgere este măsurată în radiani, în sens invers acelor de ceasornic, dinspre est. Aceasta poate fi realizată cu ajutorul instrumentului ‘’Direcții de Curgere D-Infinity’‘.

Grilă de Altitudine cu Depresiuni Umplute [raster]

Aceasta intrare este o grilă a valorilor de elevație. Ca regulă generală, se recomandă să utilizați o grilă cu valori de elevație căreia i s-au eliminat depresiunile. Depresiunile sunt considerate, în general, ca artefacte care interferează cu analiza curgerii fluxului. Această grilă poate fi obținută ca rezultat al utilizării instrumentului ‘’Eliminare Gropi’‘, caz în care toate depresiunile vor fi umplute până la punctul care asigură deversarea.

Grila de Localizare a Surselor de Avalanșe [raster]
This is a grid of source areas for snow avalanches that are commonly identified manually using a mix of experience and visual interpretation of maps. Avalanche source sites are to be input as a short integer grid (name suffix *ass, e.g. demass) comprised of positive values where avalanches may be triggered and 0 values elsewhere.
Pagul Proporției [numeric]

This value is a threshold proportion that is used to limit the disperson of flow caused by using the D-infinity multiple flow direction method for determining flow direction. The D-infinity multiple flow direction method often causes very small amounts of flow to be dispersed to some downslope cells that might overstate the affected area, so a threshold proportion can be set to avoid this excess dispersion.

Implicit: 0.2

Pagul Unghiului Alpha [numeric]

This value is the threshold angle, called the Alpha Angle, that is used to determine which of the cells downslope from the source cells are in the affected area. Only the cells downslope from each source area cell, up to the point where the slope from the source to the affected area is less than a threshold angle are in the affected area.

Implicit: 18

Măsurarea distanței de-a lungul căii de curgere [boolean]

This option selects the method used to measure the distance used to calculate the slope angle. If option is True then measure it along the flow path, where the False option causes the slope to be measure along the straight line distance from the source cell to the evaluation cell.

Implicit: True

Rezultate

Grila Zonei de Depozitare [raster]
This grid Identifies the avalanche’s runout zone (affected area) using a runout zone indicator with value 0 to indicate that this grid cell is not in the runout zone and value > 0 to indicate that this grid cell is in the runout zone. Since there may be information in the angle to the associated source site, this variable will be assigned the angle to the source site (in degrees).
Grila Distanțelor dintre Căi [raster]

Aceasta este o grilă a distanței de curgere de pe locația sursă care are cel mai mare unghi față de fiecare celulă.

Console usage

processing.runalg('taudem:dinfinityavalancherunout', -ang, -fel, -ass, -thresh, -alpha, -direct, -rz, -dfs)

See also

Acumulări cu Concentrație Limitată D-Infinity

Descriere

This function applies to the situation where an unlimited supply of a substance is loaded into flow at a concentration or solubility threshold Csol over a region indicated by an indicator grid (dg). It a grid of the concentration of a substance at each location in the domain, where the supply of substance from a supply area is loaded into the flow at a concentration or solubility threshold. The flow is first calculated as a D-infinity weighted contributing area of an input Effective Runoff Weight Grid (notionally excess precipitation). The concentation of substance over the supply area (indicator grid) is at the concentration threshold. As the substance moves downslope with the D-infinity flow field, it is subject to first order decay in moving from cell to cell as well as dilution due to changes in flow. The decay multiplier grid gives the fractional (first order) reduction in quantity in moving from grid cell x to the next downslope cell. If the outlets shapefile is used, the tool only evaluates the part of the domain that contributes flow to the locations given by the shapefile. This is useful for a tracking a contaminant or compound from an area with unlimited supply of that compound that is loaded into a flow at a concentration or solubility threshold over a zone and flow from the zone may be subject to decay or attenuation.

The indicator grid (dg) is used to delineate the area of the substance supply using the (0, 1) indicator function i(x). A[] denotes the weighted accumulation operator evaluated using the D-Infinity Contributing Area function. The Effective Runoff Weight Grid gives the supply to the flow (e.g. the excess rainfall if this is overland flow) denoted as w(x). The specific discharge is then given by:

Q(x)=A[w(x)]

This weighted accumulation Q(x) is output as the Overland Flow Specific Discharge Grid. Over the substance supply area concentration is at the threshold (the threshold is a saturation or solubility limit). If i(x) = 1, then

C(x) = Csol, and L(x) = Csol Q(x),

where L(x) denotes the load being carried by the flow. At remaining locations, the load is determined by load accumulation and the concentration by dilution:

../../../../_images/claeqn.gif

Here d(x) = d(i, j) is a decay multiplier giving the fractional (first order) reduction in mass in moving from grid cell x to the next downslope cell. If travel (or residence) times t(x) associated with flow between cells are available d(x) may be evaluated as exp(-k t(x)) where k is a first order decay parameter. The Concentration grid output is C(x). If the outlets shapefile is used, the tool only evaluates the part of the domain that contributes flow to the locations given by the shapefile.

