Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Gereedschappen voor vormen

Raster maken

Omschrijving

Maakt een grid (raster).

Parameters

Bereik [vector: elke]

Optioneel.

Raster zal worden gemaakt overeenkomstig de geselecteerde laag.

Uitvoer bereik [bereik]

Bereik van het raster.

Standaard: 0,1,0,1

Breedte deling [getal]

Afstand van de X-assen tussen de lijnen.

Standaard: 1.0

Hoogte deling [getal]

Afstand van de Y-assen tussen de lijnen.

Standaard: 1.0

Type [selectie]

Type geometrie van het resulterende raster.

Opties:

  • 0 — [0] Lijnen

  • 1 — [1] Rechthoeken

Standaard: 0

Uitvoer

Raster [vector]

De resulterende laag.

Gebruik van console

processing.runalg('saga:creategraticule', extent, output_extent, distx, disty, type, graticule)

Zie ook

Laag met vormen knippen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Laag om af te breken [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Methode [selectie]

<plaats omschrijving parameter hier>

Opties:

  • 0 — [0] volledig omvattend

  • 1 — [1] kruist

  • 2 — [2] centrum

Standaard: 0

Polygonen knippen [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Resultaat [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Bereik [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:cutshapeslayer', shapes, method, polygons_polygons, cut, extent)

Zie ook

Bereiken van vormen verkrijgen

Omschrijving

Maakt polygonen overeenkomstig het bereik van de objecten van de invoerlaag.

Parameters

Vormen [vector: elke]

Invoerlaag.

Delen [boolean]

Bepaalt of een polygoon moet worden gemaakt voor elk object (True) of slechts één enkele polygoon voor de gehele laag (False).

Standaard: True

Uitvoer

Bereiken [vector]

De resulterende laag.

Gebruik van console

processing.runalg('saga:getshapesextents', shapes, parts, extents)

Zie ook

Vormlagen samenvoegen

Omschrijving

Voegt twee of meer invoerlagen samen in een unieke resulterende laag. U kunt alleen lagen van hetzelfde type samenvoegen (polygonen met polygonen, lijnen met lijnen, punten met punten).

De attributentabel van de resulterende laag zal alleen de attributen van de eerste invoerlaag bevatten. Twee aanvullende kolommen zullen worden toegevoegd: een die correspondeert met elk ID van elke samengevoegde laag en de andere die correspondeert met de originele naam van de samengevoegde laag.

Parameters

Hoofdlaag [vector: elke]

Initiële laag.

Aanvullende lagen [meervoudige invoer: elke vector]

Optioneel.

La(a)g(en) om mee samen te voegen.

Uitvoer

Samengevoegde laag [vector]

De resulterende laag.

Gebruik van console

processing.runalg('saga:mergeshapeslayers', main, layers, out)

Zie ook

Polaire naar Cartesiaanse coördinaten

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Polaire coördinaten [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Overdreven [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Factor voor overdrijven [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1

Radius [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 6371000.0

Graden [boolean]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: True

Uitvoer

Cartesiaanse coördinaten [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:polartocartesiancoordinates', polar, f_exagg, d_exagg, radius, degree, cartes)

Zie ook

Quadtree-structuur naar vormen

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Vormen [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

Attribuut [tabelveld: elk]

<plaats omschrijving parameter hier>

Uitvoer

Polygonen [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Lijnen [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gedupliceerde punten [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:quadtreestructuretoshapes', shapes, attribute, polygons, lines, points)

Zie ook

Vormen buffer

Omschrijving

Maakt buffer rondom objecten, gebaseerd op vaste afstand of veld voor afstand.

Parameters

Vormen [vector: elke]

Invoerlaag.

Bufferafstand [selectie]

Methode voor buffer.

Opties:

  • 0 — [0] vaste waarde

  • 1 — [1] attribuutveld

Standaard: 0

Bufferafstand Ivast) [getal]

Bufferafstand voor methode “vaste waarde”.

Standaard: 100.0

Bufferafstand (attribuut) [tabelveld: elk]

Naam van het veld met de afstand voor de methode “attribuutveld”.

Schaalfactor voor waarde attribuut [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1.0

Aantal bufferzones [getal]

Aantal te genereren buffers.

Standaard: 1.0

Afstand cirkelpunt [graden] [getal]

Gladheid van de randen van de buffers: grotere getallen betekenen ruwere randen.

Standaard: 5.0

Buffers ontbinden [boolean]

Bepaalt of de resultaten moeten worden ontbonden of niet.

Standaard: True

Uitvoer

Buffer [vector]

De resulterende laag.

Gebruik van console

processing.runalg('saga:shapesbuffer', shapes, buf_type, buf_dist, buf_field, buf_scale, buf_zones, dcircle, dissolve, buffer)

Zie ook

Laag met vormen willekeurig splitsen

Omschrijving

Splitst de invoerlaag willekeurig in twee delen.

Parameters

Vormen [vector: elke]

Laag om te splitsen.

Ratio (%) voor splitsen [getal]

Ratio om te splitsen tussen de resulterende lagen.

Standaard: 50

Uitvoer

Groep A [vector]

Eerste resulterende laag.

Groep B [vector]

Tweede resulterende laag.

Gebruik van console

processing.runalg('saga:splitshapeslayerrandomly', shapes, percent, a, b)

Zie ook

Vormen transformeren:

Omschrijving

<plaats omschrijving algoritme hier>

Parameters

Vormen [vector: elke]

<plaats omschrijving parameter hier>

dX [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

dY [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Hoek [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Factor schalen X [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1.0

Factor schalen Y [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 1.0

X [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Y [getal]

<plaats omschrijving parameter hier>

Standaard: 0.0

Uitvoer

Uitvoer [vector]

<plaats omschrijving uitvoer hier>

Gebruik van console

processing.runalg('saga:transformshapes', in, dx, dy, angle, scalex, scaley, anchorx, anchory, out)

Zie ook