Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Terrein morfometrie

Convergentie-index

Omschrijving

Berekent een index van convergentie/divergentie met betrekking tot de stroom over land. Met intentie is het soortgelijk aan vlakke of horizontale bogen, maar geeft veel gladdere resultaten. De berekening gebruikt de aspecten van omringende cellen, d.i. het kijkt tot welke graad omringende cellen wijzen naar de cel in het centrum. Het resultaat wordt gegeven in percentages, negatieve waarden corresponderen met convergente, positieve met divergente stroomcondities. Minus 100 zou een piek van een kegel zijn, plus 100 een gat, en 0 een even helling.

Parameters

Hoogte [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Methode [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] Aspect
 • 1 — [1] Verloop

Standaard: 0

Berekenen verloop [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] 2 x 2
 • 1 — [1] 3 x 3

Standaard: 0

Uitvoer

Convergentie-index [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:convergenceindex', elevation, method, neighbours, result)

Zie ook

 • Koethe, R. / Lehmeier, F. (1996): ‘SARA, System zur Automatischen Relief-Analyse’, Benutzerhandbuch, 2. Auflage [Geogr. Inst. Univ. Goettingen, niet gepubliceerd]

Convergentie-index (zoekradius)

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Hoogte [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Radius [cellen] [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 10

Gewogen afstand [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] geen weging van afstand

 • 1 — [1] inverse afstand tot een macht

 • 2 — [2] exponentieel

 • 3 — [3] Gaussiaans gewogen

Standaard: 0

macht Inverse Distance Weighting [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1

Verschuiving inverse afstand [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Gaussiaanse en exponentiële gewogen bandbreedte [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1

Verloop [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Verschil [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] richting tot cel in het centrum

 • 1 — [1] richting aspect van cel in het centrum

Standaard: 0

Uitvoer

Convergentie-index [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:convergenceindexsearchradius', elevation, radius, distance_weighting_weighting, distance_weighting_idw_power, distance_weighting_idw_offset, distance_weighting_bandwidth, slope, difference, convergence)

Zie ook

Classificatie bogen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Vlakke bogen [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Profiel bogen [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Drempel voor vlakte [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.001

Uitvoer

Classificatie bogen [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:curvatureclassification', cplan, cprof, threshold, class)

Zie ook

Anisotropische verwarming overdag

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Hoogte [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Max. Alfa (graden) [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 202.5

Uitvoer

Anisotropische verwarming overdag [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:diurnalanisotropicheating', dem, alpha_max, dah)

Zie ook

Verloop neerwaartse afstand helling

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Hoogte [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Verticale afstand [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 10

Uitvoer [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] afstand

 • 1 — [1] verloop (tangens)

 • 2 — [2] verloop (graden)

Standaard: 0

Uitvoer

Verloop [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Verschil verloop [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:downslopedistancegradient', dem, distance, output, gradient, difference)

Zie ook

Hoogten effectieve luchtstroom

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Hoogte [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Windrichting [raster]

Optioneel.

<plaats omschrijving parameter hier>

Windsnelheid [raster]

Optioneel.

<plaats omschrijving parameter hier>

Constante windrichting [graden] [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 135

Oude versie [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Zoekafstand [km] [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 300

Acceleratie [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1.5

Piramiden gebruiken met nieuwe versie [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Factor Lee [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.5

Factor Luv [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1.0

Eenheden windrichting [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] radialen

 • 1 — [1] graden

Standaard: 0

Schaalfactor windsnelheid [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1.0

Uitvoer

Hoogten effectieve luchtstroom [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:effectiveairflowheights', dem, dir, len, dir_const, oldver, maxdist, accel, pyramids, leefact, luvfact, dir_units, len_scale, afh)

Zie ook

Hypsometrie

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Hoogte [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Aantal klassen [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 100.0

Sorteren [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] omhoog

 • 1 — [1] omlaag

Standaard: 0

Constante classificatie [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] hopgte