../../../../_images/clafig.gif

Util pentru un urmărirea unui contaminant eliberat sau partiționat pentru a curge într-un prag de concentrație fixă.

Parametri

Grila Direcțiilor de Scurgere D-Infinity [raster]

O grilă care dă direcția fluxului prin metoda D-infinity. Direcția de curgere este măsurată în radiani, în sens invers acelor de ceasornic, dinspre est. Aceasta poate fi creată cu ajutorul instrumentului ‘’Direcții de Curgere D-Infinity’‘.

Grila Indicatorului de Tulburare [raster]
A grid that indicates the source zone of the area of substance supply and must be 1 inside the zone and 0 or NODATA over the rest of the domain.
Grila Multiplicatorului de Descompunere [raster]
A grid giving the factor by which flow leaving each grid cell is multiplied before accumulation on downslope grid cells. This may be used to simulate the movement of an attenuating or decaying substance. If travel (or residence) times t(x) associated with flow between cells are available d(x) may be evaluated as exp(-k t(x)) where k is a first order decay parameter.
Grila Ponderată a Inundației Efective [raster]
A grid giving the input quantity (notionally effective runoff or excess precipitation) to be used in the D-infinity weighted contributing area evaluation of Overland Flow Specific Discharge.
Fișierele shape ale captărilor [vector: punct]

Optional.

Această intrare opțională reprezintă un fișier shape de tip punct, care definește deversările de interes. Dacă se utilizează acest fișier de intrare, numai suprafața pantei ascendente a deversărilor va fi evaluată de către instrument.

Pragul de concentrare [numeric]

Pragul de concentrare sau de solubilitate. În zona de alimentare cu substanță, concentrarea se află la acest prag.

Implicit: 1.0

Verificarea contaminării marginilor [boolean]

Această opțiune determină dacă instrumentul ar trebui să verifice contaminarea marginii. Contaminarea marginii este definită ca posibilitatea ca o valoare să poată fi subestimată, din cauză că celulele de rețea din afara domeniului nu sunt luate în considerare la determinarea suprafeței de contribuție.

Implicit: True

Rezultate

Grila de Concentrare [raster]

O grilă care dă concentrația rezultată a compusului de interes din flux.

Console usage

processing.runalg('taudem:dinfinityconcentrationlimitedaccumulation', -ang, -dg, -dm, -q, -o, -csol, -nc, -ctpt)

See also

Descompunerea D-Infinity a Acumulării

Descriere

Instrumentul D-Infinity de Degradare a Acumulării, creează o grilă a cantității acumulate la fiecare locație din domeniul câmpului de curgere D-infinity, dar care este supusă la degradare de prim ordin, prin trecerea de la o celulă la alta. În mod implicit, contribuția cantității fiecărui celule de rețelei este reprezentată de lungimea celulei, pentru a avea o dimensiune a acumulării per unitate, dar care poate fi, opțional, exprimată printr-o grilă de greutate. Multiplicatorul pentru grila de degradare prezintă reducerea fracționată (de prim ordin) a cantității acumulate, începând cu celula de rețea x, până la următoarea celulă a pantei descendente.

Un operator de degradare a acumulării DA[.] primește ca intrare un câmp de masă m(x), exprimat în fiecare locație de rețea sub forma m(i, j), care se presupune că se deplasează o dată cu câmpul de debit, dar care este supus la degradare de prim ordin, prin trecerea de la o celulă la alta. Rezultatul este reprezentat de masa acumulată la fiecare locație DA(x). Acumularea de m

../../../../_images/decayeqn.gif

Aici d(x) = d(i ,j) este un multiplicator de dezintegrare care indică reducerea de masă fracțională (de primul ordin), prin trecerea de la celula de rețea x la următoarea celulă din aval. Dacă timpul de deplasare (sau de staționare)``t(x)`` este asociată curgerii între celulele disponibile, d(x) poate fi evaluat ca exp(-k t(x)), unde k este un parametru de degradare de prim ordin. Grila de greutate este folosită pentru a reprezenta masa încărcată m(x). Dacă nu este specificată, aceasta va fi 1. Dacă se utilizează fișierul shape al deversărilor, funcția este evaluată numai pe acea parte din domeniu, care contribuie la fluxul din locurile date de fișierul shape.

../../../../_images/decay.gif

Util pentru un urmărirea unui contaminant sau a unui compus expus la descompunere sau atenuare.

Parametri

Grila Direcțiilor de Scurgere D-Infinity [raster]

O grilă care dă direcția fluxului prin metoda D-infinity. Direcția de curgere este măsurată în radiani, în sens invers acelor de ceasornic, dinspre est. Aceasta poate fi creată cu ajutorul instrumentului ‘’Direcții de Curgere D-Infinity’‘.

Grila Multiplicatorului de Descompunere [raster]

O rețea a factorului după care este multiplicat fluxul care părăsește fiecare celulă de rețea, înainte de acumularea în celulele de rețea de pe panta descendentă. Acest lucru poate fi utilizat pentru a simula mișcarea unei substanțe de atenuare.

Grila Ponderată [raster]

Optional.

O grilă a greutăților (încărcărilor) care vor fi utilizate în acumulare. Dacă această grilă opțională nu este specificată, atunci greutățile vor fi luate ca dimensiunea liniară a celulei de rețea, pentru a da o dimensiune a acumulării per unitate.

Fișierele shape ale captărilor [vector: point]

Optional.

Această intrare opțională reprezintă un fișier shape de tip punct, care definește deversările de interes. Dacă se utilizează acest fișier de intrare, numai suprafața pantei ascendente a deversărilor va fi evaluată de către instrument.

Verificarea contaminării marginilor [boolean]

Această opțiune determină dacă instrumentul ar trebui să verifice contaminarea marginii. Contaminarea marginii este definită ca posibilitatea ca o valoare să poată fi subestimată, din cauză că celulele de rețea din afara domeniului nu sunt luate în considerare la determinarea suprafeței de contribuție.

Implicit: True

Rezultate

Grila Descompusă a Ariei Specifice de Captare [raster]

Instrumentul de Descompunere D-Infinity a Acumulării creează o grilă a masei acumulate, la fiecare locație din domeniul în care se deplasează masele cu câmpul de curgere D-infinity, și care este supusă la degradare de prim ordin, în urma trecerii de la o celulă la alta.

Console usage

processing.runalg('taudem:dinfinitydecayingaccumulation', -ang, -dm, -wg, -o, -nc, -dsca)

See also

D-Infinity, metoda “Distance Down”

Descriere

Calculează distanța pantei descendente până la un flux, folosind modelul D-infinity. Modelul D-infinity al fluxului este un model al direcției de curgere multiplă, pentru că fluxul care provine din fiecare celulă de rețea este proporționat între 2 celule de pe curba descendentă. Ca atare, distanța de la oricare dintre celulele rețelei la un flux nu este definită în mod unic. Fluxul care provine de la o anumită celulă a grilei poate intra în fluxul către o serie de celule diferite. Se poate alege ca metodă statistică distanță cea mai lungă, cea mai scurtă sau distanța medie ponderată de curgere până la flux. De asemenea, poate fi selectat unul dintre modurile de măsurare a distanței: calea totală în linie dreaptă (Pitagora), componenta orizontală a căii în linie dreaptă, componenta verticală a căii în linie dreaptă, sau calea totală de curgere către suprafață.

Parametri

Grila Direcțiilor de Scurgere D-Infinity [raster]

O grilă care dă direcția fluxului, prin metoda D-infinity. Direcția de curgere este măsurată în radiani, în sens invers acelor de ceasornic. Acest lucru poate fi creat prin instrumentul “D-Infinity Flow Directions”.

Grilă de Altitudine cu Depresiuni Umplute [raster]

Aceasta intrare este o grilă a valorilor de elevație. Ca regulă generală, se recomandă să utilizați o grilă cu valori de elevație căreia i s-au eliminat depresiunile. Depresiunile sunt considerate, în general, ca artefacte care interferează cu analiza curgerii fluxului. Această grilă poate fi obținută ca rezultat al utilizării instrumentului ‘’Eliminare Gropi’‘, caz în care toate depresiunile vor fi umplute până la punctul care asigură deversarea.

Fișier Raster al Fluxului [raster]

O rețea care indică fluxurile, prin utilizarea în celulele grilei a unei valori de 1 pentru fluxuri și de 0 în afara fluxurilor. Aceasta este, de obicei, generată de unul dintre instrumentele din setul de “Analiză a Rețelei Fluxului”.

Grila Căii Ponderate [raster]

Optional.

O grilă a greutăților (încărcărilor) care se utilizează în calculul distanței. Aceasta ar putea fi folosită, de exemplu, în cazul în care se calculează numai distanța de curgere printr-un tampon. Greutatea este de 1 în tampon și de 0 în afara acestuia. Alternativ, greutatea poate fi considerată un fel de funcție de cost pentru călătoria pe suprafața, reprezentând, poate, timpul de deplasare sau atenuarea unui proces. Dacă acest fișier de intrare nu este folosit, încărcările vor fi presupune ca fiind câte una pentru fiecare celulă de rețea.