 • 1 — [1] gebied

Standaard: 0

Z-bereik gebruiken [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Min. Z-bereik [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Max. Z-bereik [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1000.0

Uitvoer

Hypsometrie [tabel]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:hypsometry', elevation, count, sorting, method, bzrange, zrange_min, zrange_max, table)

Zie ook

Temperatuur landoppervlak

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Hoogte [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Korte golf straling [kW/m2] [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Index gebied bladeren [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Hoogte op verwijzingsstation [m] [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Temperatuur bij verwijzingsstation [graden Celsius] [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Temperatuurverloop [graden Celsius/km] [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 6.5

Factor C [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1.0

Uitvoer

Temperatuur landoppervlak [graden Celsius] [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:landsurfacetemperature', dem, swr, lai, z_reference, t_reference, t_gradient, c_factor, lst)

Zie ook

Index Massabalans

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Hoogte [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Verticale afstand naar kanalennetwerk [raster]

Optioneel.

<plaats omschrijving parameter hier>

Helling T [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 15.0

Vlakke bogen T [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.01

Verticale afstand T naar kanalennetwerk [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 15.0

Uitvoer

Index Massabalans [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:massbalanceindex', dem, hrel, tslope, tcurve, threl, mbi)

Zie ook

Morfometrische beschermings-index

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Hoogte [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Radius [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 2000.0

Uitvoer

Beschermings-index [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:morphometricprotectionindex', dem, radius, protection)

Zie ook

Multiresolutie-index van vlakheid valleibodem (mrvbf)

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Hoogte [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Initiële drempel voor helling [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 16

Drempel voor percentiel hoogte (omlaag) [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.4

Drempel voor percentiel hoogte (omhoog) [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.35

Parameter Vorm voor helling [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 4.0

Parameter Vorm voor percentiel hoogte [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 3.0

Weergaven bijwerken [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Classificeren [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Maximum resolutie (percentage) [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 100

Uitvoer

MRVBF [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

MRRTF [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:multiresolutionindexofvalleybottomflatnessmrvbf', dem, t_slope, t_pctl_v, t_pctl_r, p_slope, p_pctl, update, classify, max_res, mrvbf, mrrtf)

Zie ook

Berekening echte gebied

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Hoogte [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Raster echte gebied [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:realareacalculation', dem, area)

Zie ook

Relatieve hoogten en posities helling

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Hoogte [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

w [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.5

t [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 10.0

e [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 2.0

Uitvoer

Hoogte helling [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Diepte vallei [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Genormaliseerde hoogte [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gestandaardiseerde hoogte [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Positie midden helling [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:relativeheightsandslopepositions', dem, w, t, e, ho, hu, nh, sh, ms)

Zie ook

Helling, aspect, bogen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Hoogte [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Methode [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] Maximum helling (Travis et al. 1975)

 • 1 — [1] Maximum driehoekshelling (Tarboton 1997)

 • 2 — [2] Kleinste kwadraten passende vlakte (Horn 1981, Costa-Cabral & Burgess 1996)

 • 3 — [3] 2-graden polynoom passend (Bauer, Rohdenburg, Bork 1985)

 • 4 — [4] 2-graden polynoom passend (Heerdegen & Beran 1982)

 • 5 — [5] 2-graden polynoom passend (Zevenbergen & Thorne 1987)

 • 6 — [6] 3-graden polynoom passend (Haralick 1983)

Standaard: 5

Uitvoer

Helling [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Aspect [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Bogen [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Vlakke bogen [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Profiel bogen [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:slopeaspectcurvature', elevation, method, slope, aspect, curv, hcurv, vcurv)

Zie ook

Specifieke punten oppervlakte

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Hoogte [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Methode [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] Hoogste buur markeren

 • 1 — [1] Tegenoverliggende buren

 • 2 — [2] Stroomrichting

 • 3 — [3] Stroomrichting (op en neer)

 • 4 — [4] Peucker & Douglas

Standaard: 0

Drempel [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 2.0

Uitvoer

Resultaat [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:surfacespecificpoints', elevation, method, threshold, result)