Statistical Method [selection]

Metoda statistică utilizată pentru a calcula distanța până la flux. În modelul de curgere D-Infinity, fluxul de la fiecare celulă de rețea este proporționat între două celule de rețea de pe panta descendenta. Prin urmare, distanța de la oricare dintre celulele rețelei până la un flux nu este definită în mod unic. Curgerea care provine de la o anumită celulă de rețea pot intra în fluxul unui număr de celule. Distanța față de flux poate fi definită ca distanța cea mai lungă (maximul), distanța cea mai scurtă (minimul) sau media ponderată a distanței până la flux.

Opţiuni:

 • 0 — Minimum
 • 1 — Maximum
 • 2 — Medie

Implicit: 2

Distance Method [selection]

Metoda distanței, utilizată pentru a calcula distanța până la flux. Poate fi selectat unul dintre cele câteva moduri de măsurare a distanței: numărul total de calea linie dreaptă (Pitagora), componenta orizontală a calea cea dreaptă linie (orizontală), componenta verticală a calea cea dreaptă linie (vertical), sau calea totală de curgere de suprafață (de suprafață).

Opţiuni:

 • 0 — Pitagoreică

 • 1 — Orizontal

 • 2 — Vertical
 • 3 — Suprafață

Implicit: 1

Verificarea contaminării marginilor [boolean]

Un fanion care determină dacă instrumentul ar trebui să depisteze contaminarea marginii. Aceasta este definită ca posibilitatea ca un rezultat să fie subestimat, din cauza faptului că celulele de rețea din afara domeniului nu sunt numărate. În contextul Distanței până Jos acest lucru se întâmplă atunci când o parte a unui traseu de curgere de la o celulă din grilă părăsește domeniul fără a ajunge la o celulă de rețea a fluxului. Având verificarea de contaminare a marginii selectată, algoritmul recunoaște acest lucru și raportează varori fărădate pentru rezultat. Acesta este efectul dorit, el indicând faptul că rezultatul pentru aceste celule de rețea este necunoscut, din cauză că acesta este dependent de terenul din afara domeniului de date disponibile. Verificarea contaminării marginii poate fi omisă în cazul în care știți că acest lucru nu este o problemă, sau când doriți să evaluați distanța folosind doar fracțiunea din traseele de curgere care se termină la un flux.

Implicit: True

Rezultate

Raster D-Infinity, prin acumularea scurgerii [raster]

Grila care conține distanțele până la creastă, calculată folosind modelul de flux D-Infinity, metodele statistice și calea aleasă.

Console usage

processing.runalg('taudem:dinfinitydistancedown', dinf_flow_dir_grid, pit_filled_grid, stream_grid, weight_path_grid, stat_method, dist_method, edge_contam, dist_down_grid)

See also

D-Infinity, metoda “Distance Up”

Descriere

Acest instrument calculează distanța de la fiecare celulă de rețea până la celulele de pe creastă, de-a lungul direcțiilor de curgere inversă D-Infinity. Celulele de pe creastă sunt definite a fi celulele de rețea care nu au contribuție din celulele de rețea aflate pe panta ascendentă. Având în vedere convergența traseelor de curgere la oricare dintre celulele rețelei, orice celulă dată poate avea mai multe celule situate pe creastă, în sensul pantei ascendente. Există trei metode statistice pe care le poate folosi acest instrument: distanța maximă, distanța minimă și media fluxului așteptat pe aceste căi de scurgere. O variantă în acest sens este de a considera că celulele de rețea care contribuie la flux într-o proporție mai mare decât un prag (t) specificat de utilizator, se află pe panta ascendentă a oricărei celule din rețea. Setarea t = 0,5 va conduce la o singură cale de curgere de la oricare dintre celulele rețelei și ar da mai degrabă un rezultat echivalent cu un model de curgere D8, decât un model de flux D-infinity, unde fluxul este proporționat între două celule de rețea de pe panta descendentă. În cele din urmă, pot fi măsurate mai multe căi opționale diferite: calea totală în linie dreaptă (Pitagora), componenta orizontală a căii în linie dreaptă, componenta verticală a căii în linie dreaptă, sau calea de curgere a suprafeței totale.

Parametri

Grila Direcțiilor de Scurgere D-Infinity [raster]

O grilă care dă direcția fluxului, prin metoda D-infinity. Direcția de curgere este măsurată în radiani, în sens invers acelor de ceasornic. Acest lucru poate fi creat prin instrumentul “D-Infinity Flow Directions”.

Grilă de Altitudine cu Depresiuni Umplute [raster]

Aceasta intrare este o grilă a valorilor de elevație. Ca regulă generală, se recomandă să utilizați o grilă cu valori de elevație căreia i s-au eliminat depresiunile. Depresiunile sunt considerate, în general, ca artefacte care interferează cu analiza curgerii fluxului. Această grilă poate fi obținută ca rezultat al utilizării instrumentului ‘’Eliminare Gropi’‘, caz în care toate depresiunile vor fi umplute până la punctul care asigură deversarea.

Grila de Drenaj [raster]

Această intrare reprezintă o grilă de valorilor pantei. Ea este măsurată ca înălțime/distanță și este obținută, cel mai adesea, ca rezultat al instrumentului “D-Infinity Flow Directions”.

Statistical Method [selection]

Metoda statistică utilizată pentru a calcula distanța până la flux. În modelul de curgere D-Infinity, fluxul de la fiecare celulă de rețea este proporționat între două celule de rețea de pe panta descendenta. Prin urmare, distanța de la oricare dintre celulele rețelei până la un flux nu este definită în mod unic. Curgerea care provine de la o anumită celulă de rețea pot intra în fluxul unui număr de celule. Distanța față de flux poate fi definită ca distanța cea mai lungă (maximul), distanța cea mai scurtă (minimul) sau media ponderată a distanței până la flux.

Opţiuni:

 • 0 — Minimum
 • 1 — Maximum
 • 2 — Medie

Implicit: 2

Distance Method [selection]

Metoda distanței, utilizată pentru a calcula distanța până la flux. Poate fi selectat unul dintre cele câteva moduri de măsurare a distanței: numărul total de calea linie dreaptă (Pitagora), componenta orizontală a calea cea dreaptă linie (orizontală), componenta verticală a calea cea dreaptă linie (vertical), sau calea totală de curgere de suprafață (de suprafață).

Opţiuni:

 • 0 — Pitagoreică

 • 1 — Orizontal

 • 2 — Vertical
 • 3 — Suprafață

Implicit: 1

Pagul Proporției [numeric]

Proporția parametrului de prag, unde numai celulele din rețea care contribuie la curgere cu o proporție mai mare decât valoarea de prag (t), specificată de către utilizator, este considerată a fi în panta ascendentă a oricărei celule date din rețea. Setarea t=0.5 ar duce la o singură cale de curgere de la oricare dintre celulele rețelei și ar da, mai degrabă, un rezultat echivalent cu un model de curgere D8, decât un model de flux D-Infinity, unde fluxul este proporționat între două celule de rețea ale curbei descendente.

Implicit: 0.5

Verificarea contaminării marginilor [boolean]

Un fanion care determină dacă instrumentul ar trebui să verifice contaminarea marginii. Aceasta este definită ca posibilitatea ca o valoare să poată fi subestimată, din cauză că celulele de rețea din afara domeniului nu sunt numărate.

Implicit: True

Rezultate

D-Infinity, metoda “Distance Up”

Grila care conține distanțele până la creastă, calculată folosind modelul de flux D-Infinity, metodele statistice și calea aleasă.

Console usage

processing.runalg('taudem:dinfinitydistanceup', dinf_flow_dir_grid, pit_filled_grid, slope_grid, stat_method, dist_method, threshold, edge_contam, dist_up_grid)

See also

Acumularea Inversă D-Infinity

Descriere

Aceasta funcționează într-un mod similar cu evaluarea ariei de Contribuție ponderată, cu excepția faptului că acumularea se face prin propagarea greutății încărcate din panta ascendentă, de-a lungul direcției inverse de curgere, pentru a acumula cantitatea din curba descendentă a fiecărei celule de rețea. Funcția raportează, de asemenea, valoarea maximă a greutății încărcate din panta descendentă a fiecărei celule de rețea din grila Pantei Descendente Maxime.

../../../../_images/raccfig.gif

Această funcție este concepută pentru a evalua și a mapa pericolul datorat activităților care pot avea un efect de pantă descendentă. Exemplul îl constituie activitățile de gestionare a terenurilor care cresc deversarea. Deversările sunt uneori un declanșator pentru alunecările de teren sau pentru fluxurile de resturi, astfel încât grila de greutate, în acest caz, ar putea fi considerată ca o hartă topografică a stabilității. Apoi, acumularea inversă oferă și o măsură a cantității de teren instabil aflat pe panta descendentă a fiecărei celulă din grilă, ca un indicator al pericolului dat de acele activități care pot crește deversarea, chiar dacă ar putea să nu existe potențialul pentru un impact local.

Parametri

Grila Direcțiilor de Scurgere D-Infinity [raster]

O grilă care dă direcția fluxului, prin metoda D-infinity. Direcția de curgere este măsurată în radiani, în sens invers acelor de ceasornic. Acest lucru poate fi creat prin instrumentul “D-Infinity Flow Directions”.

Grila Ponderată [raster]

O grilă a greutăților (încărcărilor) care trebuie utilizate în acumulare.