Zie ook

Terrein ruwheid index (tri)

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Hoogte [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Radius (cellen) [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1

Gewogen afstand [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] geen weging van afstand

 • 1 — [1] inverse afstand tot een macht

 • 2 — [2] exponentieel

 • 3 — [3] Gaussiaans gewogen

Standaard: 0

macht Inverse Distance Weighting [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1

Verschuiving inverse afstand [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Gaussiaanse en exponentiële gewogen bandbreedte [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1.0

Uitvoer

Terrein ruwheid index (TRI) [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:terrainruggednessindextri', dem, radius, distance_weighting_weighting, distance_weighting_idw_power, distance_weighting_idw_offset, distance_weighting_bandwidth, tri)

Zie ook

Index Topografische positie (tpi)

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Hoogte [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaardiseren [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Min. radius [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Max. radius [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 100.0

Gewogen afstand [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] geen weging van afstand

 • 1 — [1] inverse afstand tot een macht

 • 2 — [2] exponentieel

 • 3 — [3] Gaussiaans gewogen

Standaard: 0

macht Inverse Distance Weighting [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1

Verschuiving inverse afstand [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Gaussiaanse en exponentiële gewogen bandbreedte [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 75.0

Uitvoer

Index Topografische positie [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:topographicpositionindextpi', dem, standard, radius_min, radius_max, distance_weighting_weighting, distance_weighting_idw_power, distance_weighting_idw_offset, distance_weighting_bandwidth, tpi)

Zie ook

Op TPI gebaseerde classificatie landvorm

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Hoogte [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Min. radius A [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0

Max. radius A [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 100

Min. radius B [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0

Max. radius B [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1000

Gewogen afstand [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] geen weging van afstand

 • 1 — [1] inverse afstand tot een macht

 • 2 — [2] exponentieel

 • 3 — [3] Gaussiaans gewogen

Standaard: 0

macht Inverse Distance Weighting [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1

Verschuiving inverse afstand [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Gaussiaanse en exponentiële gewogen bandbreedte [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 75.0

Uitvoer

Landvormen [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:tpibasedlandformclassification', dem, radius_a_min, radius_a_max, radius_b_min, radius_b_max, distance_weighting_weighting, distance_weighting_idw_power, distance_weighting_idw_offset, distance_weighting_bandwidth, landforms)

Zie ook

Vector meting ruwheid (vrm)

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Hoogte [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Radius (cellen) [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1

Gewogen afstand [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] geen weging van afstand

 • 1 — [1] inverse afstand tot een macht

 • 2 — [2] exponentieel

 • 3 — [3] Gaussiaans gewogen

Standaard: 0

macht Inverse Distance Weighting [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1

Verschuiving inverse afstand [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Gaussiaanse en exponentiële gewogen bandbreedte [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1

Uitvoer

Vector terrein ruwheid (VRM) [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:vectorruggednessmeasurevrm', dem, radius, distance_weighting_weighting, distance_weighting_idw_power, distance_weighting_idw_offset, distance_weighting_bandwidth, vrm)

Zie ook

Windeffect

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Hoogte [raster]

<plaats omschrijving parameter hier>

Windrichting [raster]

Optioneel.

<plaats omschrijving parameter hier>

Windsnelheid [raster]

Optioneel.

<plaats omschrijving parameter hier>

Constante windrichting [graden] [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 135

Oude versie [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Zoekafstand [km] [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 300.0

Acceleratie [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1.5

Piramiden gebruiken [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Eenheden windrichting [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

 • 0 — [0] radialen

 • 1 — [1] graden

Standaard: 0

Schaalfactor windsnelheid [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1.0

Uitvoer

Windeffect [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Windwaarts effect [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Lijwaarts effect [raster]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:windeffect', dem, dir, len, dir_const, oldver, maxdist, accel, pyramids, dir_units, len_scale, effect, luv, lee)

Zie ook