Rezultate

Grila Acumulării Inverse [raster]

Grila care oferă rezultatul funcției de ‘’Acumulare Inversă’‘. Aceasta funcționează într-un mod similar cu evaluarea ariei de Contribuție Ponderată, cu excepția faptului că acumularea este prin propagarea greutății încărcate din panta ascendentă, de-a lungul direcției inverse de curgere, pentru a acumula cantitatea din curba descendente a fiecărei celule de rețea.

Grila Pantei Descendente Maxime [raster]

Grila care oferă maximul de greutate, prin încărcarea grilei pantei descendente din fiecare celulă de rețea.

Console usage

processing.runalg('taudem:dinfinityreverseaccumulation', -ang, -wg, -racc, -dmax)

See also

Acumulări cu Transport Limitat D-Infinity - 2

Descriere

This function is designed to calculate the transport and deposition of a substance (e.g. sediment) that may be limited by both supply and the capacity of the flow field to transport it. This function accumulates substance flux (e.g. sediment transport) subject to the rule that transport out of any grid cell is the minimum between supply and transport capacity, Tcap. The total supply at a grid cell is calculated as the sum of the transport in from upslope grid cells, Tin, plus the local supply contribution, E (e.g. erosion). This function also outputs deposition, D, calculated as total supply minus actual transport.

../../../../_images/tlaeqn.gif

Here E is the supply. Tout at each grid cell becomes Tin for downslope grid cells and is reported as Transport limited accumulation (tla). D is deposition (tdep). The function provides the option to evaluate concentration of a compound (contaminant) adhered to the transported substance. This is evaluated as follows:

../../../../_images/tlaceqn1.gif

Where Lin is the total incoming compound loading and Cin and Tin refer to the Concentration and Transport entering from each upslope grid cell.

../../../../_images/tlaceqn2.gif

If

../../../../_images/tlaceqn3.gif

else

../../../../_images/tlaceqn4.gif

where Cs is the concentration supplied locally and the difference in the second term on the right represents the additional supply from the local grid cell. Then,

../../../../_images/tlaceqn5.gif

Cout la fiecare celulă de rețea cuprinde rezultatul grilei de concentrație din această funcție.

If the outlets shapefile is used the tool only evaluates that part of the domain that contributes flow to the locations given by the shapefile.

Transport limited accumulation is useful for modeling erosion and sediment delivery, including the spatial dependence of sediment delivery ratio and contaminant that adheres to sediment.

Parametri

Grila Direcțiilor de Scurgere D-Infinity [raster]

O grilă care dă direcția fluxului, prin metoda D-infinity. Direcția de curgere este măsurată în radiani, în sens invers acelor de ceasornic. Acest lucru poate fi creat prin instrumentul “D-Infinity Flow Directions”.

Grila de Alimentare [raster]
A grid giving the supply (loading) of material to a transport limited accumulation function. In the application to erosion, this grid would give the erosion detachment, or sediment supplied at each grid cell.
Grila capacității de transport [raster]
A grid giving the transport capacity at each grid cell for the transport limited accumulation function. In the application to erosion this grid would give the transport capacity of the carrying flow.
Grila de Concentrare a Intrărilor [raster]
A grid giving the concentration of a compound of interest in the supply to the transport limited accumulation function. In the application to erosion, this grid would give the concentration of say phosphorous adhered to the eroded sediment.
Fișierele shape ale captărilor [vector: point]

Optional.

Această intrare opțională reprezintă un fișier shape de tip punct, care definește deversările de interes. Dacă se utilizează acest fișier de intrare, numai suprafața pantei ascendente a deversărilor va fi evaluată de către instrument.

Verificarea contaminării marginilor [boolean]

Această opțiune determină dacă instrumentul ar trebui să verifice contaminarea marginii. Contaminarea marginii este definită ca posibilitatea ca o valoare să poată fi subestimată, din cauză că celulele de rețea din afara domeniului nu sunt luate în considerare la determinarea rezultatului.

Implicit: True

Rezultate

Grila Acumulărilor cu Transport Limitat [raster]

Această grilă arată acumularea ponderată a fluxului acumulat, cu respectarea limitărilor în capacitatea de transport, și raportează rata de transport, calculată prin acumularea substanței de flux care face obiectul regulii care spune că transportul din orice celulă de rețea reprezintă minimul din întreaga acumulare (sursa locală, plus aportul din exterior) din acea celulă de rețea și capacitatea de transport.

Grila de Depozitare [raster]
A grid giving the deposition resulting from the transport limited accumulation. This is the residual from the transport in to each grid cell minus the transport capacity out of the grid cell. The deposition grid is calculated as the transport in + the local supply - the tranport out.
Grila de Concentrare a Ieșirilor [raster]
If an input concentation in supply grid is given, then this grid is also output and gives the concentration of a compound (contaminant) adhered or bound to the transported substance (e.g. sediment) is calculated.

Console usage

processing.runalg('taudem:dinfinitytransportlimitedaccumulation2', dinf_flow_dir_grid, supply_grid, capacity_grid, in_concentr_grid, outlets_shape, edge_contam, transp_lim_accum_grid, deposition_grid, out_concentr_grid)

See also

Acumulări cu Transport Limitat D-Infinity

Descriere

This function is designed to calculate the transport and deposition of a substance (e.g. sediment) that may be limited by both supply and the capacity of the flow field to transport it. This function accumulates substance flux (e.g. sediment transport) subject to the rule that transport out of any grid cell is the minimum between supply and transport capacity, Tcap. The total supply at a grid cell is calculated as the sum of the transport in from upslope grid cells, Tin, plus the local supply contribution, E (e.g. erosion). This function also outputs deposition, D, calculated as total supply minus actual transport.

../../../../_images/tlaeqn.gif

Here E is the supply. Tout at each grid cell becomes Tin for downslope grid cells and is reported as Transport limited accumulation (tla). D is deposition (tdep). The function provides the option to evaluate concentration of a compound (contaminant) adhered to the transported substance. This is evaluated as follows:

../../../../_images/tlaceqn1.gif

Where Lin is the total incoming compound loading and Cin and Tin refer to the Concentration and Transport entering from each upslope grid cell.

../../../../_images/tlaceqn2.gif

If

../../../../_images/tlaceqn3.gif

else

../../../../_images/tlaceqn4.gif

where Cs is the concentration supplied locally and the difference in the second term on the right represents the additional supply from the local grid cell. Then,

../../../../_images/tlaceqn5.gif

Cout la fiecare celulă de rețea cuprinde rezultatul grilei de concentrație din această funcție.

If the outlets shapefile is used the tool only evaluates that part of the domain that contributes flow to the locations given by the shapefile.

Transport limited accumulation is useful for modeling erosion and sediment delivery, including the spatial dependence of sediment delivery ratio and contaminant that adheres to sediment.

Parametri

Grila Direcțiilor de Scurgere D-Infinity [raster]

O grilă care dă direcția fluxului, prin metoda D-infinity. Direcția de curgere este măsurată în radiani, în sens invers acelor de ceasornic. Acest lucru poate fi creat prin instrumentul “D-Infinity Flow Directions”.

Grila de Alimentare [raster]
A grid giving the supply (loading) of material to a transport limited accumulation function. In the application to erosion, this grid would give the erosion detachment, or sediment supplied at each grid cell.
Grila capacității de transport [raster]
A grid giving the transport capacity at each grid cell for the transport limited accumulation function. In the application to erosion this grid would give the transport capacity of the carrying flow.
Fișierele shape ale captărilor [vector: point]

Optional.

Această intrare opțională reprezintă un fișier shape de tip punct, care definește deversările de interes. Dacă se utilizează acest fișier de intrare, numai suprafața pantei ascendente a deversărilor va fi evaluată de către instrument.

Verificarea contaminării marginilor [boolean]

Această opțiune determină dacă instrumentul ar trebui să verifice contaminarea marginii. Contaminarea marginii este definită ca posibilitatea ca o valoare să poată fi subestimată, din cauză că celulele de rețea din afara domeniului nu sunt luate în considerare la determinarea rezultatului.

Implicit: True

Rezultate

Grila Acumulărilor cu Transport Limitat [raster]

Această grilă arată acumularea ponderată a fluxului acumulat, cu respectarea limitărilor în capacitatea de transport, și raportează rata de transport, calculată prin acumularea substanței de flux care face obiectul regulii care spune că transportul din orice celulă de rețea reprezintă minimul din întreaga acumulare (sursa locală, plus aportul din exterior) din acea celulă de rețea și capacitatea de transport.

Grila de Depozitare [raster]
A grid giving the deposition resulting from the transport limited accumulation. This is the residual from the transport in to each grid cell minus the transport capacity out of the grid cell. The deposition grid is calculated as the transport in + the local supply - the tranport out.

Console usage

processing.runalg('taudem:dinfinitytransportlimitedaccumulation', dinf_flow_dir_grid, supply_grid, capacity_grid, outlets_shape, edge_contam, transp_lim_accum_grid, deposition_grid)

See also

Dependența Pantei Ascendente D-Infinity

Descriere

The D-Infinity Upslope Dependence tool quantifies the amount each grid cell in the domain contributes to a destination set of grid cells. D-Infinity flow directions proportion flow from each grid cell between multiple downslope grid cells. Following this flow field downslope the amount of flow originating at each grid cell that reaches the destination zone is defined. Upslope influence is evaluated using a downslope recursion, examining grid cells downslope from each grid cell, so that the map produced identifies the area upslope where flow through the destination zone originates, or the area it depends on, for its flow.

Mai jos se ilustrează valoarea fiecărui punct sursă din domeniul x (albastru) care contribuie la punctul de destinație sau la zona y (roșu). Dacă sunt specificate indicatorul ponderat, funcția ariei de contribuție I(y; x), care dă contribuția ponderată cu ajutorul unei valori unitare (1) din celulele de rețea specifice y în celulele de rețea x, atunci dependența de panta ascendentă este: D(x, y) = I(y; x).

../../../../_images/dependence.gif

Acest lucru este util, de exemplu, pentru a urmări fluxul de substanță sau un contaminant pentru a-i identifica sursa de unde provine.

Parametri

Grila Direcțiilor de Scurgere D-Infinity [raster]

O grilă care dă direcția fluxului prin metoda D-infinity, unde unghiul direcției fluxului reprezintă direcția celei mai abrupte pante descendente, pe opt fațete triunghiulare formate într-o fereastră compusă din 3x3 celule, centrată pe celula de interes din grilă. Aceasta poate fi creată cu ajutorul instrumentului ‘’Direcții de Curgere D-Infinity’‘.

Grila Destinație [raster]
A grid that encodes the destination zone that may receive flow from upslope. This grid must be 1 inside the zone y and 0 over the rest of the domain.

Rezultate

Grila Dependenței Pantei Ascendente de Ieșire [raster]
A grid quantifing the amount each source point in the domain contributes to the zone defined by the destination grid.

Console usage

processing.runalg('taudem:dinfinityupslopedependence', -ang, -dg, -dep)

See also

Media Pantei Descendente

Descriere

Acest instrument calculează panta în sensul curbei descendente D8, pe o distanță selectată de utilizator. Distanța trebuie să fie specificată în unități orizontale de hartă.

Parametri

Raster D8,  pe Direcția de Curgere a Fluxului [raster]

Această intrare este o grilă a traseului de curgere care este codificată utilizând metoda D8, unde toate fluxurile dintr-o celulă duc către o singură celulă învecinată, aflată în direcția celei mai abrupte pante. Această grilă poate fi obținută ca rezultat al instrumentului ‘’Direcțiile Fluxului D8’‘.

Grilă de Altitudine cu Depresiuni Umplute [raster]

Aceasta intrare este o grilă a valorilor de elevație. Ca regulă generală, se recomandă să utilizați o grilă cu valori de elevație căreia i s-au eliminat depresiunile. Depresiunile sunt considerate, în general, ca artefacte care interferează cu analiza curgerii fluxului. Această grilă poate fi obținută ca rezultat al utilizării instrumentului ‘’Eliminare Gropi’‘, caz în care toate depresiunile vor fi umplute până la punctul care asigură deversarea.

Distanța Curbei Descendente [numeric]

Parametrul de intrare al distanței curbei descendente, pentru care se va calcula panta (în unități orizontale de hartă).

Implicit: 50

Rezultate

Grila cu Media Pantei Descendente [raster]

Acest rezultat reprezintă o grilă cu panta calculată în sensul curbei descendente D8, pe o distanță selectată de utilizator.

Console usage

processing.runalg('taudem:slopeaveragedown', -p, -fel, -dn, -slpd)

See also

Raportul Pantă / Arie

Descriere

Calculează raportul pantei față de aria de captare (zona de producție) specifică. Acest lucru este algebric legat de mult mai obișnuitul indice de umezeală, ln(a/tan beta), dar zona care contribuie este la numitor, pentru a evita eroarea de împărțire la 0, atunci când panta este 0.

Parametri

Grila de Drenaj [raster]

O grilă a pantei. Această grilă poate fi generată folosind fie instrumentul “D8 Flow Directions”, fie instrumentul “D-Infinity Flow Directions”.

Grila Ariei Specifice de Captare [raster]

O grilă care dă aria specifică de captare pentru fiecare celulă, căreia i se ia în considerare contribuția proprie plus contribuția proporțională a vecinilor din amonte, care drenează în aceasta. Zona de contribuție este luată în considerație în termeni de număr de celule de rețea (sau ca o însumare a greutăților).Grila este, de obicei, obținută fie cu ajutorul instrumentului “Aria de Contribuție D8”, fie cu ajutorul instrumentului “Aria de Contribuție D-Infinity”.

Rezultate

Panta Divizată de raportul Ariilor Grilei [raster]

O grilă a raportului pantei față de aria de captare (zona de producție) specifică. Acest lucru este algebric legat de mult mai obișnuitul indice de umezeală, ln(a/tan beta), dar zona care contribuie se află la numitor, pentru a evita eroarea de împărțire la 0 atunci când panta este 0.

Console usage

processing.runalg('taudem:slopeoverarearatio', -slp, -sca, -sar)

See also